Main Menu
User Menu
I. odbor- Sekretariát
- 1. oddělení
- 2. oddělení
- 3. oddělení
- 4. oddělení
- 5. oddělení
- 6. oddělení
- 7. oddělení
- 8. oddělení
- 9. oddělení
- Samostatné oddělení „Východní emigrace“Útvar Hlavní správy Státní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/I-odbor-t80717#295703Verze : 0
MOD
V gesci I. odboru HS StB byla především kontrarozvědná zpravodajská činnost - tedy boj s rozvědkami cizích států.


1. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze tří referátů a mělo na starost boj s rozvědkou USA, boj proti na ní napojeným agentům-chodcům a rekonstrukci starých amerických sítí.2. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze tří referátů a mělo na starost boj proti rozvědkám Velké Británie, Kanady a Austrálie, boj proti na ně napojeným agentům-chodcům a rekonstrukci starých britských sítí.3. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze čtyř referátů a mělo na starost boj proti rozvědkám Francie a zemí Beneluxu, boj proti na ně napojeným agentům-chodcům a rekonstrukci starých francouzských sítí.4. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze dvou referátů a mělo na starost boj proti rozvědkám Jugoslávie a Izraele.5. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze dvou referátů a věnovalo se problematice zneužívání přeshraničních spojů.6. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze tří referátů a mělo na starost zpravodajské pokrytí ministerstva zahraničních věcí, hotelů, cizinců a příbuzných uprchlíků.7. oddělení
Toto oddělení se skládalo z pěti referátů a mělo na starost boj proti rozvědkám ostatních kapitalistických států.8. oddělení
Toto oddělení se skládalo ze čtyř referátů a mělo na starost boj proti rozvědkám západního Německa a Rakouska, boj proti na ně napojeným agentům-chodcům a rekonstrukci starých nacistických sítí.9. oddělení
Toto oddělení mělo na starost výslechy a vyšetřování zadržených agentů-chodců. U těchto osob se zjišťovala možnost převerbování a dalšího operativního využití. Výslechy agentů-chodců probíhali především v tajné operativní věznici StB.
URL : https://www.valka.cz/I-odbor-t80717#295776Verze : 0
MOD
Samostatné oddělení „Východní emigrace“
Toto oddělení se skládalo ze dvou referátů a mělo na starost zpravodajské pokrytí ukrajinských nacionalistů a bělogvardějců. Náčelníkem toho samostatného oddělení byl por. Jan Vlček.
URL : https://www.valka.cz/I-odbor-t80717#295791Verze : 0
MOD
Zdroje:
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
- TOMEK, Prokop: Tajná operativní věznice StB 1951-1955. In: Securitas imperii 7, ÚDV, Praha 2001
URL : https://www.valka.cz/I-odbor-t80717#295778Verze : 0
MOD