Main Menu
User Menu

Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic [1973-1992]

Main Administration of the Border Guard and Border Protection

     
Název:
Name:
Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
Originální název:
Original Name:
Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.06.1973
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství Pohraniční stráže
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.06.1973-01.09.1991 Ministerstvo vnitra
Dislokace:
Deployed:
15.06.1973-01.09.1991 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.06.1973-DD.MM.1981 Šádek, František (Generálporučík)
DD.MM.1981-DD.MM.1990 Nemec, Anton (Generálmajor)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.06.1973-01.01.1991 11. brigáda Pohraniční stráže
15.06.1973-01.01.1991 5. brigáda Pohraniční stráže
01.07.1976-01.06.1978 Správa vojsk ministerstva vnitra

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-Pohranicni-straze-a-ochrany-statnich-hranic-1973-1992-t86866#321844Verze : 2
MOD
Pohraniční stráž byla k 1. lednu 1972 opět převedena do půsbonosti resortu vnitra. V rámci Federálního ministerstva vnitra bylo v červnu 1973 dosavadní Velitelství PS nahrazeno právě Hlavní správou Pohraniční stráže a ochrany státních hranic. Ta podle tzv. jednotného systému ochrany státních hranic zajišťovala ochranu hranic jak s Bavorskem a Rakouskem (útvary PS), tak se socialistickými státy (útvary OSH).


V letech 1976-1978 byla HSPSOSH podřízena Správa vojsk MV.
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-Pohranicni-straze-a-ochrany-statnich-hranic-1973-1992-t86866#322327Verze : 0
MOD