Main Menu
User Menu
Prosím o identifikaci odznaku na fotografii. Díky
Kdyžtak i ty ostatní serepetičky. Smiling Army
Identifikace odznaku -


Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Identifikace-odznaku-t191322#552534Verze : 0
MOD
Diskuse
Čestný kříž severu.

Kříž se mohl udělit vojákům finské i německé armády, kteří sloužili a bojovali na území Finska(Karelie,Laplandie a Murmanské oblasti, tedy na sporných územích, které však Finové počítali za své vlastní územní oblasti.

Celkem byli raženy tři varianty tohoto čestného a pamětního kříže. První dvě byly určeny pro vojáky na Severní frontě a třetí varianta kříže se vázala právě na boje v Laplendii(Laponsko).

Na všech typech kříže se ve středu nachází medailon, který je bíle, nebo černě smaltovaný a je obklopený pozlaceným věnečkem. Na středovém medailonu je zobrazen znak Finska, což je finský lev. Z erbu lva vycházejí vlajky Finska a Německa. Na středovém mezikruží se nachází nápis:

POHJOISRINTAMA -DIE NORDFRONT (Severní fronta)

Nápis je proveden jednak Finsky a jednak Německy. Na vlajkami je umístěn letopočet:

1941- 1942
1941- 1943
1941- 1944

Vlastní plocha kříže je smaltovaná modře(nebo černě). Mezi tyto smaltovaná ramena je vložená finská svastika a na ramenech tohoto kříže(svastiky) jsou vyraženy názvy hlavních bojišť. Kříž se nosil na hrudi na kapse stejnokroje. Připevňoval se šroubem s maticí, případně vzácnější sponou.


Poznámka:
Laponsko je kraj či provincie Finska,která se nachází na severu země. Žije zde původní obyvatelstvo Samiové. V konečných fázích bojů mezi sebou však tvrdě bojovali jednotky německé armády, kterým velel generál Lothar Rendulic(generál Dietl zahynul při leteckém neštěstí).

Finským jednotkám velel schopný Hjalmar Siilasvuo, který se svými jednotkami bojoval statečně. Závěr však dopadl pro Finy katastrofálně a taktika spálené země, kterou prováděl na přímý rozkaz Hitlera právě generál Lothar Rendulic způsobila, že tento kříž, který měl být symbolem přátelství a spolupráce jak armády tak i národa se ve Finsku netěší pozornosti. Bitva o Torniu,která byla vlastně jedinou velkou bitvou v Laponské válce skončila vítězstvím Finů a porážkou generála Rendulice. Tento generál, který svým tvrdým postojem se stal u Finu pojmem pro zločince, byl po právu po skončení války odsouzen na dvacet let do vězení.

Literatura:
Klietman: Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaile. Berlin 1966
Dorling Taprell H.:Ribbons and Medals


https://cs.wikipedia.org/wiki/Pokra%C4%8 ... v%C3%A1lka
https://www.panzernet.net/php/index.php/ ... 018.0.html
https://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/ ... insku.html
URL : https://www.valka.cz/Identifikace-odznaku-t191322#552544Verze : 0