Main Menu
User Menu

Gardavský, Viktor

     
Příjmení:
Surname:
Gardavský
Jméno:
Given Name:
Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Gardavský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál proviantnictva V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.09.1855 Kojetín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.03.1930 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Vojenské zásobárny v Praze
inspektor vojenských zásobáren ministerstva
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Gardavsky-Viktor-t104587#375108Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gardavský
Jméno:
Given Name:
Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Gardavský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Arcibiskupské gymnasium, Kroměříž
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1877-DD.02.1878 Škola jednoročních dobrovolníků, Kroměříž
DD.10.1894-DD.07.1895 Kurs pro správce zásobovacího sboru, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1878 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1879 čekatel zásobovacího sboru
01.05.1881 oficiál zásobovacího sboru 3. třídy rakousko-uherské branné moci
01.05.1886 oficiál zásobovacího sboru 2. třídy rakousko-uherské branné moci
01.05.1890 oficiál zásobovacího sboru 1. třídy rakousko-uherské branné moci
01.11.1901 správce zásobovacího sboru rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 vrchní správce zásobovacího sboru 2. třídy rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 vrchní správce zásobovacího sboru 1. třídy rakousko-uherské branné moci
08.11.1918 vrchní správce zásobovacího sboru 1. třídy
01.08.1919 plukovník zásobovacího sboru
01.10.1919 plukovník proviantnictva
02.01.1920 generál proviantnictva V. hodnostní třídy
01.03.1922 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1877-DD.11.1877 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 3, Kroměříž
DD.11.1877-DD.02.1878 vojenské studium, Kroměříž
DD.02.1878-DD.09.1878 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 3, Kroměříž
DD.01.1879-DD.05.1879 pomocný úředník Vojenské zásobárny, Praha
DD.05.1879-DD.01.1882 pomocný úředník Vojenské zásobárny, Sarajevo
DD.01.1882-DD.11.1882 úředník Odbočky vojenské zásobárny, Trebinja
DD.11.1882-DD.01.1883 úředník Vojenské zásobárny, Sarajevo
DD.01.1883-DD.09.1888 úředník Vojenské zásobárny, Praha
DD.09.1888-DD.11.1890 úředník Vojenské zásobárny, Nágy-Varad
DD.11.1890-DD.10.1894 zatímní přednosta Odbočky vojenské zásobárny, Franzensfeste
DD.10.1894-DD.07.1895 vojenské studium, Wien
DD.07.1895-DD.05.1896 zástupce přednosty Vojenské zásobárny, Komárom
DD.05.1896-DD.05.1902 přednosta Vojenské zásobárny, Komárom
DD.05.1902-DD.05.1911 přednosta Vojenské zásobárny, Brno
DD.05.1911-DD.11.1918 přednosta Vojenské zásobárny, Praha
DD.11.1918-DD.05.1919 velitel Vojenské zásobárny v Praze
DD.05.1919-DD.02.1922 inspektor vojenských zásobáren ministerstva
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1882

Válečná medaile 1873
War Medal 1873
Kriegsmedaille 1873
-

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1909

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1916

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Gardavsky-Viktor-t104587#375111Verze : 0
MOD