Main Menu
User Menu

Difrologický klub

Difrology Club

Diskuse
Difrologický klub / Difrology Club


Statistiky občas uvádějí informace o využití volného času, který nám zbývá po pracovním a rodinném shonu. V řadě odpovědí na dané téma vede sledování televizních programů, vylepšovaných poklidným klimbáním v křesle, následují schůzky kamarádů v hospůdkách i v rodinách a pak jsou zde ti třetí, kteří usednou ke stolům a začnou se zabývat modelářstvím, historií nebo rozebraným vehiklem.


Difrologický klub (dále DK) je něco mezi tím, protože se zajímá nejen o modeláře a historiky, ale i o techniky, renovátory a ochránce památek. Stručně řečeno, jsme specializovanou odnoží z různorodého zájmového společenství klubů civilní a vojenské technické historie.


Prvopočátky založení DK jsou spojeny s rokem 1981, kdy nejmenovaný řadový člen 943. základní organizace Svazarmu se rozhodl vymanit z motoristického obklíčení. S předsedou zmíněné ZO uzavřel dohodu o tolerování z recese založeného JOKu difrologie.


Původní zábavný záměr se časem změnil v důvěryhodnou záležitost a jednotlivci i organizace většinou ochotně napomáhali při realizaci nezvyklých nápadů. Všechny však bez rozdílu zarážel neznámý název. Než vysvětlím jeho význam, musím ujistit čtenáře, že se nejedná o slova "vycucaná z palce", ale o řádně nalezená v dostupné literatuře.


Pojem DIFROLOGIE je novotvarem vzniklým ze starořeckých slov: DIFROS - bojový vůz a LOGIA - nauka. Jen zkratka JOK byla tajena před všemocnými a zábavu nechápajícími institucemi ČSSR. Však posuďte sami, o jaký provokující protimluv se vlastně jednalo, správně dešifrovaná zkratka totiž znamená "jednoosobový klub".


Do poklidného klubového života vpadly pohnuté dny listopadu a prosince 1989, které v následujícím roce umožnily ještě více rozšířit spolupráci a kontakty s archivy, knihovnami, nesvazarmovskými spolky i s "divokými vlky samotáři", amatérskými historiky, modeláři, sběrateli a renovátory. Nápor a hlad po ověřitelných informacích byl tak velký, že jsme se rozhodli rozšířit své řady o odborníky a badatele. Během krátké doby do spolku vstoupilo přes dvě stě osob.


Současně byla schválena konečná podoba znaku DK, vycházející z původní symboliky JOKu. Na jejím vzhledu má lví podíl náš kolega Dalibor Feuereisl, který po dva roky navrhoval a protestoval, až podlehl a "nechal zarůst plevelem čtyřkolovou želvu".


K jakési difrologické dvoukolejnosti a zároveň jednotě dochází 26. ledna 1990, kdy během rozpačité valné hromady jsme přemluvili dalších devatenáct difrologů a modelářů k sestavení zakládací listiny nezávislého DK. Dá se říci, že tak vznikla "tichá personální unie" mezi svazarmovskými a civilními difrology. Pozdější zánik Svazarmu dal nezávislým za pravdu.


Pohnuté polistopadové období donutilo členy a předsednictvo klubu zahájit intenzivní ochranu civilních a vojenských technických pamětihodností. Chtěli jsme a stále chceme, zabránit jejich svévolnému ničení a poškozování. V té době například došlo k sešrotování královehradeckého tanku - památníku. Dodatečně jsme zjistili, že tímto zlovolným činem místních politických konjukturalistů vznikla nenahraditelná ztráta historického materiálu.


U dalších tankových památníků jsme byli úspěšnější. Nebránili jsme vlastním tělem chameleónskému střídání barev smíchovského IS-2, ale ve snaze zabránit jeho zašantročení jsme intervenovali u federálního ministra obrany, obou ministrů kultury a náčelníka Vojenského muzea Kbely. Snad díky skrytým výhružkám naznačeným v připsaném rozdělovníku dostalo se klubu odpovědí. Nejrychleji odpovědělo Federální ministerstvo obrany, za ním přišly dva dopisy od bratrů Slováků. Tyto tři dopisy byly korektní a na úrovni. Trochu od věci byl později doručený dopis českého Ministerstva kultury, díky kterému má náš klubový archiv potvrzení, že smíchovský tank byl vyňat ze seznamu nemovitých památek. V přiloženém rozesílacím seznamu figuruje klub na čestném posledním místě, hned za Velvyslanectvím Sovětského svazu.


Třešinkou na dortu našeho ochranářského úsilí byla záchrana unikátní kroměřížské varianty tanku IS-2. Zde díky pohotové informaci místního difrologa se podařilo zákonnou a nenásilnou formou zastavit neblahé rozhodnutí Městského úřadu. Mimo běžných ministerstev a náčelníků Historického ústavu československé armády se akce aktivně a úspěšně účastnila Městská prokuratura v Kroměříži a v Kovošrotu Tlumačov pánové Kaloč a Šváb. Tank byl vzat do právní i lidské ochrany, která trvala až do doby, než nadšenci z řad HÚ ČSA opatřili prostředky k odvozu technického unikátu. Při té příležitosti se podařilo do muzea dopravit i obdobný prostějovský tank. Vojenské muzeum tak získalo tři typově rozdílné IS-2, které nyní čekají v depozitu na důkladnou rekonstrukci.


Také podnikové archivy nepřicházejí zkrátka, i když zde jsou klubové výsledky mnohem skromnější, protože opatřit originál, či kopii, zatoulaného fotografického, listinného a výkresového materiálu je obtížné.


Za posledních dvacetpět let došlo v klubu k několika krystalizačním obdobím, členská základna a naše zájmy různě pulzovaly. Mnoho lidí odešlo, nevydrželo tempo doby, nebo neuneslo požadavek serióznosti. Po rozdělení našeho státu zanikla slovenská divise. V klubu působí pouze difrologické enklávy v Bělorusku, Litvě, Spojených státech a Ukrajině. Koncem roku 2013 rozhodla valná hromada, že se staneme stolní společností na státě nezávislou. Proto nás nenajdete v seznamech státem evidovaných občanských sdružení a spolků.


Naše zájmy a záměry se však nezměnily a stále působíme v několika zájmových oblastech, kterým říkáme sekce. Jejich výčet, včetně zaniklých, pro zajímavost přikládám:
Aertech - sekce letecké bojové techniky a výzbroje, činnost pozastavena
Armtech - sekce bojové techniky a speciálních vozidel
DK - sekce modelářská, činnost pozastavena
ForteG - sekce opevňování a zbraně "G"
Fortech - sekce opevňování a pevnostní techniky (bunkrologická)
JOK difrologie
Kargo - sekce letecké dopravní techniky a zajímavostí, nyní součástí LHS-Praha
Loko - sekce kolejové dopravní techniky
M1:1 - sekce originálů a replik vozidel
Miniarm - sekce chladných a palných zbraní, činnost pozastavena
Motor Fire Apparatus - sekce hasičské techniky a zajímavostí
Navtech - sekce hladinných a podhladinných plavidel
Privat Motor Archiv - Brno, sekce s autonomním statutem
Profi - sekce profesionální historiků, restaurátorů a výrobců modelů, nyní sloučena s výše uvedenými sekcemi.


Z tohoto výčtu je největší sekce Armtech. Sekce "modelářská" a "Profi" prostupují svými zájmy všechny sekce. Sekce letecké a sekce Miniarm v klubu nepracují, protože jejich členstvo přešlo do různých leteckých a střeleckých spolků. Sekce Fortech splynula se sekcí ForteG, která provozuje Vojenské muzeum Lichkov. Sekce ForteG vyrobila pro Vojenské muzeum v Lešanech repliku výcvikového tanku FT-17 a chystá Muzeum zbraně G.


Co říci závěrem? Snad jen to, že DK je otevřen všem, co to s civilní a vojenskou historií myslí dobře. Všem, co jsou hrdi na úspěchy své firmy a technický um svých předků.


Chcete-li nám pomoci, prolezte prosím půdy a stodoly, požádejte své dědy a strýce, aby otevřeli zapomenuté vojenské kufry a rodinná alba. Protože nepopsané řádky historie čekají ...


P. S.
V roce 2013 předseda DK požádal MV o vynětí ze seznamu spolků.


S pozdravem Jiří Tintěra z JOKu difrologie
Difrologický klub - Autor Dalibor Feuereisl.

Autor Dalibor Feuereisl.
URL : https://www.valka.cz/Difrologicky-klub-t36583#137649Verze : 1
MOD