Main Menu
User Menu

Dieppe

vojnový cintorín z druhej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Dieppe
Originální název:
Original Name:
Dieppe Canadian War Cemetery
Obec:
Municipality:
Dieppe
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
955
Počet pohřbených:
Number of Burials:
955
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
-
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Britské spoločenstvo - 948
iný - 7
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ww1cemeteries.com
URL : https://www.valka.cz/Dieppe-t166463#501091Verze : 0
MOD