Main Menu
User Menu
GROM27.3.1945


V prostoru Buková u Dobříše byla ze SSSR vysazena desetičlenná skupina GROM, diverzně sabotážní a zpravodajská skupina. Velitelem byl G. I. Stěpovoj, československými zástupci byli úředník Jozef Kopec (10.2.1920) a František Malý. Byla vysazena proto, aby organizovala, prováděla a podporovala všemi prostředky zpravodajskou a diverzní činnost proti jednotkám německé armády, správnímu a bezpečnostnímu aparátu a narušovala tak německý týl a mobilizovala k ozbrojenému odporu civilní obyvatelstvo v operačním prostoru Příbram - Dobříš - Hořovice. Působila v civilních oblecích i vojenských uniformách, vyzbrojena standardní výzbrojí jednotlivce. Byla vysazena na základnu BOGUN skupiny FAKEL II. Při seskoku se zabil v důsledku neotevření padáku parašutista Sergejev. Skupina se soustředila ve stanovém táboře Pod Babou u obce Buková, odkud byla dirigována do prostoru Holšiny - Buková - Rosovice v okrese Dobříš. Zde úspěšně kontaktovala místní odbojové skupiny, s jejichž pomocí působila zpravodajsky, částečně též diverzně proti dopravě na komunikacích na Příbramsku a Hořovicku. Významnou stránkou bojové činnosti skupiny GROM je koordinace a spolupráce s ostatními skupinami sovětských parašutistů, vysazených v tomto regionu krátce před nebo po ní v posledních válečných týdnech. Malý byl koncem války zraněn v boji s německými jednotkami a zemřel 15.5.1945 v nemocnici.[/b]
URL : https://www.valka.cz/Grom-t46289#180225Verze : 0