Main Menu
User Menu

Formátovací značky

Diskuse
Toto fórum historicky vzniklo nad platformou phpBB fóra, která využívá pro formátování příspěvku značky v hranatých závorkách, které jsou podobné HTML značkám, které používají prohlížeče, aby vám stránku zobrazili. Přesto že jsme během několika let původní phpBB platformu opustili a zásadním způsobem rozšířili funkcionalitu, jednoduchost a relativně dobrá znalost i rychlá křivka učení u používaných značek znamenala, že jsme si je "ponechali" a pracujeme s nimi i nadále. Níže je soupis všech použitelných BB značek, které lze v příspěvku použít.


Formátovací značky jsou obvyklé párove, tedy mají značku značící začátek, a značku značící konec. Koncová značka je v drtivé většině případů shodné s počáteční, jen má navíc lomítko.


Tučný text


Zápis :
[b] toto je tučně [/b]


Výsledek :
toto je tučně


Proložený text


Zápis :
[i] toto je italic [/i]


Výsledek :
toto je italic


Podtržený text


Zápis :
[u] toto je podtržené [/u]


Výsledek :
toto je podtržené


Iniciála


Zápis :
[dropcap]T[/dropcap]oto je inicála,
první písmeno je velké a pokračuje přes dva řádky


Výsledek :
Toto je inicála,
první písmeno je velké a pokračuje přes dva řádky


Poznámky pod čarou


Zápis :
[*1*] (toto je odkaz)
[~1~] a tady poznámka pod čarou


Výsledek :


text1)
...
1) poznámka pod čarou


Bodový seznam - kulaté odrážky


Zápis :
[list]
[*] bod 1
[*] bod 2
[*] bod 3
[/list:u]


Výsledek :

 • bod 1
 • bod 2
 • bod 3Bodový seznam - číslování


Zápis :
[list=1]
[*] bod b
[*] bod c
[*] bod d
[/list:o]


Výsledek :

 1. bod b
 2. bod c
 3. bod dseznamy lze vnořovat do sebe
Zápis :
[list=1]
[*] bod b
[list=1]
[*] bod e
[*] bod f
[*] bod g
[/list:o]
[*] bod c
[*] bod d
[/list:o]


Výsledek :

 1. bod b

  1. bod e
  2. bod f
  3. bod g

 2. bod c
 3. bod dProlink příspěvek


(stále živá kopie příspěvku z jiného tématu)
Zápis :
[linked] cislo_prispevku:0 [/linked]


Číslo příspěvku najdete vždy u každého příspěvku dole, v odkaze URL. Zde je to URL :
forum.valka.cz/topic/view/180802#530254
a číslo příspěvku je to od znaku # dále, tedy 530254, pak následuje dvojtečka a nula!


Příklad :
[linked] 530254:0 [/linked]


Orgchart


Zápis :
[orchart] ID jednotky|datum [/orgchart]


ID jednotky najdete v jejím tématu u každého příspěvku dole, v odkaze URL. Zde je to URL :
forum.valka.cz/topic/view/180802#530254
a ID tématu (jednotky) je to od "view/" po znak #, tedy 180802. Datum je ve formátu DD.MM.RRRR, tedy dvojmístná čísla dní i měsíců!


Příklad :
[orchart] 8719|24.01.1945 [/orgchart]


Výsledek :
Viz https://www.valka.cz/topic/view/199547


Vkládání vlajek


Pro vkládání vlajek je zde nástroj (v editoru se otevírá pomocí CTRL+PAUSE). Stačí vybrat Kontinent a následně aktuální stát, kde dané místo leží.
Měly by se zobrazit volby všech předchozích státních útvarů, které na území aktuálního státu v minulosti existovaly, a jejich vlajky. Pak kliknutím na danou kombinaci přenesete vlajky do editoru.


Příklad:
Chceme uvést vlajky pro město Praha, datum 15.10.1889. Praha je nyní město v České republice. Zvolíme Evropa, Česká Republika. V roce 1889 byla Praha součástí monarchie Rakouska-Uherska, takže klikneme na variantu "Rakousko-Uhersko [1867-1918]". Do editoru se přenese kód, který po uložení zobrazí českou vlajku lomeno a vlajku Rakousko-Uherska vše provázané odkazy na odpovídající státní útvary v geosekci.


Výsledek :
15.10.1889 Praha /


Youtube


Zápis :
[youtube] kód videa [/youtube]


Kód videa najdete v jeho odkaze (URL) na youtube. Například toto URL :
https://www.youtube.com/watch?v=kjW5UC1Z5b8
Kód videa je od ?v= dále (končí bud koncem odkazu nebo ampersandem &, ten a cokoliv za ním už nevkládat), tedy kjW5UC1Z5b8.


Příklad :
[youtube]kjW5UC1Z5b8[/youtube]


Výsledek :
Viz https://www.valka.cz/topic/view/6455#572430


Twitter


Zápis :
[tweet] URL twitterového příspěvku [/tweet]


URL twitterového příspěvku najdete v liště prohlížeče, bude vypadat nějak takto :
https://twitter.com/Capt_Navy/status/951107255226785792
Celou adresu vložíte mezi tagy TWEET.


Příklad :
[tweet]https://twitter.com/Capt_Navy/status/951107255226785792[/tweet]


Obrázky
Otázka obrázku není triviální, proto jí věnujeme řadu tagů a celý jeden odstavec povídání Smile


Předně, je potřeba si říci účel, tedy kde má obrázek posloužit, a formát souboru, který máme k dispozici.


účel
- chceme mít obrázek jen jako přílohu? pak jej vložíme jako přílohu k příspěvku, a žádné formátovací značky nepoužíváme, forum si obrázek samo zobrazí tak jak je třeba
- obrázek v příspěvku bez zvláštního formátování? použijeme tag IMG
- obrázek vycentrovaný na střed? použijeme tag IMG_2
- iconku z předdefinovaného výběru? použijeme tag ICO
- obrázek s komentářem? použijeme tag IMG_6
- pokud chceme obrázek přes plnou šířku fóra (např. jako záhlaví článku apod), použijeme tag IMG_100
- speciální variantou, která zobrazí DEFAULTNÍ obrázek z tématu (osobnost=fotka z ůvodní tabulky, obecně 1. obrázek v daném tématu), použijeme tag first_img


formát
- pokud máme obrázek ve formátu JPG, PNG, GIF, BMP, můžeme použít libovolný z výše uvedených tagů. Pokud chceme specifickou velikost obrázku, použijeme speciální zápis tagu IMG [š:v]
- pokud máme obrázek ve formátu SVG, můžeme použít libovolný z výše uvedených tagů. Pokud chceme specifickou velikost obrázku, použijeme speciální zápis tagu IMG_SVG [š:v]Syntaxe jednotlivých tagů:


IMG


Základní syntaxe (obrázek se zobrazí v maximální velikosti 400px na šířku - technicko-vzhledové omezení) - tag img, následován cestou k obrázku a uzavíracím tagem /img. Připomínáme, že vyžadujeme linkování obrázku vložených jen na weby valka.cz, tedy www.valka.cz, forum.valka.cz či galerie.valka.cz, aby nedocházelo k jejich postupnému mizení tak, jak se smažou z hostingů, vyčerpá se limit, někdo zakaže sdílení obrázků na jiných webech atd. To vše škodí čtenářům a přidělává práci moderátorům. Náš server má místa dost, veškeré obrázky, které jsou pochopitelně v souladu s autorskými právy, neváhejte nahrát sem Smile


Příklad :
[img]https://www.valka.cz/images_new/ico_valka.gif [/img]


Výsledek :
Pokud chceme zobrazit obrázek zmenšený na specifickou velikost, můžeme použít rozšírenou syntaxi img šířka:výška cesta k obrázku a /img tag.


Příklad :
[img:aaaaaa][240:160]forum.valka.cz [/img]


Výsledek :
IMG_SVG


Stejné jako u tagu IMG, pouze s tím rozdílem, že platí pro obrázky ve vektorovém formátu SVG. Tento obrázek je de facto množinou souřadnic a křivek či barevných ploch mezi nimi, dokáže se libovolně škálovat jak zvětšením, tak zmenšením, beze ztráty kvality. Jeho zvětšování či zmenšování neprobíhá jako u souborů rastrových, tedy JPG, PNG, GIF, změnou velikosti souboru, ale čistě nastavením velikosti zobrazovacího kontejneru. Proto pro zobrazení ve specifické velikosti používáme tag IMG_SVG (při zobrazení v plné velikosti používáme normálně tag IMG !).


Zobrazení s omezenou maximální šířkou a výškou (použije se vždy delší hrana, kratší se proporcionálně dopočítá, nedochází tedy k deformaci.
Příklad :
[img_svg][100:100]forum.valka.cz [/img_svg]


Výsledek :
IMG_2


Obrázek vycentrovaný v rámci kontejneru (příspěvku, buňky tabulky apod.) Syntaxe identická s tagem IMG


Příklad :
[img_2]https://www.valka.cz/images_new/ico_valka.gif [/img_2]


Výsledek :
IMG_6


Tag umožňující dopsat komentář, který se zobrazí po najetí myší na obrázek. Hojně se používá u vlajek.


Příklad :
[img_6 comment=Slovensko (SVK)]https://cdns.valka.cz/images/flags/svk.gif [/img_6]


Výsledek :
IMG_100


Tag zobrazí obrázek přes celou šíři kontejneru (příspěvku, buňky tabulky apod), ve které je umístěn. Vhodné pro záhlaví článků.


Příklad :
[img_100]forum.valka.cz [/img_100]


Výsledek :
ICO


Iconka z předdefinovaného seznamu. Rozpracováno, prosím nepoužívat.first_img


Pro účely ručně vytvářených přehledů, kde chceme mít automaticky zobrazený první obrázek cílového tématu, se používá tento tag. Pozor, na rozdíl od ostatních obrázků zde parametrem není CESTA k obrázku, ale ČÍSLO DANÉHO TÉMATU, ze kterého se má fotka vzít!


Příklad :
[first_img]215405[/first_img]


Výsledek :pokud chceme kontrolovat šířku obrázku (například v tabulkových výpisech apod), přidáme šířku v pixelech za pipu | za číslo tématu. Zde náhled o velikosti 100px na šířku:


Příklad :
[first_img]215405|100[/first_img]


Výsledek :
URL CZ: https://www.valka.cz/Formatovaci-znacky-t180802#530254Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Formatovaci-znacky-t180802#530254Version : 0
MOD