Main Menu
User Menu

Graham,Douglas Alexander

     
Příjmení:
Surname:
Graham
Jméno:
Given Name:
Douglas Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Douglas Alexander Henry Graham
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.03.1893
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.09.1971
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 153. pěší brigáda
velitel: 56. (londýnská) pěší divize
velitel: 50th (Northumbrian) Infantry Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Graham-Douglas-Alexander-t162136#492635Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Graham
Jméno:
Given Name:
Douglas Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Douglas Alexander Henry Graham
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR University of Glasgow
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-17.09.1913 Royal Military College, Sandhurst
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.09.1913 podporučík
03.11.1914 poručík
18.06.1916 kapitán
16.12.1930 major
27.06.1937 podplukovník
05.04.1940 plukovník
05.05.1943 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.RRRR

Řád Britského Impéria 2. třída
Order of British Empire KBE
-

DD.MM.RRRR

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.MM.RRRR

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.unithistories.com
URL : https://www.valka.cz/Graham-Douglas-Alexander-t162136#492636Verze : 0
MOD
Po ukončení Glasgowksej akadémie je pridelený 26.9.1911 (ale u znovupodpisuje pridelenie 25.9.1912), ako podporučík k 3. Dolnozemskej brigade, Královského polného delostrelectva, TF (3rd Lowland Brigade, Royal Field Artillery, Territorial Force).


17.9.1913 ukončuje Královské vojenské kolégium (university) (Royal Military College, Sandhurst).


Krátko po vypuknutí 1. sv. vojny sa stave poručíkom a je pridelený k 1. Praporu Kameronskích (Škótskych strelcov) (1st Battalion Cameronians (Scottish Rifles)) a 22.10.1914 sa účastní akcie, viedla k udeleniu Viktóriniho kríža. V oblasti La Boutillerie vo Francii, bol por. Graham zranený do nohy a vojak Henry May ho odtiahol skoro 300m do bezpečia. Vojakovi May je toto ocenenie udelene.


18.6.1916 sa stáva kapitánom a 30.4.1917 majorom. V 1918 obdrží vojenský kríž, ako súčasť 1918 novoročnej pocty. Koncom vojny je mu udelený francúzky Croix de guerre.


Graham sa vzdáva svojej pozície v armáde 8.6.1919 ale do služby sa znovu vracia 11.1.1920. Od 30.10.1921 pracoval ako asistent vojenského sekretára u Indickej armády. Do Británie sa vracia v 1928 a 19.2.je menovaný štábny kapitánom 52. (dolnozemskej) divízie (52nd (Lowland) Division).


16.12.1930 je menovan¡z majorom a od 31.12.1930 do 18.2.1932 je zástupcom asistentom adjutanta a hlavného quartermastera (Deputy Assistant Adjutant & Quarter-Master General (DAA&QMG)), dolnozemskej oblasti, velitelstva Škótska (Lowland Area, Scottish Command).


Od 1.5.1932 do 30.4.1935 je velitelom Kameronskej plukovnej náhrady – základne pluku (Cameronians Regimental Depot) v Hamilton, South Lanarkshire.


V júny 1937 sa stáva podplukovníkom a je mu zverené velenie 2. praporu Cameronians. V apríly 1940 je mu potom zverené velenie 27. pešej brigády s poverenou hodnosťou ako brigadier, a náhradnú hodnosť ako plukovník? ako velitel 9. (horalskej) divizie (British 9th (Highland) Infantry Division). Následne mení svoje označenie na 153. pešiu brigádu keď je 9. (horalská) je reformovaná na 51. (horalskú) pešiu divíziu (British 51st (Highland) Infantry Division).


11.6.1942 je mu udelený Commander, Order of the British Empire (CBE), odovzdaný pri príložistosti Královych narodenín. 14.1.1943 je mu udelený Distinguished Service Order (DSO) zajeho bojovú odvahu a morálku počas 2. bitvy u Alameinu, 2.11.1942.


Po tejto bitve pokračuje vo velení svojej brigády a úspešne absolvuje kampaň v Tunisku, kde sa účastní útoku na postavenia na Marethoovej línii v noci z 16. na 17.3. a za jeho účasť a schopnosti preukázané počas tejto operácie, ktorá viedla k obsadeniu Sfax, je mu udelený bar k DSO.


V máji 1943 je mu zverené velenie 56. (Londýnskej) divízie a je mu udelená hodnosť poverného generálmajora, pričom so svojou jednotkou sprvu pôsobí v severnej Afrike a naśledne sa účastní vylodenia u Salerno, 9.9.1943 v rámci operácie Avalanche.


Počas vylodenia a následne jeho divízia je podriadená 5. US armáde. Za jeho velenie tejto jednotke v období od 18.10.1943, zahrnujúc obsadenia Neapolu, postupu na líniu rieky Volturno, je mu udelená záslužná légia (Commander of the US Legion of Merit).


14.5.1944 sa stáva dočastným general majorom. Jeho služby počas Talianskej kamane mu vyniesli 24.8.1944 ocenenie vo forme Companion of the Order of the Bath (CB).


V januári 1944 je mu zverené velenie 50. (Northumbrian) peśej divízie (50th (Northumbrian) Infantry Division) ktorá sa účastní vylodenia v Normandii na Gold Beach. Za jeho účinkovanie v tejto kapmpani je zmienený v spávach.


Jeho hodnosť sa stáva trvalov 6.10.1944 s dobou účinnosti od 1.2.1945 a taktiež sa stáva dôstojníkom Légion d'honneur.


V novembri 1944 sa vracia so svojou divíziou do Anglie s úmyslom spraviť z nej výcvikovú divíziu. Ale divízia zanedlho odchádza znovu na bojové pole a účastní sa oslobodenia a vyčistenia Nórska.


22.3.1945 je znovu zmienený v správach za jeho zásluhy na bojovom poli v severozápadnej Europe.


V Nórsku velí Britským Norskym silám a zvoláva tu a účastní sa na súde kde je obvineních 10 Nemeckích príslušníkov ozbrojených sil, čeliacich obvineniu z vojnových zločinov (v súvislosti so zaobchádzaníms vojnovími zajatcami). Súd sa uskutočnil v Oslo.
Za jeho službu v Nórsku je mu udelený komandér Royal Norwegian Order of St. Olav.


6.2.1947 odchádza do výslužby.


Ale napriek tomu je od 22.8.1954-26.3.1958 plukovníkom pluku Cameronians (Škótskich strelcov) (Regiment of The Cameronians (Scottish Rifles)).


Taktiež zstával post od 11.6.1956 do 15.3.1960 ako zástupca poručíka (Deputy Lieutenant ) územného celku Ross and Cromarty (County of Ross and Cromarty) 15.3.1960 rezignuje na funkciu a sťahuje sa do súkromia.www.bbc.co.uk
en.wikipedia.org
https://www.kcl.ac.uk/lhcma/locreg/GRAHAM.shtml
www.generals.dk
www.facebook.com
URL : https://www.valka.cz/Graham-Douglas-Alexander-t162136#498795Verze : 0
MOD