Main Menu
User Menu

Firbas, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Firbas
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Firbas
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.03.1867 Provodov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Firbas-Karel-t60691#218647Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Firbas
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Firbas
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1878-DD.06.1886 Státní gymnasium, Hradec Králové
DD.10.1886-DD.05.1894 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta
DD.10.1900-DD.10.1901 Dermatologicko-venerická klinika, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.04.1911-DD.10.1911 Informační kurs zdravotního sboru, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.06.1895 lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1897 plukovní rakousko-uherské branné moci
01.11.1913 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
01.08.1917 vrchní štábní lékař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
17.11.1918 podplukovník lékař
01.11.1919 podplukovník zdravotnictva
16.12.1921 plukovník zdravotnictva
04.05.1928 generál zdravotnictva
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.06.1895-DD.02.1896 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 10, Innsbruck
DD.02.1896-DD.11.1897 mladší lékař korouhve Dragounského pluku č. 13, Kobiczyń
DD.11.1897-DD.10.1900 důstojník Vojenské zdravotnické inspekce, Wien
DD.10.1900-DD.10.1901 odeslán ke studiu na civilní škole
DD.10.1901-DD.11.1903 šéflékař Pěšího pluku č. 25, Wien a Györ
DD.11.1903-DD.08.1905 šéflékař Sborového dělostřeleckého pluku č. 14, Wien
DD.08.1905-DD.04.1911 šéflékař Vozatajského pluku č. 1, Wien
DD.04.1911-DD.10.1911 vojenské studium, Wien
DD.10.1911-DD.03.1913 šéflékař Vozatajského pluku č. 1, Wien
DD.03.1913-DD.05.1915 šéflékař Pěšího pluku č. 39, Wien a východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.03.1917 přednosta zdravotnické služby Pěší divise č. 17, východoevropské válčiště
DD.03.1917-DD.11.1918 důstojník Vojenské zdravotnické inspekce ministerstva, Wien
DD.11.1918-DD.12.1918 důstojník zdravotnického oddělení Likvidačního komise, Wien
DD.12.1918-DD.01.1920 přednosta zdravotnického oddělení Likvidačního komise, Wien
DD.01.1920-DD.03.1923 důstojník zdravotnické služby Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, brno
DD.03.1923-DD.02.1928 přednosta zdravotnické služby Divise 6, Brno
DD.02.1928-DD.02.1929 přednosta zdravotnické služby Zemského vojenského velitelství v Brně
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1910

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1916

Stříbrný záslužný kříž s korunou
Silver Cross of Merit with Crown
Silbernes Verdienstkreuz mit der Krone
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Firbas-Karel-t60691#382215Verze : 0
MOD