Main Menu
User Menu

Hašek, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Hašek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Hašek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.05.1890 Vysoké Mýto /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1949 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hasek-Karel-t104590#375113Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hašek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Hašek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1901-DD.07.1908 Státní reálka, Praha
DD.10.1908-DD.07.1912 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1914-DD.02.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Hradec Králové
DD.12.1917-DD.04.1918 Kurs pro velitele dělostřeleckých baterií, Barlat
DD.02.1925-DD.05.1925 Kurs pozemní obrany proti letadlům, Olomouc
DD.10.1928-DD.02.1929 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.07.1929-DD.09.1929 Automobilní dělostřelecký kurs, Čtyři Dvory
DD.01.1933-DD.08.1933 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.06.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
22.05.1915 praporčík ruské armády
07.02.1918 praporčík legií
21.12.1918 poručík legií
24.12.1919 nadporučík dělostřelectva
05.01.1920 kapitán dělostřelectva
02.12.1921 štábní kapitán dělostřelectva
01.03.1924 major dělostřelectva
14.12.1927 podplukovník dělostřelectva
30.12.1929 plukovník dělostřelectva
26.12.1936 brigádní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1924-00.12.1927 Velitel : Dělostřelecký pluk 151
00.12.1927-00.10.1928 Velitel : Dělostřelecký pluk 151
00.02.1929-00.07.1929 Velitel : Dělostřelecký pluk 151
00.09.1929-30.12.1929 Velitel : Dělostřelecký pluk 151
30.12.1929-00.01.1933 Velitel : Dělostřelecký pluk 151
00.07.1933-00.01.1935 Velitel : Dělostřelecký pluk 151
01.05.1936-26.12.1936 Velitel : III/2. oddělení /obrany proti letadlům/
26.12.1936-24.09.1938 Velitel : III/2. oddělení /obrany proti letadlům/
24.09.1938-14.10.1938 Velitel : Hlavní velitelství, velitelství dělostřelectva proti letadlům

Ručně vyplněné položky:
DD.07.1914-DD.09.1914 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
DD.09.1914-DD.02.1915 vojenské studium, Hradec Králové
DD.02.1915-DD.07.1915 velitel čety náhradního praporu Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
DD.07.1915-DD.09.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 18, východoevropské válčiště
DD.09.1915-DD.09.1915 zajetí na východoevropském válčišti 13.
DD.09.1915-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.07.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1917 velitel pěší čety 8. československého střeleckého pluku, Baryševka
DD.09.1917-DD.12.1917 velitel dělostřelecké čety 2. československého dělostřeleckého oddílu, Běrezaň
DD.12.1917-DD.04.1918 vojenské studium, Barlat
DD.04.1918-DD.05.1918 velitel dělostřelecké čety 2. československé dělostřelecké brigády, přesun
DD.05.1918-DD.07.1918 nemocniční ošetřování
DD.07.1918-DD.12.1918 velitel dělostřelecké baterie 2. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.12.1918-DD.08.1919 učitel ve Skole pro důstojníky dělostřelectva, Sluďanka
DD.08.1919-DD.12.1919 přesun do vlasti a repatriační dovolená
DD.12.1919-DD.03.1920 velitel náhradní baterie Dělostřeleckého pluku č. 1, Praha
DD.03.1920-DD.03.1922 důstojník 8. oddělení /vojenského osobního/ ministerstva, Praha
DD.03.1922-DD.11.1923 důstojník 14. oddělení /osobního/ ministerstva, Praha
DD.11.1923-DD.01.1924 zástupce velitele oddílu Dělostřeleckého pluku 1, Praha
DD.01.1924-DD.10.1924 zástupce velitele Dělostřeleckého oddílu 151
DD.10.1924-DD.02.1925 velitel Dělostřeleckého pluku 151, Praha
DD.02.1925-DD.05.1925 vojenské studium, Olomouc
DD.05.1925-DD.10.1928 velitel Dělostřeleckého pluku 151, Praha
DD.10.1928-DD.02.1929 vojenské studium, Praha
DD.02.1929-DD.07.1929 velitel Dělostřeleckého pluku 151, Praha
DD.07.1929-DD.09.1929 vojenské studium, Čtyři Dvory
DD.09.1929-DD.01.1933 velitel Dělostřeleckého pluku 151, Praha
DD.01.1933-DD.08.1933 vojenské studium, Praha
DD.08.1933-DD.01.1935 velitel Dělostřeleckého pluku 151, Praha
DD.01.1935-DD.05.1936 přednosta skupiny III./1. oddělení /leteckého/ ministerstva, Praha
DD.05.1936-DD.09.1938 přednosta III./2. oddělení /obrany proti letadlům/ ministerstva, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 inspektor protiletecké obrany Hlavního velitelství, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.05.1939 přednosta III./2. oddělení /obrany proti letadlům/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

Rumunská spojená knížectví [1861-1881] / United Principalites of Romania [1861-1881] DD.MM.1933

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.1936

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-

DD.MM.1937

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.1945

Medaile Za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1947

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
-

DD.MM.1948

Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hasek-Karel-t104590#375114Verze : 0
MOD