Main Menu
User Menu
Plánované zloženie Domobrany


2 pešie pluky
1 delostrelecký pluk
1 pluk protilietadlového delostrelectva
1 letecký pluk
Technický zbor
Pracovný zbor ministerstva národnej obrany
Technické jednotky v zahraničí
URL : https://www.valka.cz/Domobrana-t18037#66175Verze : 0
1.Peší pluk


Veliteľstvo – Bratislava
Štábna rota – Bratislava


1.prápor
veliteľstvo – Bratislava
1.rota – Bratislava
2.rota – Bratislava
3.rota – Bratislava
4.rota – Trnava


2.prápor
veliteľstvo – Nitra
5.rota – Nitra
6.rota – Nitra
7.rota – Nitra


Plánovaný počet mužov v 1.pešom prápore bol 1054, vrátane dôstojníkov.
1. a 2.rota neboli vyzbrojené, použité boli na stavbu opevnenia Bratislavy.
Zvyšok práporu, poslaný v decembri 1944 do Ružomberka, bol podriadený nemeckej 154.Feld Ausbildung Division.


2.Peší pluk
(zorganizovaný v októbri 1944)


Veliteľstvo – Trenčín
Štábna rota – Trenčín


1.prápor
veliteľstvo – Trenčín
1.rota – Trenčín
2.rota – Trenčín
3.rota – Trenčín
4.rota – Nové Mesto nad Váhom


2.prápor
veliteľstvo – Žilina
5.rota – Žilina
6.rota – Ružomberok
7.rota – Ružomberok
8.rota – Ružomberok


Delostrelecký pluk


Veliteľstvo – Trnava
Štábna batéria – Trnava
1.motorizovzná batéria – Trnava
2.hipomobilná batéria – Trnava
3.hipomobilná batéria – Sereď
4.hipomobilná batéria – Sereď


1.batéria, vyzbrojená 105mm delami vz.35, sa zapojila do bojov počas SNP a bol jedinou aktívnou batériou pluku.
Obsluhy všetkých hipomobilných batérii boli až do konca vojny na výcviku v Nemecku.
V januári 1945 bola sformovaná polbatéria, vyzbrojená 100mm delami.


Pluk protilietadlového delostrelectva


Veliteľstvo – Bratislava
Štábna batéria – Bratislava


I.skupina
Veliteľstvo – Bratislava
5.batéria „Dunajský most“ – Bratislava
9.batéria „Kuchajda“ – Bratislava
25.batéria „Kuchajda“ – Bratislava
26.batéria „Komárov“ – Bratislava


II.skupina
Veliteľstvo – Považská Bystrica
8.batéria – Považská Bystrica
31.polbatéria – Považská Bystrica
31.polbatéria – Dubnica nad Váhom
30.batéria – Dubnica nad Váhom


III.skupina
Štábna batéria – Dubnica nad Váhom
Sklady materiálu - Nemšová


Protiletecké batérie v Bratislave boli podriadené nemeckej Flak Untergruppe Pressburg.


Letecký pluk
Veliteľstvo – Piešťany
Štábna rota – Piešťany
Letecký park – Nitra
Dielne – Nitra


Pluk mal k dispozícii letiská vo Vajnoroch, Piešťanoch a Nitre, ale až do januára 1945, keď mu pridelili 5 poškodených a letu neschopných strojov, nemal žiadne lietadlá. Všetky zvyšné slovenské letiská boli pod kontrolou nemeckého letectva - Luftwaffe.


Spojovací prápor
Veliteľstvo – Nové Mesto nad Váhom
Štábna rota – Nové Mesto nad Váhom
1.telegrafná rota – Nové Mesto nad Váhom
2.telegrafná rota – Nové Mesto nad Váhom
3.rádiová rota – Nové Mesto nad Váhom


Ženijný prápor
Veliteľstvo – Nové Mesto nad Váhom
Štábna rota – Nové Mesto nad Váhom
1.železničná rota – Nové Mesto nad Váhom
2.železničná rota – Nové Mesto nad Váhom
3.strojná rota – Nové Mesto nad Váhom
4.strojná rota – Nové Mesto nad Váhom
5.strojná rota – Nové Mesto nad Váhom


Automobilová skupina
Veliteľstvo – Nitra
Štábna automobilová rota – Nitra
1.automobilová rota – Nitra
2.automobilová rota – Nitra
3.automobilová rota – Nitra


1.Technická divízia
20.peší pluk
21.peší pluk
41.ženijný prápor


Pôvodne tzv.Rýchla divízia, po ústupe na Krym roku 1943 ju premenovali na 1.pešiu divíziu a v júni 1944 na 1.technickú divíziu.
Bola nasadená v Rumunsku a neskôr na stavbe opevnení v Maďarsku.


2.Technická divízia
101.peší pluk
102.peší pluk
41.ženijný prápor


Pôvodne to bola tzv.Zaisťovacia divízia, v auguste 1943 premenovaná na 2.pešiu divíziu a v novembri 1943, krátko pred presunom do Talianska, reorganizovaná na 2.technickú brigádu. V júni 1944 zmenila názov na 2.technickú divíziu.
URL : https://www.valka.cz/Domobrana-t18037#66176Verze : 0
Doplnujem mne znamych velitelov jednotiek domobrany:


1.Peší pluk-veľ. pplk. Šmigovský


Veliteľstvo – Bratislava
Štábna rota – Bratislava


1.prápor -veľ. stot. Hammer
veliteľstvo – Bratislava
1.rota – Bratislava
2.rota – Bratislava
3.rota – Bratislava
4.rota – Trnava


2.prápor -veľ. mjr. Havránek
veliteľstvo – Nitra
5.rota – Nitra
6.rota – Nitra
7.rota – Nitra


Plánovaný počet mužov v 1.pešom prápore bol 1054, vrátane dôstojníkov.
1. a 2.rota neboli vyzbrojené, použité boli na stavbu opevnenia Bratislavy.
Zvyšok práporu, poslaný v decembri 1944 do Ružomberka, bol podriadený nemeckej 154.Feld Ausbildung Division.


2.Peší pluk -veľ. pplk. Adamica
(zorganizovaný v októbri 1944)


Veliteľstvo – Trenčín
Štábna rota – Trenčín


1.prápor -veľ. stot. Koška
veliteľstvo – Trenčín
1.rota – Trenčín
2.rota – Trenčín
3.rota – Trenčín
4.rota – Nové Mesto nad Váhom


2.prápor -veľ. mjr. Vosátko
veliteľstvo – Žilina
5.rota – Žilina
6.rota – Ružomberok
7.rota – Ružomberok
8.rota – Ružomberok


Pluk bol ciastocne vyzbrojený.


Delostrelecký pluk -veľ. pplk. Milodanovič


Veliteľstvo – Trnava
Štábna batéria – Trnava
1.motorizovzná batéria – Trnava
2.hipomobilná batéria – Trnava
3.hipomobilná batéria – Sereď
4.hipomobilná batéria – Sereď


1.batéria, vyzbrojená 105mm delami vz.35, sa zapojila do bojov počas SNP a bol jedinou aktívnou batériou pluku.
Obsluhy všetkých hipomobilných batérii boli až do konca vojny na výcviku v Nemecku.
2 a 3 bat mali mat 100mm pH vz.14/19
4 bat mala mat 150mm hH vz.25 a bola podriadena velitelovi "Festung Pressburg"
V januári 1945 bola sformovaná polbatéria, vyzbrojená 100mm delami.


Pluk protilietadlového delostrelectva


Veliteľstvo – Bratislava
Štábna batéria – Bratislava


I.skupina
Veliteľstvo – Bratislava
5.batéria „Dunajský most“ – Bratislava
9.batéria „Kuchajda“ – Bratislava
25.batéria „Kuchajda“ – Bratislava
26.batéria „Komárov“ – Bratislava


II.skupina
Veliteľstvo – Považská Bystrica
8.batéria – Považská Bystrica
31.polbatéria – Považská Bystrica
31.polbatéria – Dubnica nad Váhom
30.batéria – Dubnica nad Váhom


III.skupina
Štábna batéria – Dubnica nad Váhom
Sklady materiálu - Nemšová


Protiletecké batérie v Bratislave boli podriadené nemeckej Flak Untergruppe Pressburg.


Letecký pluk -veľ. pplk. Sojček
Veliteľstvo – Piešťany
Štábna rota – Piešťany
Letecký park – Nitra
Dielne – Nitra


Pluk mal k dispozícii letiská vo Vajnoroch, Piešťanoch a Nitre, ale až do januára 1945, keď mu pridelili 5 poškodených a letu neschopných strojov, nemal žiadne lietadlá. Všetky zvyšné slovenské letiská boli pod kontrolou nemeckého letectva - Luftwaffe.


Spojovací prápor
Veliteľstvo – Nové Mesto nad Váhom
Štábna rota – Nové Mesto nad Váhom
1.telegrafná rota – Nové Mesto nad Váhom
2.telegrafná rota – Nové Mesto nad Váhom
3.rádiová rota – Nové Mesto nad Váhom


Ženijný prápor -veľ. stot Švec
Veliteľstvo – Nové Mesto nad Váhom
Štábna rota – Nové Mesto nad Váhom
1.železničná rota – Nové Mesto nad Váhom
2.železničná rota – Nové Mesto nad Váhom
3.strojná rota – Nové Mesto nad Váhom
4.strojná rota – Nové Mesto nad Váhom
5.strojná rota – Nové Mesto nad Váhom


Automobilová skupina
Veliteľstvo – Nitra
Štábna automobilová rota – Nitra
1.automobilová rota – Nitra
2.automobilová rota – Nitra
3.automobilová rota – Nitra


Pravdepodobne pod automobilnu skupinu patrili aj tanky domobrany(s vynimkou 5 ks. LT-38 patriacich ČOP v Bratislave) asi v počte 3 ks. LT-40 a 1 ks. LT-35, je možne že aj 5 ks. Tč. vz-33 a 6 ks. Pz-II. Jedna čta bola nasadena v ramci 2.praporu proti partizanom v okt./nov.1944.


Tecnický zbor
veľ. plk. Tatarko


1.Technická divízia plk. Krakovský
20.peší pluk
21.peší pluk
41.ženijný prápor


2.Technická divízia plk. Veselý
101.peší pluk
102.peší pluk
41.ženijný prápor


3.Technická divízia pplk. Sedlický


4.Technická divízia plk. Gembala


CPO
veľ. pplk. Novotný
URL : https://www.valka.cz/Domobrana-t18037#131994Verze : 0