Main Menu
User Menu

Honvédsky pěší pluk č. 28 [1886-1918]

Honved-Infanterieregiment Nr. 28 / 28th Honved Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Honvédsky pěší pluk č. 28
Originální název:
Original Name:
Honved-Infanterieregiment Nr. 28/ Eszéki 28. honvéd gyalogezred
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1886
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1914-DD.11.1918 84. honvédska pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.07.1914 Osijek

Velitel:
Commander:
DD.07.1914-DD.MM.RRRR Simonović, Gyula (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
https://www.comroestudios.com/StanHanna/
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-28-1886-1918-t48454#521535Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-28-28th-Honved-Infantry-Regiment-t48454#521535Version : 0
MOD
Peší pluk Honvédu č. 28 (HIR 28)


Eszéki 28. honvéd gyalogezred
(vytvorený v roku 1886)


Mierová dislokácia pluku v roku 1914:
veliteľstvo pluku a I, II. a III. prápor: Eszék
nadriadené útvary: 84. pešia brigáda Honvédu 42. pešej divízie Honvédu


Stav pluku v auguste 1914:
veliteľ - Simonović Gyula ezredes
národnostné zloženie: 96% Chorváti a Srbi, 4% ostatní
doplňovací obvod: Eszék (v súčasnosti Osijek v Chorvátsku)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
HIR 28 v zostave 84. pešej brigády Honvédu 42. pešej divízie Honvédu (XIII. armádny zbor) pluk určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-28-1886-1918-t48454#188962Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-28-28th-Honved-Infantry-Regiment-t48454#188962Version : 0
Zoznam aktívnych dôstojníkov 28. honvédskeho pešieho pluku (HIR.28) k roku 1918:


Plukovníci (Oberst - Ezredes):


Jamniczky István
Miller Rikárd


Podplukovníci (Oberstleutnant - Alezredes):


Lóky Géza
Dubicai Delić István
Graf Ferencz


Majori (Major - Örnagy):


Jakobac György
Trgovčić Emil


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-28-1886-1918-t48454#341018Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-28-28th-Honved-Infantry-Regiment-t48454#341018Version : 0
Kapitáni (Hauptmann - Százados):


Bredl Béla
Binder Ottó
Falcione Kálmán
Vermes Béla
Imbrić István
Sremčević Čedomil
Teslić Péter
Schmausz Endré
Ivakić Dániel
Sommerfeld Oszkár
Roszinecz Béla
Nagyiványi Fekete Pál
Fodor Gyula
Schramek Sándor
Taťai Károly
Sepsiszentgyörgyi Király Rezsö
Halm Árpád
Rajić Miloszláv
Tyahun Károly
Farczádi Lázár Lajos
Bátki József
Fekete Lajos
Bertics József


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-28-1886-1918-t48454#341021Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-28-28th-Honved-Infantry-Regiment-t48454#341021Version : 0
Nadporučíci (Oberleutnant - Föhadnagy):


Schredl Lajos
Muller Lajos
Oláh János
Pesitz József
Esztergamy Kálmán
Szedresy Gusztáv
Dörgei Ferencz
Somogyi Károly
Németh Lipót
Trupac József
Tomičić György
Biljčević Tivadar
Rajković István
Vlaisavljević Brankó
Kocsis Sándor
Strehn Károly
Mazuth István
Szakáts Zoltán
Rehak Milos
Szabó János
Virág Vladimir
Ruesz József


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-28-1886-1918-t48454#341022Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-28-28th-Honved-Infantry-Regiment-t48454#341022Version : 0
Poručíci (Leutnant - Hadnagy):


Zsebeházi Kiss Béla
Binder István
Eliás Pál
Mirković Milos
Lahovsky Emil
Bohuniczky István
Teiszl Vladimir
Kulcsár Jenö
Segulja István
Marochinó Antal


Práporčíci (Fähnrich - Zászlós):


Nikolić Ferencz
Donegani Hugó


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-28-1886-1918-t48454#341026Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-28-28th-Honved-Infantry-Regiment-t48454#341026Version : 0