Main Menu
User Menu
DOLGOJ20.12.1944


U obce Krasoňovice v okrese Kutná Hora byla ze SSSR vysazena skupina DOLGOJ, kterou tvořili bývalí příslušníci německé armády obchodník Vincenc Divíšek (2.11.1911) a stavební dělník Adolf Staš – „Antonín Soukup“ (26.5.1914). Po seskoku se bezprostředně nesešli. Adolf Staš nalezl úkryt u rolníka Jaroslava Bačkory, uschoval zde kufřík s rádiovou stanicí a následujícího dne se na nádraží v Kutné Hoře sešel se svým velitelem a stejným vlakem, avšak odděleně, odcestovali do Prahy. Divíšek zde měl z předválečného pobytu několik známých, s jejichž pomocí se ukryli, orientovali, získali první spolupracovníky, přepravili rádiovou stanici a 20. ledna 1945 zahájili rádiový provoz z bytu Oldřicha Skokánka a z hostince Josefa Kortána, v Palackého ulici. Vybaveni civilním oděvem a falešnými doklady se mohli pohybovat po městě. K cestám za zjišťováním dislokace německých jednotek používali svých spolupracovníků, jejichž počet časem dosáhl 22 osob, vesměs z Prahy a Hradce Králové. Skupina předala 138 telegramů se zprávami o pohybech železničních transportů, jejich složení a cílových stanicích, letištích v okolí Prahy, opevňovacích pracích a přijala 35 telegramů. Skupina DOLGOJ byla z tohoto hlediska velmi úspěšná a ukončila svoji činnost 9. května 1945 přihláškou na policejním ředitelství v Praze a následně na sovětském posádkovém velitelství.
URL : https://www.valka.cz/Dolgoj-t46262#180196Verze : 0