Main Menu
User Menu

Ferdinand I.

Car Ferdinand I. Koburg


(1861 - 1948)


- vládl v letech 1887 - 1918, od roku 1908 car


- založeno během linkování
URL : https://www.valka.cz/Ferdinand-I-t24481#91161Verze : 0
Ferdinand I. (* jako Kníže Ferdinand Maximilian Karl Leopold Maria sasko-cobursko-gothajský 26. února 1861 Vídeň – † 10. září 1948 Coburg), byl mezi lety 1887-1908 bulharský kníže a v letech 1908-1918 bulharský car, ale také spisovatel, botanik a filatelista.
Jeho politická kariéra začala v roce 1887, když přišel do Vidinu s velkou ambicí – postavit silný stát na pevných základech. Byl následníkem prince Alexandra, kterého vystřídal na trůně právě ve chvíli, kdy se zdálo, že bulharský stát čeká velký rozvoj. Během jeho vlády země udělala značný pokrok v mnoho sférach – politické, ekonomické, kulturní, jako i obranné.
Bulharsko pod jeho vedením na přelomu 19. a 20. století zažilo největší, dokonce nejrychlejší rozvoj oproti ostatním sousedním zemím. Velkou zásluhu na tom měla rychlá modernizace země, jejíž byl car Ferdinand zástancem.
Vždy tvrdil, že Bulharsko je pro něj malou zemí na to, aby v ní mohl uskutečnit své plány a stále věril, že bude vládnout větší zemi, jako bylo tou dobou například Rusko, Německo, Anglie nebo Osmanská říše.
Když do Bulharska přišel, byl úplně neznámým človekem. Jediný neúspěch během jeho 31-leté vlády byl ten, že se mu nepodařilo přesvedčit parlament, aby se zúčastnil druhé balkánské války v roce 1913 (toto byl jeden z důvodů porážky Bulharska ve válce) a vstup do společenství s Německem a Rakousko-Uherskem během první svetové války.
Car Ferdinand se vždy snažil zemi vést po co nejlepší cestě. Hlavním cílem jeho vlády bylo chránit bulharské národní zájmy. V roce 1913, po kruté porážce Turků u Adrianopole, která Bulharům zdvihla sebedůvěru, car Ferdinand obsadil některé nové oblasti v Evropě.
Car Ferdinand svou vládu skončil v roce 1918 po podpisu abdikace se slovy: „Přišel jsem sem, aby jsem tu zůstal (až do smrti).“ To se mu však nepodařilo, což ho znepokojovalo až do jeho smrti v roce 1948.
Zdroj:
text https://cs.wikipedia.org
foto https://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
Ferdinand I. - Bulharský král Ferdinand u dělostřeleckého periskopu, za ním jeho syn korunní princ Boris v doprovodu následníka trůnu Karla Františka Josefa.

Bulharský král Ferdinand u dělostřeleckého periskopu, za ním jeho syn korunní princ Boris v doprovodu následníka trůnu Karla Františka Josefa.
URL : https://www.valka.cz/Ferdinand-I-t24481#322924Verze : 1