Main Menu
User Menu

Grosse, Gustav

     
Příjmení:
Surname:
Grosse
Jméno:
Given Name:
Gustav
Jméno v originále:
Original Name:
Gustav Grosse
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.03.1882 Kaznějov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.02.1962 Regensburg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Po německé okupaci se přihlásil k německé národnosti a byl přijat do Wehrmacht jako podplukovník.
Významný přírodovědec (amatérsky entomolog - lepidopterolog).
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gustav_Grosse
URL : https://www.valka.cz/Grosse-Gustav-t60768#218837Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Grosse
Jméno:
Given Name:
Gustav
Jméno v originále:
Original Name:
Gustav Grosse
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1893-DD.06.1894 Státní reálka, Plzeň
DD.09.1913-DD.07.1914 Vídeňská universita, filosofická fakulta, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1894-DD.06.1897 Nižší vojenská reálka, Sankt Pölten
DD.08.1897-DD.07.1900 Vyšší vojenská reálka, Hranice
DD.08.1900-DD.08.1903 Vojenská technická akademie, Wien
DD.10.1912-DD.11.1912 Sborová důstojnická škola, Praha
DD.11.1926-DD.02.1927 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1931-DD.08.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1903 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1909 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 setník rakousko-uherské branné moci
28.01.1919 setník dělostřelectva
01.07.1919 major dělostřelectva
31.12.1922 podplukovník dělostřelectva
04.05.1928 plukovník dělostřelectva
21.02.1933 brigádní generál
01.01.1935 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1925-DD.02.1926 Velitel : Dělostřelecký pluk 7
DD.02.1926-DD.10.1926 Velitel : Dělostřelecký pluk 108
00.11.1926-00.11.1926 Velitel : Dělostřelecký pluk 152
00.03.1927-04.05.1928 Velitel : Dělostřelecký pluk 152
04.05.1928-00.01.1929 Velitel : Dělostřelecký pluk 152
DD.01.1929-21.02.1933 Velitel : 10. polní dělostřelecká brigáda
21.02.1933-DD.09.1934 Velitel : 10. polní dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1894-DD.08.1903 vojenská studium, Sankt Pölten, Hranice a Wien
DD.08.1903-DD.05.1909 velitel dělostřelecké čety Divisního dělostřeleckého pluku č. 22, Plzeň
DD.05.1909-DD.10.1912 zástupce velitele dělostřelecké baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 22, Plzeň
DD.10.1912-DD.01.1913 zástupce velitele dělostřelecké baterie Polního dělostřeleckého pluku č. 19, Plzeň
DD.01.1913-DD.09.1913 velitel Brigádní jezdecké školy, Plzeň
DD.09.1913-DD.07.1914 odeslán ke studiu na civilní vysoké škole, Wien
DD.07.1914-DD.04.1915 velitel dělostřelecké baterie Polního dělostřeleckého pluku č. 22, východoevropské válčiště
DD.04.1915-DD.11.1916 zatímní velitel oddílu Polního dělostřeleckého pluku č. 22, východoevropské válčiště
DD.11.1916-DD.03.1917 velitel oddílu Těžkého dělostřeleckého pluku č. 19, východoevropské válčiště
DD.03.1917-DD.04.1917 důstojník velitelství III. sboru, východoevropské válčiště
DD.04.1917-DD.12.1917 velitel oddílu Těžkého dělostřeleckého pluku č. 19, východoevropské a italské válčiště
DD.12.1917-DD.02.1918 nemocniční ošetřování
DD.02.1918-DD.11.1918 velitel Náhradní dělostřelecké baterie č. 8, Dobrawka
DD.11.1918-DD.01.1919 mimo službu
DD.01.1919-DD.02.1919 zástupce velitele náhradní baterie Dělostřeleckého pluku č. 19, Plzeň
DD.02.1919-DD.06.1919 dělostřelecký referent velitelství Vojenského inspektorátu Plzeň
DD.06.1919-DD.07.1920 pobočník inspektora Zemského dělostřeleckého inspektorátu pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.07.1920-DD.03.1922 instruktor Dělostřeleckého učiliště, Olomouc
DD.03.1922-DD.10.1924 instruktor Učiliště pro dělostřelectvo, Olomouc
DD.10.1924-DD.10.1925 velitel oddílu Dělostřeleckého pluku 7, Olomouc
DD.10.1925-DD.02.1926 zatímní velitel Dělostřeleckého pluku 7, Olomouc
DD.02.1926-DD.11.1926 velitel Dělostřeleckého pluku 108, Opava
DD.11.1926-DD.02.1927 vojenské studium, Praha
DD.02.1927-DD.01.1929 velitel Dělostřeleckého pluku 152, Olomouc
DD.01.1929-DD.01.1931 velitel Polní dělostřelecké brigády 10, Banská Bystrica
DD.01.1931-DD.08.1931 vojenské studium, Praha
DD.08.1931-DD.12.1934 velitel Polní dělostřelecké brigády 10, Banská Bystrica
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM. 191

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Stříbrný záslužný kříž s korunou
Silver Cross of Merit with Crown
Silbernes Verdienstkreuz mit der Krone
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1918

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1918

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Grosse-Gustav-t60768#381788Verze : 0
MOD