Main Menu
User Menu

FRA - ZLS 98B (Záchytný lanový systém)

     
Název:
Name:
ZLS 98B
Originální název:
Original Name:
ZLS 98B
Kategorie:
Category:
záchytné zařízení letounů
Výrobce:
Producer:
Aerazur, rue Pierre Curie – BP 1, 78373 Plaisir Cedex
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Obsluha:
Crew:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnosti:
Weights:
9 000 kg
Rozměry:
Dimensions:
-
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Pohon systému zpětného navíjení dieselový motor Lombardini 5LD 930-3
Výkony:
Performance:
Vztyčení/sklopení záchytného lana ≤ 1,5 s
Další údaje:
Other Data:
TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA
- Maximální rychlost letounu při záchytu 352 km/h
- Hmotnost zachyceného letounu max. 50 000 kg
- Směr záchytu oběma směry
- Maximální tolerance záchytu mimo osu VPD 40 % šířky VPD
- Výška lana nad VPD min. 50 mm
- Průměr záchytného lana 31,75 mm
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
Záchytný lanový systém ZLS 98B je určen pro bezpečné zachycení a zastavení
letounů vybavených přistávacím hákem při nezdařeném vzletu nebo přistání.
Záchytné lano je zatažitelné pod úroveň VPD
Zdroje:
Sources:
Oldřich Macháček, Aleš Revay, Radomír Duda: Katalog techniky letištního zabezpečení, vyd. MO ČR, Praha 2013, ISBN 978-80-7278-584-1

FRA - ZLS 98B (Záchytný lanový systém) - Zvednuté lano

Zvednuté lano
FRA - ZLS 98B (Záchytný lanový systém) - Brzda

Brzda
URL CZ: https://www.valka.cz/FRA-ZLS-98B-Zachytny-lanovy-system-t210502#594175Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/FRA-ZLS-98B-Zachytny-lanovy-system-t210502#594175Version : 0