Main Menu
User Menu

Honvédsky pěší pluk č. 1 [1886-1918]

Honved-Infanterieregiment Nr. 1 / 1st Honved Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Honvédsky pěší pluk č. 1
Originální název:
Original Name:
Honved-Infanterieregiment Nr. 1 / Budapesti 1. honvéd gyalogezred
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1866
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1914-DD.04.1918 81. honvédska pěší brigáda
DD.04.1918-DD.11.1918 81. honvédska pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Budapešť

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-1-1886-1918-t48425#521107Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-1-1st-Honved-Infantry-Regiment-t48425#521107Version : 0
MOD
Součástí zeměbraneckého pěšího pluku bylo:


velitelství zeměbraneckého pěšího pluku,


I. zeměbranecký pěší prapor [1886-1918]
II. zeměbranecký pěší prapor [1886-1918]
III. zeměbranecký pěší prapor [1886-1918]
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-1-1886-1918-t48425#258526Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-1-1st-Honved-Infantry-Regiment-t48425#258526Version : 0
MOD
Veliteli zeměbraneckého pěšího pluku byli:


plukovník Lajos Bartha
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-1-1886-1918-t48425#258527Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-1-1st-Honved-Infantry-Regiment-t48425#258527Version : 0
MOD
Organizace a velitelský sbor pluku k 15. červenci 1918:


1. zeměbranecký pěší pluk (Budapešť)
- velitel pluku: plukovník Lajos Bartha


I. zeměbranecký pěší prapor (Budapešť)
- velitel praporu:
II. zeměbranecký pěší prapor (Budapešť)
- velitel praporu:
III. zeměbranecký pěší prapor (Budapešť)
- velitel praporu:
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-1-1886-1918-t48425#258529Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-1-1st-Honved-Infantry-Regiment-t48425#258529Version : 0
MOD
Zoznam aktívnych dôstojníkov 1. honvédskeho pešieho pluku (HIR.1) k roku 1918:


Plukovníci (Oberst - Ezredes):


Szlatinai Ledniczer Sándor
Schieb Károly
Békési Béla
Barabásszegi Bihar Elemér


Podplukovníci (Oberstleutnant - Alezredes):


Pelsüczi Hámos Béla
Békási Békássy Imre
Kirchner Sándor
Lehotkai Lehóczky János
Barkóczy-Klopsch Béla
Marnó Emil
Roykó Alfréd
Bajsai Vojnich Pál


Majori (Major - Örnagy):


Szászy János
Hollósy Tihamér
Winckhelsteini Köszeghy Béla


Zdroj:


www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-1-1886-1918-t48425#335175Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-1-1st-Honved-Infantry-Regiment-t48425#335175Version : 0
Kapitáni (Hauptmann - Százados):


Giczi-assa- és ablánczkürti Ghyczy Gyula
Dr. péchujfalusi Péchy Gyula
Szendröi Kovách Lajos
Szerdahelyi Kesserü István
Léczfalvi Györbiró Endre
Horkai és melléthei Barna Kornél
Báró Kemény Pál
Kottra Béla
Bartóffy Miklós
Szilárd Zoltán
Krick Sándor
Dobner Rezsö
Dereáno Ödön
Rákosi György
Pap Jenö
Benesch Rezsö
Zelky Jenö
Wanka Károly
Fekésházi Tabódy Tibor
Badics Béla
Rittuper László
Paoer Lajos
Vaszkó László
Schmidt Antal
Földesy Zoltán
Komesz Mátyás
Lázits Miklós
Szentmáriai Lajtos Árpád
Csikszentsimoni Lakatos Géza
Schweitzer Brunó
Hangay Sándor
Böhm Valter
Fleischhacker Rezsö
Pap Jenö
Remetey Elemér
Simonovánszky ÖdönZdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-1-1886-1918-t48425#335186Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-1-1st-Honved-Infantry-Regiment-t48425#335186Version : 0
Nadporučíci (Oberleutnant - Föhadnagy)


Dortsák Gyula
Nemes József
Szentmáriai Lajtos Elemér
Lányi Géza
Arthold István
Eörményesi Fiáth-Ercsényi Béla
Nyárády Jenö
Krausz Béla
Wlassics Adorján
Pröckl Elemér
Osváth István
Buza-Kiss János
Timár Kálmán
Örvösy Tibor
Varga Emil László
Török Zoltán Pál
Scherter Lajos Antal
Farkas Attila
Grössinger Dezsö
Szent-Andrássy Géza
Huszka László
Mayer Ottó
Wüsztner Szilárd
Hanusovszky István
Baintner István
Baintner László
Világhy György
Biró Géza
Komlós Ferencz
Keményffy Zoltán
Ádelmann János
Krisztea Virgil
Balassa Pál
Kisfaludi Károly
Unicki és mendeni báró Proff Sándor
Körtvélvesi Sávoly DezsöZdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-1-1886-1918-t48425#335193Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-1-1st-Honved-Infantry-Regiment-t48425#335193Version : 0
Poručíci (Leutnant - Hadnagy):


Pogány Sándor
Kézdiszentléleki Jákó Zoltán
Major László
Csendes Imre
Sztanek Jenö
Hidy Árpád
Simonyi Árpád
Angyal László
Thierjung József
Ember Gyula
Petsics Béla
Kotzó Elek
Bernolák Gábor
Petrovics Miklós Ede
Simon Jenö
Técsöi Móricz Lóránt
Varga László
Szathmáry Sándor
Sármássy Kund
Fodor László
Vaiko Béla
Emöd Aurél
Somoghy Jenö
Hadházi Elemér
Filiczki Ernö
Horváth Dezsö
Fehér Gyula
Radics József
Lingli Dezsö
Schäffer Ödön
Geiger Florián
Papp István
Tyovics Mladen


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-1-1886-1918-t48425#335247Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-1-1st-Honved-Infantry-Regiment-t48425#335247Version : 0
Práporčíci (Fähnrich - Zászlós):


Hahn Rezsö Vincze Lajos
Filó Ágoston
Szlávy Tibor
Ferenczy László
Hollay Sándor
Ürmösy Zlotán
Kiss Aladár
Nádassy Béla
Ember László
Bárdossy Béla
URL CZ: https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-1-1886-1918-t48425#335248Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honved-Infanterieregiment-Nr-1-1st-Honved-Infantry-Regiment-t48425#335248Version : 0