Main Menu
User Menu

Hello from Latvia (Lotyšsko)

Diskuse
Hello from Latvia.
In our forum ( panzerkampf.org ) we had hard discussion about this-> " Charles Kliment and Vladimír Francev " Czechoslovak Armoured Fighting Vehicles 1918-1948" (Schiffer, Atglen, 1997 - ISBN: 0-7643-0141-1), namely its fourth chapter - "Export of Czech Armored Fighting Vehicles" (pg. 109). The authors provide a detailed account of the negotiations with the Latvian government (pages 120 - 123). Two prototypes (an LTH and an LTL) were actually sent to Latvia for testing on January, 1939, covering "(...) more than 1500 km each without any problems". The LTL prototype was accepted by the Latvian war department, due to better internal arrangement and superior mechanical features. The decision was made official on March, 1939.


From other information I understand that LTL was made for Lithuanians, but soviet occupation end it and those tanks was sold to other country. I don't really know how good is this book, maybe all it is false. Some members of our forum think, that is possible, but we don't have a lot of information of last years of Latvia before soviet occupation. Maybe somebody can tell something about this book and information about this quote...? SmileP.S. Sorry about my English, it is very bad, I know...Embarassed


Translation by palič:
Zdravím z Lotyšska. Na našem fóru www.panzerkampf.org jsme měli dlouhou/složitou diskusi o knize autorů Charles Kliment a Vladimír Francev "Czechoslovak Armoured Fighting Vehicles 1918-1948" (Schiffer, Atglen, 1997 - ISBN: 0-7643-0141-1), zvláště pak o čtvrté kapitole "Export československých obrněných vozidel" (str.109).
Autoři (tam) poskytují detailní popis jednání s vládou Lotyšska (str. 120 - 123). Píší o tom, že dva prototypy (LTH a LTL) byly skutečně do Lotyšska v lednu 1939 dodány k testům, které zahrnovaly "...jízdu obou vozidel na vzdálenost více než 1500 km, jíž obě vozidla prošla bez jakýchkoliv problémů." Prototyp LTL (pak) byl vybrán lotyšským ministerstvem války vzhledem k výhodnějšímu vnitřnímu uspořádání a lepším technickým parametrům. Rozhodnutí bylo oficiálně přijato v březnu 1939.
Z jiných informací však autor příspěvku ví, že LTL byl vyroben pro Litvu, sovětská okupace však další vývoj (rozjednaného kontraktu) změnila a tanky byly prodány do jiné země.
Autor (výslovně) vyjadřuje své pochybnosti nad kvalitou knihy, možná je vše lež. Někteří členové fóra, na něž se odkazuje autor příspěvku v úvodu, si myslí, že výše popsané je možné, ale přitom sám přiznává, že nemají dostatek informací o posledních letech existence Lotyšska před sovětskou okupací.
Snad někdo lépe informovaný může zhodnotit věrohodnost informací v knize a zvláště věrohodnost popisu výše jmenovaného kontraktu a postupu jeho realizace.


V závěru (P.S.) se autor příspěvku omlouvá za svou nedokonalou angličtinu a konstatuje, že ví, že je velmi špatná.
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286668Verze : 0
Jirko Tintěro, zformuluj odpověď, Tvá břitká slova rád neméně břitce přetlumočím.


Hello Vairogs,
our best pre-war armour specialist has been called to verify information and to provide available data. Be patient, please, and understand that our specialist is actually pre-war lad.Cool
I am slightly afraid all the problems were caused by not very correct translation of above mentioned book. There is Lithuania (Litva) not Latvia (Lotyšsko) mentioned in original (Czech) text... I have to admit I was impatient and did a quick check of (Czech) book text. All above mentioned dates match...
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286670Verze : 0
Vážený lotyšský kolego,
s lítostí musím prohlásit, že firma ČKD v Rize nepředvedla ani jeden ze svých tanků. Prototypy tanků LTH a LTL předvedla pouze Litevské armádě v únoru 1939. Z dalšího předvádění v pobaltských státech sešlo, protože v březnu 1939 po obsazení Československa vznikl německý protektorát Čechy a Morava a místní firmy začaly vyrábět zbraně pro spojence Německa.

V Rize a Talinnu byly promítány pouze propagační filmy.

Vámi zmíněné jízdní zkoušky tanků LTH a LTL proběhly pouze na Litvě a trvaly asi tři týdny (28.01.1939-21.02.1939). Litevská vojenská komise protěžovala stroj LTL, ale litevské Ministerstvo obrany objednalo již sériově vyráběný typ LTH, který byl přejmenován na Litevský lehký tank (LLT).

Litva tento tank neobdržela, protože byla okupována armádou Sovětského svazu. Stroje LLT pak byly nabízeny všem možným německým spojencům a nakonec je zakoupila armáda Slovenské republiky, kde po důkladné přestavbě na typ LTS sloužily až do konce války.

Translation by palič:
Dear Latvian colleague,
I regret to say that ČKD company did not show any of its tanks in Riga. Prototypes of LTH and LTL were shown only to Lithuanian Army during February, 1939. More shows planned for (in) Baltic states were cut by occupation of the rest of Czechoslovakia in March, 1939... when Protectorate Böhmen und Mähren was created and local arms factories started their production for Germany Allies.

There were only promotional films shown in Riga and Tallin.

Driving tests of LTL and LTH tanks, as mentioned in your question, were done on the territory of Lithuania, did take approximately 3 weeks (January 28, 1939 - February 21, 1939). Lithuanian commission preferred LTL tank, but War Department (MoD) accepted and ordered LTH as a vehicle already produced in series. This was renamed as LLT (Lithuanian Light Tank).

Lithuania has not received their ordered tanks due to the occupation by Soviets. These tanks were offered to Germany Allies and then they were bought by Slovakia, rebuilt and renamed LTS. Then these tanks remained in the service till the end of war.

Zdroje (sources):
Zaniklý archiv VHJ ČKD Praha, fond A.S., karton 243, složka 1070 - kalkulace pro Jihoslávii
Zaniklý archiv VHJ ČKD Praha, fond A.S., karton 272, složka 1259 - Materialausweis des litauisch Tanks LLT
Zaniklý archiv VHJ ČKD Praha, fond A.S., karton 275, složka 1305 - kalkulace pro Bulharsko
Zaniklý archiv VHJ ČKD Praha, fond A.S., karton 300, složka 1471 - LTP-LTL-LTH
Zaniklý archiv VHJ ČKD Praha, fond účastinná spoločnosť Orava, konto 1490036 - LTS (LT-40)

Palič comments: I am so sorry.
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286676Verze : 0
MOD
Jirko, já se taky divím, že v české verzi, kterou mám z roku 1999 není o testech v Lotyšsku ani zmínka - s výjimkou neuskutečněných ukázek v Lotyšsku a Estonsku na skoro závěr odstavce...
O tom, že chyba nejspíš vznikla už při překladu jsem mu psal hned na začátku - ale nebylo to podle mne při překladu do lotyštiny, ale do angličtiny!


Ta k tomu totiž vyloženě svádí...
Litva - Lithuania
Lotyšsko - Latvia
Estonsko - Estonia


Chvilka nepozornosti a ostuda je na světě...
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286682Verze : 0
Vážený lotyšský kolego,
porovnal jsem texty anglického a českého vydání a zjistil jsem, že došlo z záměně slov Lithuania a Latvia.


Mluvil jsem na toto téma s pány Klimentem a Francevem, kteří vyslovili lítost, že došlo k takovéto školácké chybě.


Translation by palič:
Dear Latvian colleague,
I have cross-checked both English and Czech text and learned that Litva (Lithuania) was mistranslated as Latvia (Lotyšsko).


I have contacted Mr. Kliment and Mr. Francev on this issue immediately. They express their regrets on such terrible mistake.


Palič comments: That is the statement of our specialist on pre-war Czechoslovak armoured vehicles.


Zdroje (sources):
Charles Kliment, Vladimir Francev: Czechoslovak Armored Fighting Vehicles 1918-1948, Schiffer Publ., Atglen 1997, ISBN 0-7643-0141-1
Vladimír Francev, Charles Kliment: Československá obrněná technika 1918-1948, nakl. Ares, Praha 1999, ISBN 80-86158-06-3
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286683Verze : 0
MOD
Hello Vairogs,
I have seen fast Box exchange of messages on your forum since the moment of linking to this question and discussion - unfortunately I can not read Latvian language but can say from time to time I can guess and estimate the meaning of some words and whole sentences. Wink
If I were able to read them.Smiling Army
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286685Verze : 0
Thanks from members of panzerkampf.org.


Many THANKS to you and Jiří Tintěra!Smile
That was operative and very great!!! Sources is heavy artillery Smile. You really help, because there can't be no speculations about this now.


Yeah, there was hot discussion about this fact. There is member Neainars, who are author of book ''1940'' [it is about parallel history, if Latvia fight against USSR] and he is very headstrong and many times have started discussions about some unclear facts. He isn't historian.


We have many unclear things about 1939./1940. years military, so sometimes we don't have sources where we can take clear, strong information and starts very hard discussions sometimes.


I can understand Russian and a little bit Ukrainian, so I understood some words too:) You can read discusions... translate.google.lv


***

There is one other question. Latvian historian E. Anderson in book about army of Latvia write-> Valdmanis privately suggest that he actually had asked for 4 submarines, and entered into direct contacts with Schkoda-Werke Directors to obtain a Latvian army tanks in one group and one antitanku gun group. The German Foreign Ministry welcomed the agreement in principle, hired on arms supplies to Latvia because it was now clear that Latvia has decided to sign non-aggression agreement with Germany, similar to what it had already been hired by the Soviet Union. For the German government advised its embassy in Latvia to offer support Valdmaņa requested material supply, Latvia where they will pay 50% of the currency and 50% after the clearing, or 30% of the currency, 30% after clearing 40% of the raw material delivery. On the Latvian measures interested in the Estonians, who also wished to receive war
material from Germany. 1939. In May the Latvian government decided to Germany to buy 96 antitank guns, and in June the government decided to hold to purchase the 4 seaplane, 70 cars and 3 zemūdenes.62
All this information come from one of last Latvian ministers, but it is very possible that it is false. Maybe it is possible to find out did it was possible?


Translation by palič:
Kolega moc děkuje za pomoc Jiřímu Tintěrovi, možná i proto, že jej palič důsledně označuje jako nejlepšího odborníka na předválečnou (československou) obrněnou techniku. Zdroje jsou těžkým dělostřelectvem! Jirka jim opravdu velmi pomohl, protože teď (po jeho vysvětlení) již o té otázce nemohou být žádné spekulace.
Ano, o těch tancích vedli vášnivou diskuzi. Jeden z jejich členů, vystupující pod přezdívkou Neinars, je autorem knihy "1940" (paralelní historie, řeší otázku jak by to bylo, kdyby se Lotyšsko v roce 1940 bránilo útoku ze strany SSSR), je velmi umíněný a mnohokrát začal/vyprovokoval diskuze o některých dosud nevyjasněných faktech. Neinars přitom není historik.
Z období 1939/1940 mají ve vojenské oblasti mnoho nevyjasněných otázek, někdy kvůli nedostatku zdrojů, z nichž by mohli získat jasné, věrohodné informace, začínají občas ostré diskuze.
Kolega Vairogs rozumí rusky a trochu ukrajinsky, takže občas chápe nějaká slova (v češtině). Je na tom tedy podobně jako já...
Poskytl (nám) odkaz, překládající jejich fórum do nám srozumitelnější (byť poněkud kostrbaté) angličtiny, takže i jejich diskuze je pro nás srozumitelnější.


A máme zde další otázku. Lotyšský historik E.Anderson v knize o Lotyšské armádě píše, že ... Valdmanis prohlašuje, že skutečně požádal o čtyři ponorky a navázal přímý kontakt s řediteli/ředitelstvím podniku Škoda Werke s cílem získat lotyšské tanky v jedné skupině (kontraktu?) a protitankové kanóny v další skupině (kontraktu?).
Německé ministerstvo zahraničí takovou dohodu o dodávkách zbraní pro Lotyšsko v zásadě přivítalo, neboť nyní bylo jasné, že Lotyšsko se rozhodlo podepsat s Německem smlouvu o neútočení, podobnou, jaká byla uzavřena mezi Německem a SSSR.
Německé velvyslanectví v Lotyšsku doporučilo své vládě nabídnout podporu Valdmanisovi a jeho požadavku na dodávky (vojenského) materiálu. Lotyšsko by mělo (za ně) platit buď 50% objemu kontraktu jako zálohu v penězích a zbylých 50% po dodání nebo zaplatit 30% objemu kontraktu jako zálohu v penězích, 30% doplatit po dodání a zbylých 40% vyrovnat dodávkou surovin. Podobně jako Lotyšsko také Estonsko mělo v roce 1939 zájem o vojenské dodávky z Německa.
V květnu Lotyšská vláda rozhodla o nákupu 96ti ks protitankových kanónů, v červnu pak o nákupu 4 námořních letounů, 70 automobilů a 3 (výraz nejsem schopen přeložit).62.
Výše uvedené informace pocházejí od jednoho z posledních lotyšských ministrů (vlády nezávislého Lotyšska?), ale je velmi pravděpodobné, že jsou falešné.
Možná byste (vy) mohli pomoci zjistit, zda to bylo vůbec možné. Shocked
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286691Verze : 0
Thank you,
excellent Lettish translating program.


zemūdenes = submarines (???)
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286695Verze : 0
MOD
Vážený lotyšský kolego,
prosím o chvíli strpení, protože jsem požádal o požádal o pomoc vedoucí archivu Škoda paní Nohovcovou, která jediná může přesně odpovědět na otázku zda archiv vlastní dokumenty o zbrojním exportu do Lotyšska v letech 1938-1940.


V úctě Jiří Tintěra


Translation by palič:
Dear Latvian colleague,
may I please for certain patiency, I have addressed Mrs. Nohovcová, chief of Skoda Archive. She is the only person able to know and answer our question on availability of files on Skoda export to Latvia during 1938 - 1939.


With full respect


Jiří Tintěra


Paličův komentář: nech si ty kudrdlinky, ať se s tím netrápím. Piš kratce a vystižně, ja?
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286711Verze : 0
MOD
may I please for certain patiency, I have addressed Mrs. Nohovcová, chief of Skoda Archive. She is the only person able to know and answer our question on availability of files on Skoda export to Latvia during 1938 - 1939.


Thank you!


zemūdenes = submarines (???)


Yes. We was interested in all possible weapons from Germany. There was big problem in that all world go to war time and it was hard to buy weapons.
We buy Gloster Gladiotors from England, but they don't came to us. After 1991. England pay us for them. We buy artillery and some T-26 from USSR.
But it was to late.


I understand what you write to George Tintěra, I understand, that it is your time and work, so we will be very grateful for confirm or unconfirm fact about that information only.
Please don't think, that it is discussion about citations from books. In forum we have people who are real historians and specialists from museum of war in Latvia, but they don't have information too, because many of documents was taken by USSR. Information what was given is very precious not only for our narrow forum, but for our history at all, I'm not joking.
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286756Verze : 0
Do not worry, Vairogs, the meaning is a bit different. My words to George are somethink like "KISS" - Keep It Short and Simple.
Now we are to wait only.
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286758Verze : 0
Our friend Jiri Tintera likes to speak the way old, very old people used to in like 18th Century, altho he is not (probably) that old Very Happy Very Happy Very Happy So we try to keep him short and simple, as palic said, so we dont have troubles with translations Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286760Verze : 0
MOD
Vážení,
mne nikdo na řetězu držet nebude - já vám dám 18. století!
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286767Verze : 0
MOD
Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286768Verze : 0
MOD
Jirko, ty ses jako náš největší specialista na předválečnou obrněnou techniku československého původu přece před tou válkou narodit musel, ne? Very Happy
Tedy, myslím před tou první, velkou...


Mám o sebe tak trochu obavy. Za to, co jsem tu napsal, mne v sobotu Jirka takhle #Evil Bat dá vysušit na hřebíčky do průvanu...Wink
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#286780Verze : 0
Answer by Jiří Tintěra, our best expert on pre-war armour of Czechoslovak origin.


Dear Latvian colleague,


today I have received a letter from its content we have to conclude that no data on export of tanks and cars/trucks were discovered:


Quote: „Please, find the list of files connected to Latvia, which have been processed electronically… This list was completed during nineties as a concept requested by Mr. L. Soudek, former Skoda a.s. General Director, before his business trip to that area.
There are 20 more storage boxes full of not yet processed documents on military and other business connected to Latvia and Lithuania. These documents originated not only between 1938 – 1940, there are even older documents, probably from 1935 and later. These have neither been processed electronically, nor studied during last 12 years. I have no information somebody did it before…Respectfully Yours
Ladislava Nohovcová, Skoda Archive“
Latvia
1925
Supreme Headquarters of Latvian Railways, Riga – 100 pcs of gear mechanisms for railroad cargo carriages
Latvian government - gear mechanisms for railroad carriages, axles, sprocket Wheel
Latvian government – 2000 pcs 106,7 mm artillery shells
Riga local government – steam engine roadroller, 15t1926
Latvian MoD, Riga – 1100 pcs of bomb fuzes/ignitors


1927
Latvian MoD, Riga – 5000 fuzes/ignitors for 76 mm artllery shells (8 cm)


1928
Latvian MoD, Riga – 2 pcs of 8,35 cm naval AA gun L/55 with accessories, 2 pcs of gunsights, 500 pcs artillery shells 8,35 cm
Latvian MoD, Riga – 24 pcs of 7 cm infantry gun M28 (BA type) with accessories, 5000 pcs of ammo
Latvian MoD, Riga – 2000 pcs of ammo, fuzes/ignitors e.t.c.
Latvian MoD, Riga – 4700 pcs of 7 cm ammo, fuzes/ignitors, shell cases and ammo crates


1929
Latvian MoD, Riga – 4600 pcs of 7 cm ammo for BA type gun(s)
Latvian MoD, Riga – 2000 pcs of 8,35 cm ammo for naval gun(s)


1930
Latvian MoD, Riga – 5000 pcs of fuzes/ignitors and stuff to be filled in
Latvian MoD, Riga – 4000 pcs of 7 cm contact fuzes/ignitors wit accessories
Supreme Headquarters of Latvian Railways, Riga – 170 pcs of railroad gear mechanisms „Nk gauge", 6 pcs of sprocket wheel gear mechanisms „K gauge" for steam engines
Ing. F.R. Blasche, Riga – 120 pcs of complete gear mechanisms (for Ringhoffer copany)
Latvian MoD, Riga – 4000 pcs of 7 cm fuzes/ignitors


1931
Ing. F.R. Blasche, Riga – 200 pcs of complete gear mechanisms (for Libava)
State owned sugar refinery, Jelgava, Lettland – sugar refinery equipment
State owned sugar refinery, Jelgava, Lettland – coal transporting equipment


1934
Latvian MoD, Riga – 4000 pcs of contact fuzes/ignitors


1935
Latvian MoD, Riga – 1100 pcs of 7, 65 cm ammo (8 cm)
Latvian MoD, Riga – 2000 pcs of 7 cm contact fuzes/ignitors


1937
Supreme Headquarters of Latvian Railways, Riga – 100 pcs of complete gear mechanisms
“Turiba“ – central union, Riga – complete equipment for sugar refinery in Pope
Latvian Railways – 6 pcs of railway motor carriages (1524 mm)


1938
Rigaer städtischen betriebsamt, Riga – gasworks equipment


1939
Latvian MoD, Riga – 24 batteries of 10,5 cm field howitzers type H4 (all 84 pcs – 27 pcs of them delivered to Finland), ammo Comment: that means Latia received 57 field howitzers from this batch only...


1940
Latvijas centralis sektu eksports, Riga – distillery equipmentExport of artillery pieces during 1918 – May 1, 1943 period
8 cm AA gun M25 – L/40 for submarines – 4 pcs
Comment: Date of delivery not known, estimated 1927 or 1935.


Palič comments: Sorry for delay, Jiří Tintěra was fast as usual but I was a bit busy or lazy to do translation earlier.
URL : https://www.valka.cz/Hello-from-Latvia-Lotyssko-t77855#287737Verze : 0