Main Menu
User Menu

IRQ - Štátny bezpečnostno-politický aparát [1958-2003]

Táto téma má zahňať jednotlivé bezpečnostné a spravodajské organizácie Iráckej Republiky od roku 1958 do roku 2003, keď boli tieto organizácie rozpustené a zrušené.
Zameriam sa najmä na obdobie druhej polovice deväťdesiatych rokov, pretože ide o relatívne najlešie popísané obdobie.


I. Okruh: Kancelária prezidentkých záležitostí (Sekreteriát prezidenta)
II. Okruh: Špeciálna Bezpečnostná Služba
III. Okruh: Republikánska Garda
- Špeciálna Republikánska Garda
- Velitelstvo Síl Republikánskej Gardy


A) Ústredné Riaditelstvo Bezpečnosti
B) Ústredná Spravodajská Služba
C) Riaditelstvo Vojenského Spravodajstva
D) Vojenská Bezpečnostná Služba
XX) Sáaddámovy Fedajíni


Zdroje : www.orbat.com
www.Meria.org
www.Globalsecurity.org (Iraqi Survei Group report 2004)
Iraqi´s security and Inteligence network: A guide and Analysis by Ibrahim al-Marashi, September 2002
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Statny-bezpecnostno-politicky-aparat-1958-2003-t75824#279774Verze : 0
1. Úvod: Všeobecný prehľad


Samotný vznik prvých tajných služieb na území Iráku síce spadá ešte od čias britského mandátu, ale do fázi svojho najväčšieho rozkvetu sa dostali až za vlády Saddáma Hussajna (1979-2003). Pred rokom 2003 predstavovali jeden z piliérov moci Iráckého režimu a to aj napriek pravidelným čistká, devastujúcej vojne v roku 1991 a "bezbrehému" súpereniu medzi sebou navzájom.


V priebehu rokov Saddámovej vlády sa bezpečnostný systém neustále rozrastal a rozširovali sa jeho kompetencie, až tak že zasahovali prakticky do každej oblasti života iráckých občanou, ale jednotlivé organizácie dozerali aj na seba-navzájom.


Okrem toho, že sa "venovali" ochrane prezidenta, jeho rodiny a vysokých predstavitelov strany a iráckeho režimu, mali v popise práce aj potláčanie akejkoľvek opozície, zber spravodajských informácií, operáciám aj za hranicami iraku a neskôr aj ukrývanie súčastí programov súvisiacich zo zakázanými zbranovými systémami (jadrové, chemické a biologické).
Služba v týchto organizáciách bola vyhraďená iba pre "top" elitu, teda 100% oddaním mužom zo sunitských klanov a rodín oblastí Tikrít, Anbar a Salahudín. Dôstojníci boli zvlášť starostlivo vyberaný a ideologicky zocelený. Ich služba bola značne nebezpečná, pre neustále hroziace atentáty ale na druhej strane ponúkala rozsiahle "benefity". Napríklad lepšie bývanie, plat, sociálne služby a samozrejme pocit "výlučnej kasty", ktorá podlieha iba rozkazom svojho pána.


Udržať kontrolu nad touto mohutnou "armádou" nebolo jednoduché a preto bola okrem "klasickej" Rady Národnej Bezpečnosti vytvorená aj "double" štruktúra tzv.: Sekretariát prezidentských záležitstí (sú známe aj iné označania). Jeho hlavou bol Gen.Por. Abd Al-Hamíd Mahmúd Chatab al-Nasiri, jeden z najbližších spolupracovníkov Saddama Husajna a (okrem saddámových synov) druhý najmocnejší muž v krajine.


Základné otázky strategického smerovania prejednávala práve rada národnej bezpečnosti, ktorá bola zložená z riaditelov jednotlivých zložiek a reprezentantou prezidentskej administratívy resp. Vojenského výboru strany BAAS. Predsedom bol samozrejme Husajn ale často túto funkciu vykonával aj jeho syn Kusaj.


Kontorlu a "dozor" nad činnosťou služieb vykonával práve sekretariát prezidenta.
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Statny-bezpecnostno-politicky-aparat-1958-2003-t75824#279781Verze : 0
2. Prezidentská Ochranka


Zatiaľ čo Zvláštna bezpečnostná služba a Zvláštna Republikánska Garda boli zodpovedné najmä za vonkajšiu ochranu Prezidenta a iné podobné úlohy, priamu ochranu vykonávala iná zložka. Bola to tzv.: Prezidentská Ochranka - "Himajat al-Rais", ktorá zabezpečovala priamu ochranu prezidenta a jeho najbližších, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Táto zložka sa členila na A) "Haras al-Chás" vykonávajúca dohľad nad pozemkami prezidentských palácov, B) "Himaja al-Chasa" zabezpečujúca iné úlohy ktoré sa týkali bezpečnosti a C) "Himajah" - Pretoriánska Garda, elita režimu ktorá zabezpečovala priamu ochranu Saddáma Husajna.
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Statny-bezpecnostno-politicky-aparat-1958-2003-t75824#279975Verze : 0
3. Špeciálna Bezpečnostná služba


ŠBS alebo aj "Jiház al-Amn al-Chás" patrila medzi privilegované štruktúry, jednu z opôr režimu. Formálne bola vytvorená v roku 1982 po "takmer" úspešnom atentáte na Saddáma Husajna pri Dudžajle (v súvislosti s ktorým neskôr dostal Saddám šibenicu). Po kritike práce Ústrednej Bezpečnosti, bol Saddámov zať Hussain Kamil Hasan al-Madžíd poverený sformovať "elitu elít", organizáciu ktorá by bola zodpovedná za ochranu prezidenta a výkon jeho najtajnejších rozkazov. Hussain Kamil dostal pri výbere voľnu ruku a z absolútne dôveryhodných príslušníkov ostaných zložiek vytvoril ŠBS. Vymenovať úlohy ŠBS je takmer nemožné lebo táto organizácia mohla "takmer všetko". Už v roku 1984 odhalila spiknutie armádnych dôstojníkov, ktorý sa pokúsili odstrániť Saddáma, pre ich zásadný nesúhlas z vedením vojny proti Iránu. Neskôr dozerala aj na činnosť východonemeckej Stasi a Sovietskych KGB a GRU pri ich pôsobený na území iraku počas výcviku irackého bezpečnostného aparátu. Podieľala sa tiež na koordinácií úsilia Výboru Vojenskej Industrializácie (Commite for Military Industrialization) na získanie komponentov zbraní hromadného ničenia.


V priebehu vojny v roku 1991 a krátko po nej sa okrem ochrany predstaviteľov režimu podieľala na ukrývaní existujúcich komponentov programu ZHN a operáciám proti kurdskej a šiítskej opozícii.


V nasledujúcich rokoch jej pribudli starosti z predajom pašovanej ropy a nákup nedostatkového tovaru pre elity režimu. Okrem toho sa samozrejme podieľala na "sprievode" zbrojných inšpektorov OSN.


V roku 2002 mala odhadom asi 5,500 príslušníkov a nespresnení počet "tajných" informátorov. Jej riaditeľom bol Saddámov syn Kusaj ale funkciu výkonného riaditeľa zastával Major Generál Walíd Hamíd Tawfík, ktorý neskôr prešiel na post Guvernéra Basry.


Organizačná štruktúra sa skladala z: A) Kancelárie (sekretariátu) Riaditeľa, B) Špeciálneho úradu a C) Informačného úradu. Ďalšie organizačné zložky zahŕňali : Bezpečnostní Inštitút (učilište dôstojníkov ŠBS za účalom zvýšenia ich kvalifikácie), Bezpečnostný prápor ŠBS (niečo ako mala Štási: "Wachregiment Felix Džeržinskí"), Administratívne Oddelenie (zasobovanie, udržba, personálne a účtovné veci), Vedecké Oddelenie ( kontrola jedál a materiálov), Právna Kancelária a Výskumné oddelenie.
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Statny-bezpecnostno-politicky-aparat-1958-2003-t75824#279982Verze : 0
4. Republikánska Garda


Republikánska Garda - "al-Harís al-Džumhuri" spadala priamo pod kontrolu Prezidentského sekretariátu. Honorárna funkcia velitela náležala Saddámovy, funkciu sekretára RG zastával GenPor. Kamál Mustafá Abdallah Sultan al-Nasiri.


4.1. Špeciálna Republikánska Garda


"Al-Harís al-Džumhuri al-Chás" bola sformovaná v roku 1992 keď dal Saddám najavo svoje znepokojenie nad "slabými" výkonmi Republikánskej Gardy v bojoch predchádzajúceho roku. Doteraz lojálne jednotky RG boli odkomandované z vnútorného Bagdadského obranného okruhu a ich miesto zaujali oddiely ŠRG. Ich úlohou bolo chrániť vonkajší kruh obrany Saddáma Husajna a boli tak jedinou naozaj vojenskou jednotkou priamo dislokovanov v Bagdade. V prvej fáze mala ŠRG asi 12,000 vojakov, neskôr tento počet prekročil 15,000. Veliteľom bol Brig. Barzan Abd-al-Gafur Sulejman Madžid al-Tikrítí. Jeho jednotky boli zorganizované do troch motorizovaných peších brigád, tankovej brigády, dvoch oddielov PVO a oddielu samohybného delostrelectva. Veliteľstvo za nachádzalo v Bagdadskej štvrti Al-Rašid a v mestečku al-Tadži severne od Bagdadu.

4.2. Veliteľstvo Síl RG


"al-Qijáda Quwat Hares Džumhuri" - bolo sformované v druhej polovici osemdesiatych rokov, v súvislosti z rozširovaným radov Republikánskej gardy. Keď došlo k novým náborom lokálnych kádrov do radou RG, bolo nutné vytvoriť vyššie veliteľstvo ktoré by zvládalo velenie a riadenie nových jednotiek. Svoj najväčší rozmach zašilo v rokoch 1988-90, keď dosiahlo stav 100,000 mužov, dve tankové a päť moto/mechanizovaných divízií, Divízia Špeciálnych sál "aš-Šajká (blesk)", brigáda rakiet zem-zem a podporné jednotky vrátane vrtuľníkovej letky.
Nad ránom 2. augusta 1990, prakticky behom štyroch hodín od prekročenia hraníc Kuvajtu okupovali jeho hlavné mesto. V nasledujúcich týždňoch však boli tieto jednotky stiahnuté do zálohy a ich miesto zaujali horšie vycvičené a vybavené jednotky záložníkov. Po zahájení útokov v rámci operácie "Desert Strom", sa jednotky RG držali lepšie ako radová armáda ale nakoniec predsa podľahli sústredenému tlaku pozemných aleteckých síl spojencov. Mechanizovaná divízia "Tavalkalna" a motorizovaná divízia "al-Fao" boli v bojoch tak poničené, že sa prakticky nikdy nespametali a nakoniec boli v roku 2002 formálne rozpustené. Ostaním jednotkám sa podarilo vyhnúť obkľúčeniu aj keď za cenu istých strát, ale napriek tomu si udržali relatívnu bojaschopnosť a mohli tak rozdrviť šiítske povstanie v marci 1991.


V rokoch 2002/03 mali jednotky Veliteľstva síl RG odhadom 50-60,000 vojakov, ktorých operačným veliteľom bol GenPor. Saif ad-din Taha al-Ráwí. Podliehali mu dva armádne zbory: "Allahu Akbar" (Boh je veľký) a "Fath al-Mubaiján" (Neprekonateľný výťaz)a vnich zahrnuté: tankové divízie "al-Nidá" a "Medina al-Munawera", mechanizované divízie "Chamurapi" a "Adnán", motorizované divízie "Nabuchodonozor" a "Bagdád" a mnoho pomocných a zabezpečovacích jednotiek.
Celkovo bola RG na tom lepšie ako pravidelná armáda, či už sa to týka žoldu, výzbroje, ubytovania a iných. Keďže sa jej príspušníci regrútovali v drvivej väčšine zo sunitských arabov, prevažne (ale nie úplne) z oblasti Tikrítu, Faludže a Ramádí, jej príslušníci nebránili len Saddáma ale aj svoje privilegované postavenie v Irackej spoločnosti (čo niekedy býva silnejšia motívácia ako ideologické ohľady).
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Statny-bezpecnostno-politicky-aparat-1958-2003-t75824#279985Verze : 0
5. Ústredné Riaditelstvo Bezpečnosti


„Mudiriját al-Amn al-Amma“ je arabským názov pre najstaršiu tajnú službu v Iraku. Jej vznik iniciovali ešte britské úrady v roku 1921. V šesťdesiatych rokoch sa jej činnosť koncentrovala na operácie proti rôznim disidentom, hlavne Kurdom a komunistom, ale aj proti izraelskému Mosadu. V roku 1973 ale došlo k pokusu o puč zo strany riaditeľa bezpečnosti, Nazzíma Kazzara. Na základe toho bola organizácia radikálne zrekonštruovaná aj jej ďalší rast prebiehal pod prísnym dohľadom Saddáma Husajna a za prispenia „poradcov“ z KGB a Štási. Na vedúcich postoch boli už pravidelne striedaný príslušníci Tikrítského klanu. V roku 1980 bol jej šéfom Ali Hasan al-Madžid, v roku 1987 ho vystriedal Abdul Rahmán al-Duri a ten bol zase nahradení v roku 1991 Saddámovým bratrancom Sabávím. Podľa posledných informácií posledným riaditeľom bol začiatkom roka 2003 Rafi Abd-al Latif Tulfa al-Nasiri.
Bezpečnosť bola v zásade politickou políciou, ktorá sa venovala okrem odhaľovania „nepriateľov a disidentov“ aj istom zmysle boju proti ekonomickej kriminalite. Na tento účel bola zo zákona „opravnená“ na najímanie informátorov. Svoju činnosť vykonávala aj cez voje úradovne na každej policajnej stanici.
Odhady hovoria o približne 8,000 stálych zamestnancoch v roku 2002.
Organizačne sa Bezpečnosť delila na: A) Technický Department – monitorujúci rádiovú a telekomunikačnú prevádzku, B) Vyšetrovací Department – riadiaci sieť špiclov, C) vlastní Department Vnútornej Bezpečnosti – na sledovanie vlastných zamestnancov. Zvláštnou jednotkou boli oddiely Quwat al-Tawari (tzv.: Pohotovostné sily) pre prípad masových demonštrácií.
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Statny-bezpecnostno-politicky-aparat-1958-2003-t75824#280706Verze : 0
6. Ústredná Spravodajská Služba
Džiház al-Muchabarát al-Amma


Známa aj ako „Muchabarát“ je následníkom tajného aparátu strany BAAS z dôb jej ilegálneho pôsobenia. Po roku 1968 došlo k jej formálnemu ustanovenie a postupnému rozširovaniu. Tento trend sa ešte zintenzívnil po „puči Nazima Kazzara“. Oficiálny vznik sa datuje do roku 1973, keď Saddámov ďalší bratranec Barzan prevzal dohľad nad jej fungovaním a Sadún Šakír bol vymenovaní za jej riaditeľa. Po mnohých výmenách na vedúcich pozíciách, hlavne po roku 1991, došlo k istému utlmeniu operácií v zahraničí a jej činnosť sa preorientovala na operácie na domácej pôde. V posledných rokoch existencie tak vykonávala aj mnohé funkcie pôvodne prináležiace skôr „vnútornej“ Bezpečnosti.
Organizačná štruktúra pozostávala z výkonného Departmentu (D1), z administratívno-podpornými funkciami. Podobné funkcie vykonávali aj zložky D2 a D3. Útvar D4 bol v podstate zahraničnou rozviedkou, spolupracujúcou z oddelením D17 (al-Hadi, SIGINT). Oddelenie D5 sa zaoberalo kontrarozviedkou a oddelenie D6 bolo odborom vnútornej bezpečnosti. Oddelenie D7 malo na starosti výsluchy, oi. vo vezení al-Hakimijá. Oddelenie D14 sa zaoberalo špeciálnymi operáciami, sledovaním a cielenými likvidáciami v cudzine. Ochranné oddelenie D22 malo na starosti ochranu budov a bytov používaných službou.
Ďalšie oddelenia sa zaoberali: D10 – analytické, D11 – výcvik a príprava, D13 operačná podpora, D21 výroba výbušnín a iných materiálov pre potreby operácií. Oblastné oddelenia podriadené Departmentu D5 mali svoje strediská vo všetkých geografických oblastiach Iraku.
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Statny-bezpecnostno-politicky-aparat-1958-2003-t75824#280707Verze : 0
7. Riaditeľstvo Vojenského Spravodajstva
Mudiriját al- Istichabarát al-Askarijjá


„Istichabarát“ vznikla v roku 1932 ako klasická vojenská rozviedka/kontrarozviedka a tak aj pôsobila až do osemdesiatych rokoch keď bola v rámci centralizácie bezpečnostného aparátu podriadená prezidentskému palácu. Napriek častým výmenám na vedúcich pozíciách nebolo takým zvykom aby túto funkciu zastával niekto zo Saddámovej najbližšej rodiny alebo niekto z oblasti z Tikrítu. Podľa opozičných zdrojov bol veliteľom služby v roku 1991 Sabír Abd-al Azíz al-Durí, ktorého ale nahradil Generál Major Wafíq Džasím al-Sammaraij. Ten ale dezertoval a na jeho miesto nastúpil Muhamad Nimah al-Tikrítí a neskôr ešte Fanar Zibin Hassan al-Tikrítí. V rokoch 2002 až 2003 službu viedol generál poručík Zuhajr Taláb abd-al Sattár. Veliteľstvo sa nachádzalo vo štvrti al-Adhamíjá a ďalšie objekty sa nachádzali vo vojenskom tábore al-Rašid na juhu Bagdadu. Hlavnou funkciou služby bol dohľad nad lojálnosťou armádnych kruhov a zhromažďovanie citlivých vojenských informácií o armádach okolitých štátov, hl. Izraela, Iránu a samozrejme USA. Nevyhýbala sa však ani diverzno-teroristickým operáciám na nepriateľskom území. Na území Iraku využívala agentúrnu sieť v radoch šiítskej a kurdskej opozície, a taktiež kontrolovala všetky pohraničné oblasti krajiny. Organizácia: A) Špeciálna správa: bola hlavnou zložkou zodpovednou za vyšetrovanie a tajné operácie. Pod ňu spadala aj vlastná sekcia vnútornej bezpečnosti. B) Politický správa: zameraná na zber spravodajských informácií prostredníctvom vojenských pridelencov na irackých ambasádach. Využívala aj rozsiahlu sieť agentov v týchto krajinách. C) Regionálne úradovne: v Kirkúku, Mosule, a Basre pokrývali oblasti záujmu v susedných krajinách. D) Jednotka 999: špeciálny útvar vytvorení na základni Salman Pak . Jej úlohy spočívali v skrytých operáciách a infiltrácií do tyla nepriateľských armád v prípade vojny. Bola zložená z piatych samostatných oddielov, vrátane oddielu „bojových plavcov“.
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Statny-bezpecnostno-politicky-aparat-1958-2003-t75824#280766Verze : 0
8. Vojenský Bezpečnostná Služba
Džiház al-Amn al-Askarijjá


Vznikla v roku 1992 z oddelenia vnútornej bezpečnosti Riaditeľstva Vojenského Spravodajstva. Jej vytvorenie bolo motivované veľkými problémami irackého velenia keď sa mnohé armádne útvary vzbúril po skončení bojov v marci 1991. Vykonávala kontrolu nad armádou s cieľom predchádzať a odhaľovať porušenie zákona a ekonomickú kriminalitu a samozrejme potlačovať opozičné nálady. Na tento účel existovali okrem siete agentov na všetkých úrovniach ozbrojených síl aj „komisári“ ktorý mali dohliadať na počínanie veliteľov a ich správnu „motiváciu“.
Podľa spravodajských zdrojov bol posledným veliteľom v roku 2003: generál major Tabed Chalíl al-Tikrítí.
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Statny-bezpecnostno-politicky-aparat-1958-2003-t75824#280769Verze : 0
XX. Saddámovi Fedajíni
„Fidajjín Saddam“

Stouto zložkou sa pred inváziou do iraku v roku 2003, spájali zaručene „najšťavnatejšie“ fámy. Táto polovojenská jednotka bola vytvorená niekedy v roku 1995 Saddámovým synom Udajom, ktorý zrejme tiež zatúžil po svojej súkromnej „armáde“. Spočiatku išlo asi o 10-15,000 dobrovoľníkov z nevalným výcvikom. Pri ich formovaní vraj došlo k roztržke medzi Saddámom a Udajom, ktorý bez otcovho súhlasu previedol kvalitné vybavenie od jednotiek RG. Udaj bol vraj zabavený velenia a hrozilo že „Fidajíni“ budú rozpustení. Nakoniec ale vraj došlo k urovnaniu situácie a reorganizácií. Podľa odhadov v ich radoch slúžilo asi 18,000 „stálych“ bojovníkom a podobný počet bol v „zálohe“. Náčelníkom štábu „Fidajínov“ bol generál poručík Mezahem Saab al-Hasan at-Tikriti. Ich bojová hodnota nespočívala ani tak vo vojenskej rovine (aj keď sa v médiách tvrdilo že ide o „elitnú“ jednotku všetkého schopných „komandos“) ale skôr v rovine značnej oddanosti a ochote nechať sa „zabiť za Saddáma“.
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Statny-bezpecnostno-politicky-aparat-1958-2003-t75824#280770Verze : 0