Main Menu
User Menu

Fox, Čeněk

Čeněk Fox (1859-1931)


generál pěchoty ve výslužbě (1919)
generál III. hodnostní třídy ve výslužbě (1. říjen 1919)
armádní generál ve výslužbě (16. prosinec 1927)


Informace o službě v rakousko-uherské armádě naleznete zde.
URL : https://www.valka.cz/Fox-Cenek-t60456#217991Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Důchodové listy vojenských osob
Vojenský ústřední archív Praha, fond Přihlášky do československého vojska


Literatura:
Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita - biografie. Armádní generálové. Praha, HÚ AČR 1995.
URL : https://www.valka.cz/Fox-Cenek-t60456#217992Verze : 0
MOD