Main Menu
User Menu

Honvédsky pěší pluk č. 30 [1886-1918]

Honved-Infanterieregiment Nr. 30 / 30th Honved Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Honvédsky pěší pluk č. 30
Originální název:
Original Name:
Honved-Infanterieregiment Nr. 30 / Budapesti 30. honvéd gyalogezred
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1886
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1914-DD.11.1918 79. honvédska pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.07.1914 Budapešť

Velitel:
Commander:
DD.07.1914-DD.MM.RRRR Polgár, Rezső (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
https://www.comroestudios.com/StanHanna/
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-30-1886-1918-t48456#521538Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-30-30th-Honved-Infantry-Regiment-t48456#521538Version : 0
MOD
Peší pluk Honvédu č. 30 (HIR 30)


Budapesti 30. honvéd gyalogezred
(vytvorený v roku 1913)


Mierová dislokácia pluku v roku 1914:
veliteľstvo pluku a I, II. a III. prápor: Budapest
nadriadené útvary: 79. pešia brigáda Honvédu 40. pešej divízie Honvédu


Stav pluku v auguste 1914:
veliteľ - Polgár Rezső ezredes
národnostné zloženie: 91% Maďari, 9% ostatní
doplňovací obvod: Budapest (v súčasnosti Budapest v Maďarsku)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
HIR 30 v zostave 79. pešej brigády Honvédu 40. pešej divízie Honvédu (divízia podriadená priamo 6. armáde) – pluk určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku
https://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-30-1886-1918-t48456#188964Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-30-30th-Honved-Infantry-Regiment-t48456#188964Version : 0
Zoznam aktívnych dôstojníkov 30. honvédskeho pešieho pluku (HIR.30) k roku 1918:


Plukovníci (Oberst - Ezredes):


Rubint Dezsö
Szigethi Barthos István
Marton Aladár
Fertöszentmiklósi Artner Kálmán
Márky István
Nagymegyeri Raics Károly


Podplukovníci (Oberstleutnant - Alezredes):


Szlovák Ferencz
Sárbogárdi Mészöly Ödön
Sajó-kazai Volant András


Majori (Major - Örnagy):


Garay Géza
Orphanides Gusztáv
Farkas Ferencz


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-30-1886-1918-t48456#343844Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-30-30th-Honved-Infantry-Regiment-t48456#343844Version : 0
Kapitáni (Hauptmann - Százados):


Brenndürfer Gyula
Báti Berkó István
Sznistsák Béla
Pokomándy Gergely
Aschenbrenner Mihály
Gróf Laszberg Ákos
Aggházy Kamil
Mocsári Károly
Jókay Zoltán
Márkus Andor
Pintér József
Hegyi Andor
Zsidy István
Leitner Béla
Bán Ödön
Lendvay Károly
Hihalmi Harmós Vilmos
Nagykörösi Póka Dezsö
Miákich Sándor
Scherer Károly
Szabó András
Hajós Béla
Mihók Géza
Vályán László
Kuczkay Endre
Stefán József
Waldberg Endre
László Béla
Haspra Ferencz
Ruef Ede
Málik József
Somogyi EndreZdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-30-1886-1918-t48456#343857Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-30-30th-Honved-Infantry-Regiment-t48456#343857Version : 0
Nadporučíci (Oberleutnant - Föhadnagy):


Majthényi Gyula
Ary Lajos
Kiss Miklós
Zelky Gusztáv
Aczél László
Fráter Ernö
Felsözsidi Németh Béla
Holmok Sándor
Vámosi Béla
Zádor Endre
Hajós László
Simonyi Jenö
Bartholy Róbert
Baló Zoltán
Jokits Elemér
Horváth János
Blaskovits Béla


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-30-1886-1918-t48456#343859Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-30-30th-Honved-Infantry-Regiment-t48456#343859Version : 0
Poručíci (Leutnant - Hadnagy):


Rumy Lajos
Kászonyi Béla
Ruffy Pál
Pogány Sándor
Literáty Ervin
Marosán Liviusz
Szilágyi Akos
Olgyay Lehel
Szücs János
Veresmarthy István
Darabos Balázs
Kaiser László
Borovits László
Vandra Lajos
Neümanny Miklós
Nemesszeghy Elemér
Lukács István
Schiller Tivadar
Galántai Nagy Dénes
Piványi Ferencz
Mezey László
Berzsenyi Sándor


Práporčíci (Fähnrich - Zászlós):


Bárány Ervin
Vigady Virgil
Várhidi Sándor
Németh Gyula
Schöffberger László
Léderer Károly
Körösztös István


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-30-1886-1918-t48456#343861Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-30-30th-Honved-Infantry-Regiment-t48456#343861Version : 0