Main Menu
User Menu
II. odbor- Sekretariát
- 1. oddělení
- 2. oddělení
- 3. oddělení
- 4. oddělení
- 5. odděleníÚtvar Hlavní správy Státní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/II-odbor-t80718#295705Verze : 0
MOD
V gesci II. odboru HS StB byla především kontrarozvědná činnost proti tzv. vnitřnímu nepříteli.1. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze dvou referátů a mělo na starost boj trockistům a nepřátelům ve straně.1. A oddělení
Toto oddělení se skládalo ze dvou referátů a mělo na starost boj proti tzv. buržoazním nacionalistům a sionistům.2. oddělení
Toto oddělení se skládalo z pěti referátů a mělo na starost boj proti teroristům a protistátním letákům, zpravodajské pokrytí lidovců a akci „Skaut“.3. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze dvou referátů a mělo na starosti zpravodajské pokrytí církví.4. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze čtyř referátů a mělo na starost zpravodajské pokrytí sociální demokracie, zdravotnictví a Revolučního odborového hnutí.5. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze tří referátů a mělo na starost zpravodajské pokrytí agrárníků, tzv. bývalých lidí a Svazu protifašistických bojovníků.
Všechna oddělení měla na starost též řídící práci příslušných referátů krajských správ StB.
URL : https://www.valka.cz/II-odbor-t80718#295785Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/II-odbor-t80718#295787Verze : 0
MOD