Main Menu
User Menu

Inocenc III.

papež Inocenc III. (Innocens Tertius)


(asi 1161 - 1216)


- vl. jménem Lothario dei Conti di Segni
- papežem 8. ledna 1198 - 16. července 1216
URL : https://www.valka.cz/Inocenc-III-t27210#97077Verze : 0
Papež Inocenc III. (177. papež)Římský šlechtic, syn papeže Klementa III.
Vlastním jménem Lothar ze Segni v Anagni.
Narozen 1160/61 v Gavignanu (Segni).


Zvolen 8. ledna 1198 ještě v den smrti svého předchůdce Celestina III., v době zvolení nebyl ještě knězem, pouze kardinálem jáhnem. (Jáhen = laik, který má jen část pravomocí vysvěceného kněze). Knězem vysvěcen 21. února 1198. Vzdělání získal v Paříži, byl cílevědomý a neúnavný ve svém snažení.


Okamžitě po zvolení reorganizoval celý aparát, zmenšil počet úřadů a zefektivnil jejich práci. Do dějin vstoupil jako druhý zakladatel církevního státu, když ihned po zvolení začal připojovat k Papežskému státu území, které mu bylo protiprávně odňato (markrabství Ancona a vévodství Spoleto). Svou nestálou politikou vůči Německu, kdy se přikláněl střídavě k několika německým vůdcům, se zasloužil o sjednocení německé říše. Papež prosazoval svou svrchovanost nad všemi lidmi, chudými i šlechtici. A skutečně také král anglický, aragonský, český, dánský, polský, portugalský a uherský přijímali formálně své země od papeže jako léno.


Soustředil se také na uspořádání 4. křížácké výpravy. Křižáci v roce 1202 obsadili Zadar a roku 2004 dobyli a vyplenili křesťanskou Konstantinopol, což poznamenalo vztahy s východními křesťany a zabránilo vytvořit unii s řeckou církví.


Podporoval reorganizaci církevních řádů, a jejich návratu k prvotní ideji žebravých řádů, ztrátou majetku měli řády ztratit i svou moc a vrátit se ke svému poslání (vzdělávat, léčit, šířit víru …). Tvrdě postupoval proti kacířům (roku 1208 vyhlásil křížovou (algibenskou) výpravu do jižní Francie, kde došlo k masakru algibenských a katarů, prohlášených za kacíře, což trvale poznamenalo vztahy Vatikánu a Francie). Za jeho vlády v roce 1215 proběhl IV. lateránský koncil, který mimo jiné stanovil předepsaný způsob oblékání pro Židy a muslimy, aby se dali rozeznat od křesťanů a neuzavřeli s nimi manželství.


Zemřel 16. července 1216 v Perugii na horečku.
Pohřben v Římě v bazilice sv. Jana Lateránského.
Po něm zvolen papež Honorius III.
URL : https://www.valka.cz/Inocenc-III-t27210#101526Verze : 0