Main Menu
User Menu

Gebirgshaubitzdivizion von Marno

Gebirgshaubitzdivizion von Marno


- jednotka bola nazvaná podľa svojho veliteľa majora Adolf Marno von Eichelfrost


-jednotka pôsobila na Blízkom východe a na Sinajskom polostrove ako súčasť tureckej armády v boji proti britským jednotkám.


- doplňovacími obvodmi delostreleckých plukov, z ktorých boli obe batérie jednotky vyčlenené boli 4. delostrelecký pluk v Košiciach a 6. delostrelecký pluk v Budapešti.


- značnú časť oboch plukov tvorili vojaci maďarskej národnosti.
URL : https://www.valka.cz/Gebirgshaubitzdivizion-von-Marno-t25493#93208Verze : 0