Main Menu
User Menu

Horáček, František

     
Příjmení:
Surname:
Horáček
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Horáček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.08.1891 Sezemice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.09.1941 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Horacek-Frantisek-t60701#218657Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Horáček
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Horáček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1903-DD.07.1911 Státní reálka, Pardubice
DD.09.1911-DD.09.1912 Český ústav ku vzdělání učitelů
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1912-DD.05.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Innsbruck
DD.01.1918-DD.03.1918 Důstojnický kurs, Chalons-sûr-Marne
DD.04.1921-DD.09.1921 Armádní dělostřelecká škola, Olomouc
DD.09.1929-DD.05.1930 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1935-DD.07.1935 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
01.03.1918 poručík legií
01.03.1919 nadporučík legií
24.12.1919 nadporučík pěchoty
01.04.1920 kapitán pěchoty
01.10.1921 kapitán dělostřelectva
22.12.1922 štábní kapitán dělostřelectva
28.12.1924 major dělostřelectva
14.12.1927 podplukovník dělostřelectva
21.04.1931 plukovník dělostřelectva
21.06.1937 brigádní generál
26.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.03.1927-DD.04.1928 Velitel : Dělostřelecký pluk 3
DD.09.1930-21.04.1931 Velitel : Dělostřelecký pluk 54
21.04.1931-DD.10.1932 Velitel : Dělostřelecký pluk 54
15.10.1932-DD.01.1935 Velitel : Dělostřelecký pluk 6
DD.07.1935-30.09.1935 Velitel : Dělostřelecký pluk 6
27.09.1938-12.10.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva VIII. sboru

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1913-DD.11.1913 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 36, Innsbruck
DD.11.1912-DD.05.1913 vojenské studium, Innsbruck
DD.05.1913-DD.09.1913 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 36, Bruneck
DD.08.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 36, východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.02.1915 nemocniční ošetřování
DD.02.1915-DD.09.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 36, východoevropské válčiště
DD.09.1915-DD.07.1916 instruktor náhradního praporu Pěšího pluku č. 76, Bruck
DD.07.1916-DD.09.1916 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 76, východoevropské válčiště
01.09.1916-01.09.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1916-DD.07.1917 rumunské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.01.1918 přesun do Francie
DD.01.1918-DD.03.1918 vojenské studium, Chalons-sûr-Marne
DD.03.1918-DD.08.1918 velitel pěší čety 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.08.1918-DD.06.1919 zástupce velitele kulometné roty 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště, přesun a slezské válčiště
DD.06.1919-DD.10.1920 referent Osobní a stížnostní komise ministerstva, Praha
DD.10.1920-DD.03.1921 zástupce velitele dělostřelecké baterie Hrubého dělostřeleckého pluku 104, Hradec Králové
DD.03.1921-DD.04.1921 důstojník Velitelství zemského dělostřelectva pro Čechy, Praha
DD.04.1921-DD.09.1921 vojenské studium, Olomouc
DD.09.1921-DD.12.1921 instruktor Hrubého dělostřeleckého pluku 104, Hradec Králové
DD.12.1921-DD.03.1922 velitel dělostřelecké baterie Hrubého dělostřeleckého pluku 103, Litoměřice
DD.03.1922-DD.01.1923 velitel dělostřelecké baterie Hrubého dělostřeleckého pluku 104, Hradec Králové
DD.01.1923-DD.03.1924 velitel dělostřelecké baterie Dělostřeleckého pluku 104, Hradec Králové
DD.03.1924-DD.03.1927 velitel oddílu Dělostřeleckého pluku 3, Litoměřice
DD.03.1927-DD.04.1928 zatímní velitel Dělostřeleckého pluku 3, Litoměřice
DD.04.1928-DD.09.1929 velitel Dělostřeleckého oddílu 256, Jihlava
DD.09.1929-DD.05.1930 vojenské studium, Praha
DD.05.1930-DD.09.1930 velitel Dělostřeleckého oddílu 256, Jihlava
DD.09.1930-DD.10.1932 velitel Dělostřeleckého pluku 54, Bratislava
DD.10.1932-DD.01.1935 velitel Dělostřeleckého pluku 6, Brno
DD.01.1935-DD.07.1935 vojenské studium, Praha
DD.07.1935-DD.09.1935 velitel Dělostřeleckého pluku 6, Brno
DD.09.1935-DD.09.1938 profesor Kursu pro vyšší velitele, Praha
DD.09.1938-DD.11.1938 velitel dělostřelectva Sboru VIII, branná pohotovost státu
DD.11.1938-DD.04.1939 profesor Kursu pro vyšší velitele, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1926

Verdunská medaile
Verdun Medal
Médaille de Verdun
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Horacek-Frantisek-t60701#384571Verze : 0
MOD