Main Menu
User Menu

Fakel II.

FAKEL II.26.3.1945


U Dobříše byla ze SSSR vysazena skupina FAKEL II. Skupina měla 21 členů, z toho byli dva Italové a 3 českoslovenští občané Zdenka Malinová – Krátká, Gejza Horňák (1923) a rolník Andrej Dulka (8.6.1927). Velitelem byl plk. NKVD Bogdan Petrovič Bogun (vl. jm. Jakov Alexejevič Kozlov – proslulý sadistický vyšetřovatel NKVD). Mohutná výzbroj, shozená v zásobnících (PT miny, trhavina, kulomety, samopaly, pistole), umožňovala skupině provádět bojové akce, převážně v podobě léček a přepadů německých kolon z blízkého výcvikového prostoru Jince. Nosným programem operace FAKEL II bylo poslání přejímací: zřízení základny pro příjem dalších sovětských výsadků, určených ke zpravodajským a diverzním akcím v okolí Prahy a koordinace jejich činnosti. Po vysazení byl právě tento úkol prioritou celé operace. Skupina vyhledala, zajistila a vytyčila doskokovou plochu a přejímací základnu v lesích u Dobříše, na které byly postupně přijaty skupiny PRAGA, SEVER, PRIBOJ, GROM, URAGAN II, ŠKVAL a SMRT FAŠISMU. FAKEL II byla ve skutečnosti řídícím centrem skupin NKVD, jejichž úkolem bylo v závěrečné fázi války zajistit německé bezpečnostní složky (SD, Gestapo, Abwehr) a zjednat si přístup k jejich archivům. Vývojem událostí sehrála skupina též stěžejní roli v monitorování činnosti divizí ROA s nimiž byla v rádiovém i osobním kontaktu a zajala dva z jejích generálů. Z vysazených skupin, které měly, stejně jako FAKEL II, většinou kontrarozvědné poslání, vybudoval plk. Kozlov stanový tábor v kamenolomu Pod Babou, odkud byly upřesněny operační prostory, kam následně vysazené skupiny pronikly. FAKEL setrvala na své základně a působila v okolí Dobříše. Zde se napojila na vojenskou ilegální organizaci gen. Beránka, která pro ni získávala zprávy z širokého okolí. Významným spolupracovníkem, zásobovatelem a zpravodajským důvěrníkem byl hajný Kadlec. Aktivní záškodnická činnost vyvolala zásah německé kárné výpravy, která 28.4.1945 v 03,00 hod. pronikla až do blízkosti stanového tábora, který skupina vyklidila. FAKEL měla na 61 spolupracovníků, s nimiž úspěšně zasáhla do lokálních bojů v době Květnového povstání. Kolem ní se vytvořila bojová skupina v síle roty z místních občanů, s níž přepadla 5. května 1945 Dobříš. Posílena o další dobrovolníky, obsadila poštu, telefonní ústřednu, ubikace policejního oddílu a vojenský lazaret, sváděla poměrně těžké boje s německými jednotkami od 6. do 10. května 1945, kdy byla nucena pod tlakem ustupujících jednotek SS vyklidit zámek v Dobříši. FAKEL patřila k úspěšným skupinám bez ohledu na to, že její výsledky byly podstatně ovlivněny celkově neudržitelnou vojenskou situací německých vojsk.
URL : https://www.valka.cz/Fakel-II-t46288#180224Verze : 0