Main Menu
User Menu

Havelka, Antonín

     
Příjmení:
Surname:
Havelka
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Havelka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.08.1863 Mladá Vožice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.07.1928 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Havelka-Antonin-t107262#382180Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Havelka
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Havelka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1890-DD.08.1894 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.11.1901-DD.06.1902 Sborová důstojnická škola, Lwów
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1884 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1888 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1891 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1899 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 plukovník rakousko-uherské branné moci
15.11.1918 plukovník vozatajstva
16.12.1921 generál V. hodnostní třídy
01.07.1922 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.01.1919-10.10.1919 Velitel : Vojenský inspektorát Praha

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1890-DD.08.1894 vojenské studium, Praha
DD.08.1894-DD.10.1892 velitel vozatajské čety Vozatajského praporu č. 8, Praha
DD.10.1892-DD.05.1896 instruktor Školy jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.05.1896-DD.11.1897 velitel vozatajské čety Vozatajského praporu č. 11, Lwów
DD.11.1897-DD.05.1900 pobočník velitele Vozatajského praporu č. 11, Lwów
DD.05.1900-DD.11.1901 velitel vozatajské roty Vozatajského praporu č. 11, Lwów
DD.11.1901-DD.06.1902 vojenské studium, Lwów
DD.06.1902-DD.09.1911 velitel vozatajské roty Vozatajského praporu č. 11, Lwów
DD.09.1911-DD.09.1913 zástupce velitele Vozatajského praporu č. 11, Lwów
DD.09.1913-DD.07.1914 velitel Vozatajského praporu č. 11, Lwów
DD.07.1914-DD.04.1917 velitel vozatajstva XI. sboru, východoevropské válčiště
DD.04.1917-DD.08.1917 velitel vozatajstva etapního území Sočské armády, italské válčiště
DD.08.1917-DD.01.1918 velitel vozatajstva etapního území 2. sočské armády, italské válčiště
DD.01.1918-DD.03.1918 přednosta kořistní komise velitelství Sočské armády, italské válčiště
DD.03.1918-DD.11.1918 velitel vozatajstva Sočské armády, italské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 mimo službu
DD.01.1919-DD.02.1920 velitel Vojenského inspektorátu Praha
DD.02.1920-DD.06.1921 velitel Inspektorátu vozatajstva, Praha
DD.06.1921-DD.06.1922 mimo službu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1908

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Havelka-Antonin-t107262#382181Verze : 0
MOD