Main Menu
User Menu

FAQ - Jak by měl vypadat článek

Diskuse
Protože psaní článků je hlavní náplní naší redakce a zájemců kolem www.valka.cz, připravil pro vás ICE několik rad, jak psát články zajímavé a poutavé, a to na základě své dlouholeté praxe autora článků v populárních vojensko-historických periodikách Smile


Jak by měl vypadat článek:


Neposkytnu Vám návod o čem psát, ale jak napsat článek tak, aby odpovídal běžným zvyklostem.


Všechny údaje se vztahují na text psaný ve Wordu, fontem 12, na řádkování 1


Nadpis:


Nadpis je první příležitost, jak svoji práci prodat. Nadpis by měl napovídat o čem článek je a měl by zaujmout. Ale nic se nemá přehánět.
Nejjednodušší bude asi příklad:


1. Nejlepší sovětský stíhací letoun


Čtenář může jen hádat o jakém letadle a z kterého období bude řeč, informační hodnota 0 (slovy nula)


2. Su-27 - verze pro sovětské palubní letectvo


Tohle je lepší, lidem, kteří nemusejí být úplně v obraze už napoví o čem článek bude


3. Superstíhačka ruského letectva pro letadlové lodě


Takovýto nadpis sice zaujme, ale již poněkud zavání bulvárem a staví vás do takového světla, ještě dřív, než si někdo přečte první řádek. I zde schází jasná informace o čem článek bude


Navíc si uvědomte, že vyhledávače pracují s prioritou nadpisů ... jinými slovy pokud bude heslo Su-27 vhodně zakomponované v nadpisu, vyhledávač váš článek dá před ten, kde je heslo Su-27 jen v textu. Takže volte "zlatou střední cestu".


Perex: - (to co je vidět na titulce pod nadpisem)


Perex je druhou (a na webu i poslední možností) jak zaujmout čtenáře a přesvědčit ho, aby si vaše dílko přečetl.
Perex by měl poodhalit obsah, ale neprozradit vše.
Přiměřená délka je mezi třemi až pěti řádky textu.
Kratší perex je zpravidla jen jedna nic neříkající věta, delší už je zbytečně obsáhlý.
Opět pár příkladů:


1. Článek obsahuje podrobný popis palubních variant, vyvinutých na bázi letounu Su-27


Takováto věta je "suchá" až běda. Těch lidí, které by zaujala na první pohled bude hrstka,


2. Když se velení sovětského loďstva rozhodlo postavit plnohodnotnou letadlovou loď, potřebovalo vhodné letouny pro vybojování vzdušné nadvlády. Protože vývoj speciálního typu by byl příliš drahý, padlo rozhodnutí upravit pro tento účel výkonné letouny Su-27. Ale taková přestavba nebyla úplně bez problémů a konstruktéři museli vyřešit řadu problémů.


Tato verze je mnohem lepší. Jasně směřuje čtenáře k tomu o čem článek bude, láká ho příslibem, že se bude zabývat i stinnými stránkami vývoje, ale vynechává detaily. Budí zvědavost.


3. Ve svém článku se zabývám palubními variantami výkonného letounu Su-27 původně zavedeného do výzbroje sovětského letectva VVS. Popisuji základní požadavky VMF na nový letoun, podíl jednotlivých konstrukčních kanceláří na vývoji draku, motorů a avioniky, pozadí vývoje a technické úpravy nutné pro navalizaci Su-27. Dále se zabývám náročnými pozemními zkouškami na speciálně vybaveném polygonu a haváriemi, které tyto náročné zkoušky provázely. V článku jsou jmenováni všichni zkušební piloti, kteří se zúčastnili zalétávání prototypů i sériových letounů. V závěru jsou popsány první testy na palubě těžkého letadlového křižníku Tbilisi a krátká služební kariéra lodi i letadel. V příloze jsou technická data, výkresy a porovnání výkonů námořních a pozemních variant, dále barevná schemata ve formě bokorysů. Článek obsahuje řadu barevných a černobílých fotografií.


Tohle je naprosto vyčerpávající obsah, který se zabývá všemi detaily. Po jeho přečtení už čtenář prakticky ani nemusí článek číst. Všechno se už dozvěděl z perexu.
Dejme tomu, že se Vám podařilo potenciálního čtenáře přesvědčit, aby kliknul na nadpis a článek otevřel.


To je ale jen poloviční vítězství. My chceme, aby si článek přečetl. Takže je důležité věnovat pozornost i následujícím věcem.

Text:


Na začátek nezapomeňte překopírovat perex ... hlavně pokud text navazuje na nějakou myšlenku zmíněnou v perexu ... aby čtenář neztrácel nit a nemusel se vracet zpět na titulní stranu.

- Rozsah


Článek by měl mít přiměřenou délku. Optimální je rozsah mezi 2-4 stranami A4. Dílko kratší než 2 strany A4 lze jen s obtížemi považovat za článek. Pokud je článek delší než 4 strany A4 udělejte ho jako několik dílů na pokračování. Příliš dlouhý souvislý text odrazuje.


- Podnadpisy


V souvislém textu se velmi špatně orientuje a čtení je únavné. Rozbijte ho na několik částí pomocí podnadpisů. U článku na 4 strany A4 je optimální rozdělení na 5-7 částí, u kratších článků samozřejmě přiměřeně méně. Pro padnadpisy platí stejné zásady jako pro nadpis, jen s tím rozdílem, že by měl být dlouhý 3-5 slov.


- Odstavce


Další možností jak členit text jsou odstavce. Měly by oddělovat určité logické celky a jejich délka by měla být kolem 5 vět.


- Věty a souvětí


Při psaní nepoužívejte dlouhá souvětí. Čtenáři mohou ztrácet souvislosti a může docházet k záměně příčiny a důsledku. Podle možnosti používejte krátké věty a nepříliš komplikovaná souvětí.


- Časy


Pozor na časy. Obvyklou chybou jsou přechody mezi přítomným a minulým časem. Rozhodněte se na začátku. Pokud se rozhodnete pro minulý čas, držte se ho. Kromě přímých řečí nebo citací. Pokud pro přítomný, nepřecházejte do minulého.


- Obrázky a tabulky


Lidé vnímají většinu informací očima a grafické prvky přitahují pozornost. Mějte na paměti že pokud vedle sebe položíte dva shodné články, článek který bude doplněn obrázky si přečte více lidí, protože vypadá atraktivněji.


K obrázkům doplňte popis zhruba na jeden-dva řádky, mnohdy je to jednodušší než dalekosáhlý popis v textu.


Tabulkové údaje jsou přehlednější než popis v textu.
Pokud píšete více článků na podobné téma např. "Letouny Fokker" ... používejte jeden "mustr" tabulky.


- Hodnověrnost


Každý článek by měl být originál, nikoli dílo vytvořené vražednou kombinací klávesových zkratek Ctrl C (kopírovat) a Ctrl V (vložit).
Bezhlavé opisování vede k opakování, případně dalšímu množení zažitých chyb.
Autor by měl vycházet minimálně ze dvou a více nezávislých zdrojů. Pozor na jazykové mutace jedné knihy stejného autora ... to nejsou nezávislé zdroje.


- Zdroje


Na konci je povinný seznam zdrojů ze kterých jste čerpali
- jednak to patří minimálně ke slušnosti
- naplníte autorský zákon
- dalším čtenářům umožníte ověřit pravdivost předkládaných informací a nevedete je dál v případě hlubšího zájmu


Pravopis a ostatní chyby


Článek je Vaší vizitkou, takže by měl být bez pravopisných chyb.
Dnes už umí většinu překlepů a chyb odstranit Word automaticky (pro ty co nevědí, stačí stisknout klávesu F7).
Zbytek si dejte raději opravit někomu, komu pravopis nedělá problémy.


Článek nevyvěšujte hned. Rozumné je nechat ho týden-dva "uležet" a potom si ho přečíst znovu. Budete překvapeni, kolik podivných formulací po sobě objevíte.


Dobrá metoda je dát přečíst článek jiné osobě, samozřejmě dostatečně soudné, aby vás upozornila na ty pasáže, kterým nerozumí, nebo v kterých jsou chyby.


Váš mozek totiž po desátém přečtení nevidí to, co je v článku napsané, ale to, co jste tam chtěli napsat Very Happy


Vývoj:


Psaní je nutné se naučit ... nečekejte, že napoprvé napíšete román.


Začněte s něčím jednodušším a s menším rozsahem.


Nevzdávejte to, když Vás někdo upozorní na chyby ... příště se snažte to napsat líp.
URL CZ: https://www.valka.cz/FAQ-Jak-by-mel-vypadat-clanek-t83078#304848Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/FAQ-Jak-by-mel-vypadat-clanek-t83078#304848Version : 0
MOD