Main Menu
User Menu

Hoppe, Viktor

     
Příjmení:
Surname:
Hoppe
Jméno:
Given Name:
Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Hoppe
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.04.1874 Brno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.05.1962 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hoppe-Viktor-t108465#384913Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hoppe
Jméno:
Given Name:
Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Hoppe
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1885-DD.06.1889 Státní gymnasium, Třebíč
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1889-DD.08.1893 Kadetní škola jezdectva, Hranice
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1893 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1894 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1897 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1907 rytmistr rakousko-uherské branné moci
01.02.1916 major rakousko-uherské branné moci
01.08.1918 podplukovník rakousko-uherské branné moci
28.10.1918 podplukovník jezdectva
10.02.1920 plukovník jezdectva
06.10.1923 generál V. hodnostní třídy
01.01.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
30.10.1918-18.12.1918 Náčelník štábu : Vrchní vojenské velitelství
18.12.1918-DD.04.1919 Velitel : Presidium ministerstva
15.10.1919-10.02.1920 Velitel : 10. oddělení /záležitostí koňstva/
10.02.1920-DD.05.1921 Velitel : 10. oddělení /záležitostí koňstva/

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1889-DD.08.1893 vojenské studium, Hranice
DD.08.1893-DD.05.1894 velitel jezdecké čety Hulánského pluku č. 2, Dębica
DD.05.1902-DD.11.1894 velitel jezdecké čety Dragounského pluku č. 2, Prostějov
DD.11.1894-DD.11.1897 velitel jezdecké čety Zeměbraneckého hulánského pluku č. 5, Wells
DD.11.1897-DD.09.1900 praporní pobočník Zeměbraneckého hulánského pluku č. 5, Stockerau
DD.09.1900-DD.04.1902 mimo službu
DD.04.1902-DD.09.1904 praporní pobočník Zeměbraneckého hulánského pluku č. 3, Sambor
DD.09.1904-DD.11.1913 remontní důstojník Zeměbraneckého hulánského pluku č. 2, Vysoké Mýto
DD.11.1913-DD.10.1918 přednosta osobní skupiny VIII. sborové oblasti, Praha
DD.10.1918-DD.11.1918 náčelník štábu Vrchního velitelství československé armády, Praha
DD.11.1918-DD.04.1919 přednosta Presidia ministerstva, Praha
DD.04.1919-DD.05.1921 přednosta 10. oddělení /záležitostí koňstva/ ministerstva, Praha
DD.05.1921-DD.12.1923 přidělený generál Kanceláře presidenta republiky, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1913

Stříbrný záslužný kříž
Silver Cross of Merit
Silbernes Verdienstkreuz
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1918

Stříbrný záslužný kříž s korunou
Silver Cross of Merit with Crown
Silbernes Verdienstkreuz mit der Krone
-

DD.MM.1919

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-

Rumunská spojená knížectví [1861-1881] / United Principalites of Romania [1861-1881] DD.MM.1923

Řád Rumunské hvězdy 2. třída
Order of Star of Romania 2nd Class
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hoppe-Viktor-t108465#384914Verze : 0
MOD