Main Menu
User Menu

Eisenberger, Josef Alexej

     
Příjmení:
Surname:
Eisenberger
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Eisenberger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.03.1887 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.03.1955 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Eisenberger-Josef-Alexej-t60803#307113Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Eisenberger-Josef-Alexej-t60803#307113Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Eisenberger
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Eisenberger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1897-DD.07.1905 Státní gymnasium, Praha
DD.10.1905-DD.05.1910 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1910-DD.05.1911 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1912 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
15.09.1916 podporučík ruské armády
09.08.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
10.09.1918 kapitán legií
25.10.1918 major legií
01.01.1920 podplukovník legií
10.11.1920 podplukovník pěchoty
28.06.1923 plukovník pěchoty
31.03.1931 generál
15.06.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
09.03.1922-01.01.1927 Velitel : 14. oddělení /osobní/
01.01.1927-24.06.1929 Velitel : 6. oddělení /osobní/ hlavního štábu branné moci

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1910-DD.12.1910 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 11, Praha
DD.12.1910-DD.05.1911 vojenská studium, Praha
DD.05.1911-DD.09.1911 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 11, Praha
DD.08.1914-DD.11.1914 velitel čety náhradního praporu Pěšího pluku č. 9, Stryj a Ujhédy
DD.11.1914-DD.02.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 11, východoevropské válčiště
01.02.1915-01.02.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.02.1915-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.09.1916 dobrovolník 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1916-DD.05.1917 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.05.1917-DD.07.1917 předseda komise Odbočky Československé národní rady na Rusi, Kijev
DD.07.1917-DD.09.1917 velitel pěší roty 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.05.1918 předseda komise Odbočky Československé národní rady na Rusi, Kijev a přesun
DD.05.1918-DD.09.1918 politický představitel u velitelství Pěnzenské skupiny, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.01.1919 předseda polního soudu Československého armádního sboru, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.06.1920 přednosta oddělení štábu Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště a přesun
DD.06.1920-DD.11.1920 repatriační dovolená
DD.11.1920-DD.03.1922 přednosta 8. oddělení /vojenského osobního/ ministerstva, Praha
DD.03.1922-DD.01.1927 přednosta 14. oddělení /osobního/ ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.06.1929 přednosta 6. oddělení /osobního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.06.1929-DD.09.1938 přednosta Osobního oddělení ministerstva, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 přednosta skupiny 1. oddělení /organizačního/ Štábu hlavního velitelství, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.06.1939 přednosta Osobního oddělení ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1932

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Eisenberger-Josef-Alexej-t60803#375746Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Eisenberger-Josef-Alexej-t60803#375746Version : 0
MOD