Main Menu
User Menu

> De Havilland - přehled leteckých konstrukcí

De Havilland - prehľad konštrukcií

De Havilland Aircraft Company


Prehľad zahŕňa lietadlá ktoré boli postavené aspoň v podobe prototypov, vynechané sú projekty lietadiel.


Zoznam lietadiel začína lietadlami ktoré navrhol Geoffrey de Havilland pred 1. svetovou vojnou a potom ako hlavný konštruktér spoločnosti Airco. Po založení vlastnej spoločnosti de Havilland Aircraft Company Ltd. sa pokračovalo v číslovaní, prvým typom bol D.H.27 Derby až do roku 1960, keď sa stala spoločnosť de Havilland Aircraft Company Ltd. súčasťou koncernu Hawker Siddeley Group Ltd. a označenie iniciálkami D.H. sa používalo do roku 1963.


Typ Meno Poznámky
- Biplane 1
- Biplane 2 Royal Aircraft Factory F.E.1
D.H.1 - Airco D.H.1
D.H.2 - Airco D.H.2
D.H.3 - Airco D.H.3
D.H.4 - Airco D.H.4
D.H.5 - Airco D.H.5
D.H.6 - Airco D.H.6
D.H.9 - Airco D.H.9
D.H.10 Amiens Airco D.H.10
D.H.11 Oxford Airco D.H.11
D.H.14 Okapi Airco D.H.14
D.H.15 Gazelle Airco D.H.15
D.H.16 - Airco D.H.16
D.H.18 - Airco D.H.18
D.H.27 Derby
D.H.29 Doncaster
D.H.32 -
D.H.34 -
D.H.37 -
D.H.42 Dormouse
D.H.50 -
D.H.51 -
D.H.52 -
D.H.53 Humming Bird
D.H.54 Highclere
D.H.56 Hyena
D.H.60 Moth
D.H.60G Gipsy Moth
D.H.60M Moth
D.H.60GIII Moth Major
D.H.60T Moth Trainer
D.H.61 Giant Moth
D.H.65 Hound
D.H.66 Hercules
D.H.67 -
D.H.71 Tiger Moth
D.H.72 -
D.H.75 Hawk Moth
D.H.77 -
D.H.80 Puss Moth
D.H.81 Swallow Moth
D.H.82 Tiger Moth
D.H.83 Fox Moth
D.H.84 Dragon
D.H.85 Leopard Moth
D.H.86 -
D.H.87 Hornet Moth
D.H.88 Comet
D.H.89 Dragon Rapide
D.H.90 Dragonfly
D.H.91 Albatross
D.H.92 Dolphin
D.H.93 Don
D.H.94 Moth Minor
D.H.95 Flamingo
D.H.98 Mosquito
D.H.100 Vampire
D.H.103 Hornet/Sea Hornet
D.H.104 Dove/Devon civilné označenie Dove, vojenské verzie Devon
D.H.106 Comet
D.H.108 Swallow
D.H.110 Sea Vixen
D.H.112 Venom
D.H.113 Vampire NF Mk.10
D.H.114 Heron
D.H.115 Vampire Trainer
D.H.121 Trident Hawker Sidelley Trident
D.H.125 - Hawker Sidelley 125Zdroje:
Jackson, A. J.: De Havilland Aircraft since 1909, Putnam, ISBN 0-87021-896-4
en.wikipedia.org
www.aviastar.org
https://www.mda.org.uk/aircraft/5547.htm#5738
URL : https://www.valka.cz/De-Havilland-prehled-leteckych-konstrukci-t77225#284274Verze : 2
MOD