Main Menu
User Menu

Gazík, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Gazík
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Gazík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
CSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.01.1922 Východná /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.06.2001 Martin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vedúci československej delegácie v dozornej komisii neutrálnych štátov v Kórei
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- po dobu výkonu funkcie 07/1981-06/1983 mu bola prepožičaná generálska hodnosť
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Gazik-Jan-t233310#645178Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gazík
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Gazík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1933-DD.MM.1941 Reálne gymnázium, Liptovský Mikuláš
DD.MM.1941-DD.MM.1946 Vysoká škola obchodná, Bratislava
DD.MM.1966-DD.MM.1968 Vysoká škola dopravná, Žilina
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1948-DD.MM.1948 Škola dôstojníkov v zálohe pechoty, Košice
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.05.1981 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Gazik-Jan-t233310#645179Verze : 0
MOD