Main Menu
User Menu

Horáček, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Horáček
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Horáček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
PhDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.09.1925 Záhornice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- predseda ÚV Svazarmu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- člen Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
rcbookcase.com
URL : https://www.valka.cz/Horacek-Vaclav-t233411#645362Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Horáček
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Horáček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1945-DD.MM.1947 Vysoká škola politická a sociálna, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1953-DD.MM.1955 Vojenská politická akademie
DD.MM.1966-DD.MM.1968 Vojenská politická akadémia V. I. Lenina, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.01.1956 major
01.08.1958 podplukovník
01.05.1966 plukovník
07.10.1969 generálmajor
02.05.1972 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.01.1969-DD.07.1969 Velitel : Politická správa
18.11.1969-02.05.1972 Velitel : Hlavní politická správa
02.05.1972-DD.04.1977 Velitel : Hlavní politická správa

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

30.04.1971

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
č. matriky 18263

03.10.1972

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
č. matriky 19707

26.06.1975

Řád práce
Order of the Labour
č. matriky 5229

19.06.1985

Řád Vítězného února
Order of Victorious February
č. matriky 646

MM.DD.RRRR

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
rcbookcase.com
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Horacek-Vaclav-t233411#645366Verze : 1
MOD
Generálporučík PhDr. Václav Horáček sa narodil dňa 22.09.1925 v Záhornici, okres Nymburk v rodine pomocného robotníka. Po skončení povinnej školskej dochádzky pracoval ako robotník. V rokoch 1944-1945 sa stal členom partizánskej skupiny "Pěst".
Základnú vojenskú službu nastúpil v roku 1947. Potom sa stal politickým pracovníkom pluku a neskôr pracoval v politickom aparáte Československej ľudovej armády na rôznych vyšších funkciách. Zároveň pracoval vo vyšších funkciách Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Absolvoval Vojenskú politickú akadémiu Klementa Gottwalda a Vojenskú akadémiu generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR.
V roku 1969 ho na základe uznesenia predsedníctva Ústredného výboru KSČ vymenoval prezident republiky Ludvík Svoboda náčelníkom Hlavnej politickej správy Československej ľudovej armády.
generálporučík Václav Horáče bol členom KSČ od roku 1945, na XIV. a XV. zjazde KSČ bol zvolený do Ústredného výboru KSČ. V roku 1971 bol zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia a v roku 1976 sa stal poslancom Snemovne ľudu za volebný obvod Příbram. Dňa 07.04.1977 bol zvolený predsedou ústredného výboru Zväzu pre spoluprácu s armádou (Svazarm).


Zdroj:
rcbookcase.com
URL : https://www.valka.cz/Horacek-Vaclav-t233411#645398Verze : 0
MOD