Main Menu
User Menu

Dobrá Voda (ruina hradu)

Hrad Dobrá Voda - (ruina hradu)
Dobrá Voda Castle
Burg Dobrá Voda


Nachádza sa na Slovensku v okrese Trnava v trnavskom kraji a v nitrianskej Stolici na výbežku hrebeňa v severnej časti Malých Karpát pri obci Dobrá Voda vo výške približne 320 metrov nad morom.


Jeho ďalšie názvy, ktoré sa vyskytujú v kronikách a dobových spisoch sú Dobrý kameň, Dobrovodský hrad, Jokw, Joku, Bona Aqua, Dobra Woda, maďarsky Jókő, nemecký Guttenstein.


Hrad vznikol pravdepodobne na ochranu horského priesmyku medzi rokmi 1294 až 1316 na mieste starého hradiska. Jeho zakladateľom bol spojenec Matúša Čáka magister Aba Veľký. Podľa niektorých prameňov je prvýkrát písomne doložený už v roku 1263. Najstaršou časťou hradu bola štvorhranná veža, ku ktorej bol neskôr pristavaný pozdĺžny palác ukončený druhou menšou vežou. Pôvodne hrad niesol meno Dobrý kameň (maďarsky Jókő). Neskôr prevzal názov po dedine v podhradí pomenovanej po výdatnom prameni vody ktorý sa v jej okolí nachádzal. Podľa nitrianskej kapituly k hradu patrilo desať dedín.

Roku 1316 hrad získal a do roku 1320 vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. Potom bol až do konca 14.storočia kráľovským majetkom, keď ho kráľ Žigmund daroval roku 1394 Ctiborovi z Ctiboríc. Počas trvania jeho vlastníctva bol hrad rozšírený o nové opevnenie na juhovýchode zakončené kaplnkou s obdĺžnikovou vstupnou budovou. Za jeho pôsobenia sa prvýkrát vyskytuje meno Bona Aqua. Rodu Ctiborovcov patril hrad až do roku 1434 do doby keď rod vymrel po mužskej línii Ctiborom II. O dva roky neskôr v roku 1446 ho Žigmund Luxemburský ( Zikmund I. )daroval inému svojmu obľúbencovi a kráľovskému taverníkový Michalovi Orságovi. Orságovci vlastnili hrad 130 rokov počas ktorých zlepšili ochranu predhradia postavením delovej bašty a postavením barbakanu. Tento rod pravdepodobne pristavil počas tureckého nebezpečenstva dolný hrad s troma baštami a hospodárskymi budovami. V roku 1567 zomrel Krištof Orság, posledný mužský potomok rodu a hrad sa opäť dostal do majetku kráľovskej koruny. Panstvo bolo predané v roku 1583 (prípadne 1584) chorvátskemu bánovi Krištofovi Ungnádovi zo Sonnecku. Prostredníctvom výdaja jeho dcéry Anny Márie sa hrad dostal do rúk významného rodu Erdődyovcov a to protitureckému bojovníkovi Tomášovi Erdődymu. Neskôr začal hrad upadať a v roku 1663 sa na hrade ukrývali členovia sekty novokrstencov tzv. habanov pred Turkami. Neskôr patril aj Pálffyovcom. Za ich obdobia pánstva hrad začal poriadne chátrať. V roku 1762 celý objekt vyhorel a po oprave slúžil ako väzenie pre poddaných odvtedy chátra.


Dobrovodský hrad je typom ranogotickej pevnosti s najstarším horným hradom, kde stál jednoduchý poschodový palác ukončený po oboch stranách hranolovými vežami. Obranu tvorila polygonálna bašta na východe. Za čias Országovcov bola postavaná mohutná polkruhová bašta na západ od paláca, ktorá chránila vstup cez novú hranolovú vežu s bránou. Dobudovanie pred hradia počas tureckého nebezpečenstva bolo logickým zabezpečením hradu z jeho najslabšej - prístupovej časti. Areál poskytol priestor pre hospodárske budovy a jeho veľkosť dovoľovala vybudovať prístup tak, aby viedol popod polkruhovú baštu. Bolo to dosiahnuté vytvorením koridoru s malou baštou. Tým obrancovia dosiahli, že do hradu sa vstupovalo troma serpentínami a cez štyri brány. Hrad mal dobré hospodárske zázemie, listinné správy spomínajú aj vlastný mlyn.
Z hradu sa do súčastnosti zachovali zbytky obidvoch veží, obvodové múry a delová bašta. Z troch bášt dolného hradu dve ešte existujú a zachovali sa základy hospodárskych budov v blízkosti vstupnej brány.Podľa povesti za temných nocí sa na hradbách objavuje tajomné zjavenie bludného rytiera, ktorý celému okoliu hrozí plamenným mečom. Je to duch bývalého hradného pána, ktorý napáchal množstvo zločinov. Za tie ho dal kráľ uvrhnúť do temnice vlastného hradu, kde i zomrel.
K hradu sa viaže aj zaujímavý príbeh z obdobia husitských vojen a mnoho ďalších legiend.Zdroje :
Kamenní strážcovia, Miroslav Slámka, Slovenský skauting, Bratislava 2004, vydanie druhé
http://www.zamky.sk/
kamvyrazit.szm.sk
www.matusovo-kralovstvo.sk
http://www.hrady.sk/dobra-voda.php
URL : https://www.valka.cz/Dobra-Voda-ruina-hradu-t48315#188606Verze : 0