Main Menu
User Menu

Hora, Jaroslav

Podplukovník Jaroslav HoraJaroslav Hora se narodil v roce 1912 a pracoval v dělnických profesích. Po druhé světové válce byl zaměstnancem podniku PAL Kbely, kde byl též předsedou Závodní organizace KSČ, do níž vstoupil v roce 1945. V únoru 1948 byl politický vedoucím Lidových milic ve Kbelském kraji. Od konce roku 1948 byl pracovníkem Komise stranické kontroly ÚV KSČ.


Funkcionáři KSK, zejména Taussigová, nedůvěřovali vedoucím činitelům Bezpečnosti, především těm, kteří byli bývalými příslušníky interbrigád. Po dohodě s ministrem Kopřivou a se souhlasem sovětských poradců byl Hora v prosinci 1950 vyslán na Ministerstvo národní bezpečnosti. Oficiálně proto, aby blíže poznal bezpečnostní problematiku. Pravým úkolem bylo poznat poměry, odhalit nepřátele a připravit se na převzetí vedoucí funkce. Od února do prosince roku 1951 skutečně zastával funkci velitelem Státní bezpečnosti. V únoru 1952 po zatčením Jarmily Taussigové z MNB odešel. Působil pak jako mimo jiné jako ředitel podniku Druopta Praha.Zdroj:
VOREL, Jaroslav, ŠIMÁNKOVÁ, Alena a kol.: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I., ÚDV, Praha 2003.
URL : https://www.valka.cz/Hora-Jaroslav-t89594#334203Verze : 0
MOD