Main Menu
User Menu

Fiala, Bohuslav

     
Příjmení:
Surname:
Fiala
Jméno:
Given Name:
Bohuslav
Jméno v originále:
Original Name:
Bohuslav Fiala
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.01.1890 Rožnov pod Radhoštěm /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.09.1964 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Fiala-Bohuslav-t79016#218646Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Fiala
Jméno:
Given Name:
Bohuslav
Jméno v originále:
Original Name:
Bohuslav Fiala
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1900-DD.06.1907 Státní reálka, Holešov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1907-DD.08.1910 Tereziánská vojenská akademie, Wiener Neustadt
DD.10.1920-DD.11.1921 Kurs na důstojníky generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.06.1923-DD.09.1924 Vysoká vojenská škola, Paris
DD.01.1933-DD.07.1933 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1910 poručík rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1917 setník rakousko-uherské branné moci
01.12.1918 poručík ruských legií
01.03.1920 kapitán ruských legií
15.03.1920 kapitán pěchoty
02.12.1921 štábní kapitán pěchoty
20.09.1922 štábní kapitán generálního štábu
28.06.1923 major generálního štábu
26.04.1928 podplukovník generálního štábu
31.03.1931 plukovník generálního štábu
31.07.1934 brigádní generál
01.12.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.10.1931-00.09.1932 Velitel : 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
DD.09.1932-DD.12.1932 Velitel : Pěší pluk 38
DD.08.1933-DD.12.1933 Velitel : Pěší pluk 38
00.12.1933-31.07.1934 Velitel : 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
31.07.1934-15.10.1935 Velitel : 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
23.09.1938-14.10.1938 Velitel : Štáb hlavního velitelství - náčelník štábu
24.09.1938-14.10.1938 Náčelník štábu : Hlavní velitelství

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1907-DD.08.1910 vojenské studium, Wiener Neustadt
DD.08.1910-DD.09.1914 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 35, Przemysl a východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.03.1915 praporní pobočník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 35, východoevropské válčiště
22.03.1915-22.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.08.1918 ruské zajatecké tábory
DD.08.1918-DD.01.1919 dobrovolník 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.04.1919 velitel oddílu zákopových děl 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.08.1919 náčelník štábu Petříkovy úderné skupiny, sibiřské válčiště
DD.08.1919-DD.02.1920 profesor Československé důstojnické školy, Sluďanka a přesun
DD.02.1920-DD.04.1920 repatriační dovolená
DD.04.1920-DD.10.1920 důstojník 1. oddělení /organizačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1920-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.06.1923 profesor Válečné školy, Praha
DD.06.1923-DD.09.1924 vojenské studium, Paris
DD.09.1924-DD.09.1929 profesor Válečné školy, Praha
DD.09.1929-DD.06.1930 přednosta skupiny 3. oddělení /operačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.06.1930-DD.09.1930 velitel praporu Pěšího pluku 11, Písek
DD.09.1930-DD.10.1931 přednosta skupiny 3. oddělení /operačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1931-DD.10.1932 přednosta 3. oddělení /operačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1932-DD.01.1933 velitel Pěšího pluku 38, Beroun
DD.01.1933-DD.07.1933 vojenské studium, Praha
DD.07.1933-DD.12.1933 velitel Pěšího pluku 38, Beroun
DD.12.1933-DD.10.1935 přednosta 3. oddělení /operačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1935-DD.12.1937 první zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1937-DD.09.1938 podnáčelník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 náčelník Štábu hlavního velitelství, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.03.1939 podnáčelník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.03.1939-DD.05.1939 zatímní náčelník Hlavního štábu branné moci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1926

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1927

Řád Vytisova kříže velkokříž komandéra (2. třída)
Order of Cross of Vytis Grandcross of Commander (2nd Class)
Vyčio Kryžiaus ordinas
-

DD.MM.1934

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.1935

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1935

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-

DD.MM.1936

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Fiala-Bohuslav-t79016#375749Verze : 0
MOD
Generál Bohuslav Fiala


Narodil se 29.1.1890 ve Frenštátě pod Radhoštěm. V letech 1900 až 1907 studoval vyšší reálku v Holešově a potom úspěšně absolvoval vojenskou akademii ve Vídeňském Novém Městě. V srpnu 1910 nastoupil do rakousko-uherské armády k zeměbraneckému pěšímu pluku 35 v Přemyšlu. Za první světové války se jako nadporučík pěchoty zúčastnil bojů s ruskou armádou v Haliči. Dne 22. 3. 1915 byl při kapitulaci obklíčené pevnosti Přemyšl zajat a převezen do zajateckého tábora.


V Samaře 28. 8. 1918 vstoupil do československých legií v Rusku a byl zařazen k 9. střeleckému pluku. Působil jako instruktor v poddůstojnické škole, náčelník štábu skupiny, později jako výzvědný důstojník pluku a nakonec jako učitel taktiky v důstojnické škole, zúčastnil se také bojů s bolševiky na Volze a na Sibiři. V únoru 1920 se vrátil do Československa, kde byl přidělen k Hlavnímu štábu československé branné moci a povýšen na kapitána pěchoty.


Vyřazen z legií byl dne 17. 2. 1920. V roce 1921 byl povolán do Válečné školy v Praze, kterou ukončil v roce 1922 a zůstal na ní jako pomocný profesor. V hodnosti štábního kapitána generálního štábu byl v červnu 1923 vyslán na vysokou školu válečnou do Paříže. Po návratu zastával místo profesora všeobecné taktiky na Válečné škole v Praze, v dubnu 1928 byl povýšen na podplukovníka generálního štábu. V rámci personálních změn na Hlavním štábu po tzv. Faloutově špionážní aféře se pak v září 1929 stal přednostou operační skupiny 3. oddělení Hlavního štábu.


V létě 1930 prošel krátkou službou u pěšího pluku 11 v Písku a v říjnu 1931 byl ustanoven přednostou 3. oddělení Hlavního štábu. Pod jeho vedením se práce operačního oddělení výrazně zkvalitnila. Bohuslav Fiala ho doplnil zkušenými důstojníky z Válečné školy a společně s nimi připravil návrh zásadní reorganizace a modernizace československé armády. V letech 1932 až 1933 velel pěšímu pluku 38 v Berouně, přičemž současně absolvoval s výtečným prospěchem Kurz pro vyšší velitele v Praze.


V prosinci 1933 se v rámci personálních změn po nástupu nového náčelníka Hlavního štábu generála Ludvíka Krejčího vrátil na místo přednosty 3. oddělení Hlavního štábu. V červenci 1934 byl povýšen na brigádního generála, v říjnu 1935 jmenován I. zástupcem náčelníka Hlavního štábu a v prosinci 1937 podnáčelníkem Hlavního štábu. Osvědčil se jako výborný a neúnavný organizátor, který připravoval obranné plány na hrozící válku, byl jedním z nejbližších spolupracovníků náčelníka Hlavního štábu generála Ludvíka Krejčího. V rámci své funkce se stýkal se zástupci armád Malé dohody, Sovětského svazu a Francie. Po vyhlášení mobilizace v září 1938 se stal náčelníkem štábu Hlavního velitelství mobilizované armády. Po demobilizaci se vrátil na místo podnáčelníka Hlavního štábu, od 1. března 1939 zastupoval náčelníka Hlavního štábu, který musel na nátlak Německa opustit svoji funkci. V březnu 1939 dvakrát upozornil vládu na hrozící německou okupaci, 15. března 1939 ráno pak nařídil zničení všech důležitých spisů Hlavního štábu.


Po obsazení českých zemí dostal úkol zajišťovat styk s okupační mocí ve vojenských záležitostech. Zapojil se do vojenského odboje, již v prosinci 1939 byl však v souvislosti se skupinou tzv. tiskových důvěrníků německými bezpečnostními orgány zatčen. Delší dobu byl vězněn, nakonec v březnu 1942 pro nedostatek důkazů propuštěn. Po rekonvalescenci pokračoval v odboji a v květnu 1945 se aktivně zapojil do Pražského povstání.


Po osvobození Bohuslav Fiala působil krátce jako první podnáčelník Hlavního štábu nové československé branné moci, jeho povýšení bylo ale zamítnuto a on sám v říjnu 1945 odeslán na dovolenou. Do výslužby ho přeložili v červnu 1946, žil v Praze. Bez ohledu na jeho nepříznivý zdravotní stav byl v roce 1953 zbaven téměř celého důchodu, takže musel nastoupit do zaměstnání. Pracoval v továrně na výtahy, nejprve jako účetní, později jako noční vrátný. Zemřel po těžké nemoci 16. září 1964 v Praze.
Udělená vyznamenání:


Československo:
Československý válečný kříž 1918
Československá revoluční medaile 1914 - 1918
Československá medaile Vítězství 1918


Francie:
Důstojník Čestné legie
Rytíř Čestné legie
Válečný kříž 1914 - 1918


Jugoslávie:
Řád Jugoslávské koruny II. třídy


Litva:
Řád Vytisova kříže II. třídy


Rumunsko:
Řád Rumunské hvězdy II. třídy
Řád Rumunské koruny II. třídy
Řád Rumunské koruny III. třídy

Zdroj:
Vojenský archiv,
armada.vojenství.cz
URL : https://www.valka.cz/Fiala-Bohuslav-t79016#290542Verze : 0
Fotografie z abiturientského tabla Zemské vyšší reálky v Holešově z roku 1907.
Fiala, Bohuslav - Zdroj: Vlastní sbírka fotografií.

Zdroj: Vlastní sbírka fotografií.
URL : https://www.valka.cz/Fiala-Bohuslav-t79016#583925Verze : 0