Main Menu
User Menu
IV. odbor- Sekretariát
- 1. oddělení
- 2. oddělení
- 3. oddělení
- 4. oddělení
- 5. oddělení
- 6. odděleníÚtvar Hlavní správy Státní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/IV-odbor-t80721#295711Verze : 0
MOD
Náčelník:
pplk. Karel Smíšek
URL : https://www.valka.cz/IV-odbor-t80721#305003Verze : 0
MOD
V gesci IV. odboru HS StB byla zpravodajská technika.1. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze tří referátů a mělo na starost vývoj pátrací techniky, řízení pátracích skupin a fungovalo jako radiokomunikační kontrolní úřad.
- Služebna KSR Praha - řízení radiotelegrafistů při vyhledávání ilegálních vysílačů
- Skupina „Svobodná Evropa“ - sledování a záznam vysílání Svobodné Evropy
- Skupina „Dunaj“ a „Quasimodo“ - sledování diplomatických stanic kapitalistických států
- Zaměřovač Cítov - zaměřování stanic podle požadavků odposlechových služeben Praha, Brno, Bratislava a ústředen MLR a PLR2. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze dvou referátů a mělo na starost šifrování a dešifrování.3. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze tří referátů a mělo na starost telefonní odposlech.4. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze šesti referátů a mělo na starost výkonnou operativní techniku.5. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze šesti referátů a mělo na starost falzifikaci dokumentů.6. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze tří služeben a mělo na starost rušení a nasazování rušivých vysílačů. Úkoly jednotlivých služeben byly rozděleny takto:
- Služebna P - 56 řídila a kontrolovala činnost podřízených rušících vysílačů a dodržování frekvencí.
- Na krajské úrovni vykonávaly tuto činnost Služebny P - 52, 54, 57, 58, 59 a 60
- Služebna P - 55 byla odposlechovým a kontrolním střediskem.
- Služebna P - 53 řídila činnost vysílacího střediska Poděbrady v dálkové obraně v rámci spolupráce se SSSR a ostatními státy sovětského bloku ve východní a střední Evropě
URL : https://www.valka.cz/IV-odbor-t80721#295813Verze : 0
MOD
6. oddělení při řízení a budování rušicích center spolupracovalo s Ministerstvem spojů, konkrétně s jeho oddělením HS 55.
URL : https://www.valka.cz/IV-odbor-t80721#305004Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
- TOMEK, Prokop: Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo. In: Securitas Imperii 9, ÚDV, Praha 2002
URL : https://www.valka.cz/IV-odbor-t80721#295815Verze : 0
MOD