Main Menu
User Menu

Gregor, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Gregor
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Gregor
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál intendantstva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.01.1870 Brno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Gregor-Josef-t60767#218836Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gregor
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Gregor
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1881-DD.07.1889 Státní gymnasium, Jihlava
DD.10.1889-DD.06.1891 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1892-DD.05.1893 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.10.1901-DD.08.1903 Intendanční škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1893 kadet rakousko-uherské branné moci
01.12.1893 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1900 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1906 vojenský podintendant rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 vojenský intendant rakousko-uherské branné moci
01.05.1918 vojenský vrchní intendant 2. třídy rakousko-uherské branné moci
03.11.1918 podplukovník intendantstva
DD.MM.RRRR plukovník intendantstva
04.05.1928 generál intendantstva
01.09.1928 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-DD.09.1920 Velitel : 29. oddělení /požitkové/

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1892-DD.11.1892 jednoroční dobrovolník Vozatajského oddílu č. 8, Praha
DD.11.1892-DD.05.1893 vojenské studium, Praha
DD.05.1893-DD.09.1893 velitel vozatajské čety Vozatajského oddílu č. 8, Praha
DD.12.1893-DD.05.1897 velitel vozatajské čety Vozatajského oddílu č. 1, Kraków
DD.05.1897-DD.10.1898 instruktor Školy jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.10.1898-DD.10.1901 pobočník velitele Vozatajského oddílu č. 1, Kraków
DD.10.1901-DD.08.1903 vojenské studium, Wien
DD.08.1903-DD.11.1904 důstojník intendance velitelství II. sboru, Wien
DD.11.1904-DD.05.1907 důstojník intendančního oddělení Říšského ministerstva války, Wien
DD.05.1907-DD.11.1909 důstojník intendance velitelství XV. sboru, Sarajevo
DD.11.1909-DD.03.1912 důstojník intendance velitelství Pěší divise č. 1, Sarajevo
DD.03.1912-DD.07.1914 důstojník intendanční skupiny železničního oddělení Říšského ministerstva války, Wien
DD.07.1914-DD.11.1918 přednosta intendanční skupiny Ústředního dopravního ředitelství, Wien
DD.11.1918-DD.12.1918 důstojník Likvidační komise, Wien
DD.12.1918-DD.09.1920 přednosta Požitkového oddělení ministerstva, Praha
DD.09.1920-DD.06.1922 zástupce přednosty intendanční služby Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.06.1922-DD.02.1924 představitel ministerstva při Ministerstvu financí, Praha
DD.02.1924-DD.09.1925 přednosta intendanční služby Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.09.1925-DD.08.1928 přednosta intendanční služby Zemského vojenského velitelství v Brně
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Gregor-Josef-t60767#382323Verze : 0
MOD