Main Menu
User Menu

FAQ - Jak a proč uvádět zdroje ?

Diskuse
Veškerá faktografická témata, tedy ta, která jsou podbarvena lehkou modro-šedou barvou (nefaktografická jsou podbarvena světle zelenou), mají nastaveno, že VEŠKERÉ příspěvky do těchto témat MUSÍ mít uvedeny zdroje.

Vyjímka je jediná, a týká se příspěvků vložených PŘED 5.9.2006, kdy toto pravidlo vstoupilo v platnost.

Zdroje požadujeme z několika důvodů :

- každá seriózní práce postavená na pramenech tyto prameny uvádí - diplomové a seminární práce, články, knihy, fotografie. Neexistuje důvod, proč tu nedělat i tady.

- čtenáři tohoto textu umožní uvedení zdrojů podívat se do těchto pramenů a dále pokračovat ve studiu předmětu jeho zájmu, ukážeme mu tím cestu, kam dál, kde dále číst a hledat další informace.

- v případě sporů či nejasností lze ověřit, kde nesprávný či sporný údaj vznikl, ze kterého pramene pochází, případně lze ověřit závislost pramenů navzájem tak, aby se dala potvrdit, vyloučit či upravit případná neshoda. Typické v tomto je například uvádění rozměrů/TTD jednotlivých zbraní, jeden autor udělá chybu, sto dalších to od něho tupě převezme a z jejich literatury se chybný údaj dostane k nám. Při znalosti pramenů příspěvku budeme hned vědět, k jaké chybě došlo a proč je údaj nepřesný.

Cílem není postihovat autory příspěvků, to, že má někdo nepřesný zdroj z něj nedělá horšího autora, ale pouze a jen se snažíme o dokonalost a ověřitelnost námi zveřejňovaných informací.


Jak uvádět zdroje :

(Červené údaje jsou POVINNÉ)


Knihy

Primární odpovědnost. Název díla: podnázev díla. Alternativní odpovědnost; Sekundární odpovědnost. Označení vydání. Místo vydání : Jméno nakladatele, Rok vydání. Rozsah díla. Edice. Poznámky. Standardní číslo.

Příklad :

KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd.
Praha : Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0Časopisy

Název. Odpovědnost. Vydání. Údaje o vydání/číslování -_. Místo vydání : Jméno nakladatele, Rok -_. Edice. Poznámky. Standardní číslo.

Příklad :

CHIP : magazín informačních technologií. Č.12 (prosinec 1999). Praha : Vogel, 1999. Vychází měsíčně. ISSN 1210-0684.Web stránky

norma je zde trochu obsáhlejší, ale s ohledem na dostupné informace doporučuji uvádět pouze URL stránky, a to CELOU adresu, nikoliv jen "www.wikipedia.com", ale KONKRÉTNÍ stránku na daném webu !Jak postupovat v případě, že se jedná o data, která mám už dlouho, vypsané z přednášek apod, a nemohu přesně citovat nebo uvést autora ?

Existuje mnoho důvodů, proč nelze přesně citovat autora, mnozí sběratelé mají ve svém vlastnictví fotografie a další věci, které nasbírali postupem času, ale nemohou uvést celé informace o zdroji. V tomto případě je možné uvést jako zdroj "archiv autora", ale v žádném případě nesmí být tento text zneužíván i pro označování běžně dostupných informací a očividně převzatých informací z knih - takováto "lenost" bude postihována a může vést až k vyloučení z tohoto webu.

V případě fotografií je taktéž třeba uvádět autora fotografie nebo vlastníka autorských práv, resp. zdroj (časopis, web), samozřejmě POUZE ZA PŘEDPOKLADU, že máte svolení autora či vlastníka autorských práv k uveřejnění dané fotografie (nebo se jedná o fotografie výslovně zveřejněné pod GPL licencí či její odpovídající náhradě) na našich stránkách. Informaci o tomto souhlasu prosím vždy uvádějte spolu s popisem a zdrojem fotografie, aby to bylo na první pohled patrné.

Poznámka k fotografiím, zdržte se prosím vkládání fotografií UPRAVENÝCH, a to zejména upravených barevně (převod barva-černobílá) či obsahově (retuše, dokreslování a modifikace trupových čísel, markingu apod). Ačkoliv se mnohdy jedná o dobrý záměr, fotografie se pak dále nekontrolovaně šiří a někdo někde je schopen je pak vydávat za originál a uvést tím další lidi v omyl. Toto prosím skutečně nedělejte.Při nedodržení výše uvedených pravidel budete vyzváni jedním z moderátorů či mnou k uvedení příspěvku do korektního stavu. Zdržte se vkládání dalších příspěvku do doby, než své původní příspěvky opatříte zdroji. Pokud nebudete respektovat výzvu moderátorů nebo budete pokračovat ve vkládání dalších faktografických příspěvků bez zdrojů, budete zablokováni. Dodržování pravidla uvádění zdrojů je spolu s dodržováním autorského zákona a zákazu kopírovat sem cizí věci bez svolení autora základním stavebním kamenem a nedodržování znamená ban přístupu na weby valka.cz, a to i pro čtení !
URL CZ: https://www.valka.cz/FAQ-Jak-a-proc-uvadet-zdroje-t81623#299332Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/FAQ-Jak-a-proc-uvadet-zdroje-t81623#299332Version : 0
MOD
Výbornou věcí je "Projekt Bibliografické citace".
Viz: https://www.citace.com/
Stačí vložit příslušné údaje do formuláře, systém vám vygeneruje citaci a vy si ji jen překopírujete: Ctrl+C, Ctrl+V.
URL CZ: https://www.valka.cz/FAQ-Jak-a-proc-uvadet-zdroje-t81623#311739Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/FAQ-Jak-a-proc-uvadet-zdroje-t81623#311739Version : 0