Main Menu
User Menu
HROM6.8.1944


V prostoru Ploská na Slovensku byl v rámci akce HROM vysazen por. Michal Pavlovič (27.9.1916). Jeho úkolem bylo dostat se do štábu pplk. Jána Goliána, kde měl plnit úlohu styčného důstojníka Československé vojenské mise v SSSR. Za dva dny po přistání se mu podařilo navázat kontakt s partyzánským oddílem ŽINGOR, s jehož pomocí pronikl do Ružomberoku. Zde navázal spojení s pplk. Manicou a ten jej spojil 11. srpna 1944 s Golianem. Protože neměl vlastní rádiové spojení, byly mu podřízeny spojovací prostředky skupin MILAN a DUNAJ. Zařizoval jejich přemístění z Horní Štubně do Banské Bystrice, spolupracoval s mjr. Polákem a dalšími důstojníky Golianova štábu. Po vzniku povstání a příletu sovětské vojenské mise (mjr. Skripko - Studenský) se původní poslání por. Pavloviče ukázalo zbytečným. Pracoval proto nadále zpravodajsky pod řízením pplk. Pernikáře s oběma zmíněnými zpravodajskými skupinami. Postupně rozšiřoval své kontakty i mimo území kontrolované povstaleckou armádou a po potlačení povstání se přesunul do Nitry a Bratislavy, kde využíval předválečných kontaktů k získávání zpráv o vojenské, politické a hospodářské situaci na Slovensku. S pomocí rt. Karola Grüna je odesílal do Moskvy. V Bratislavě se ukrýval v bytě malíře Vargy v Trnavské ulici, později v ilegálním bytě ve Vajnorské ulici, kde byl 3.2.1945 přepaden komandem POHG a zavražděn.
URL : https://www.valka.cz/Hrom-t46130#179845Verze : 0