Main Menu
User Menu

Dánské království (Dánsko)

Kingdom of Denmark (Denmark)

Kongeriget Danmark

     
Název:
Name:
Dánské království
Originální název:
Original Name:
Kongeriget Danmark
Hlavní město:
Capital:
Kodaň
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled dánských panovníků
Správní členění:
Administrative Structure:
5 regionů
Úřední jazyky:
Official Languages:
dánština
Měna:
Currency:
dánská koruna (DKK)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Velitelství obrany: velitelství pozemních operací, námořnictvo, velitelství Grónska, velitelství taktického letectva, domobrana
Mezinárodní organizace:
International organizations:
ADB (nonregional members), AfDB (nonregional members), Arctic Council, Australia Group, BIS, CBSS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA, EU, FAO, G-9, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, NATO, NC, NEA, NIB, NSG, OAS (pozorovatel / observer), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UPU, WCO, WEU (pozorovatel / observer), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area:
43094 km2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Møllehøj (171 m)
Nejnižší bod:
Lowest Point:
Lammefjord (-7 m)
Klima:
Climate:
mírné pásmo
Geografická poloha:
Location :
severní Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Německo
Vznik:
Independence:
05.06.1849 vznik konštituční monarchie
Počet obyvatel:
Population:
5 634 437 (2014)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
89,6% Dáni
10,4% imigranti: Turci, Iračané, Somálci
Náboženství:
Religions:
86% Evangeličtí Lutheráni
3% muslimové
2% ostatní křesťané
9% iné nebo bez vyznání
ISO:
ISO:
DNK
Internetová doména:
Internet Country Code:
.dk
Časové pásmo:
Time Zone:
+1
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.statistikbanken.dk/
www.cia.gov
https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
URL : https://www.valka.cz/Danske-kralovstvi-Dansko-t84180#517112Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Danske-kralovstvi-Dansko-t84180#535438Verze : 6
MOD
Poznámky k histórii:


V roku 1864 prehralo Dánsko konflikt o tzv. Zalabské vojvodstvá (Šlesvicko a Holštýnsko) s Pruskom a Rakúskom . Výsledkom konfliktu bola okupácia Holštýnska Pruskom a Šlesvicka Rakúskom. Už o 2 roky, po nasledujúcom Prusko-Rakúskom konflikte sa obe územia dostávajú do správy Pruska (Provincia Šlesvicko-Holštýnsko) a spolu s ním sa v roku 1871 stávajú časťou Nemeckého cisárstva . Po Nemeckej porážke v 1. svetovej vojne prebehli v provincii referendá, ktoré mali rozhodnúť o tom, či provincia zostane súčasťou Nemecka , alebo sa vráti pod správu Dánska. Výsledkom referenda bolo, že severná časť Šlesvicka sa 15.06.1920 vrátila pod správu Dánska ako Sønderjyllands Amt (okres Severní Šlesvicko)


Zdroj: https://www.valka.cz/clanek_232.html
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Danske-kralovstvi-Dansko-t84180#408851Verze : 1
MOD
Kolónie:
Tak ako v iných štátoch aj v Dánsku existoval záujem o využívanie novoobjavených území v zámorí na ekonomické účely. Z uvedeného dôvodu sa v kráľovstve vytvorilo viacero obchodných spoločností, ktorých cieľom bolo realizovať obchodné styky v novoobjavených teritóriách Ameriky, Afriky a Ázie. Ako prvé boli vytvorené spoločnosti realizujúce obchod s Indiou (Dánska východoindická spoločnosť v rokoch 1620-1650), neskôr boli vytvorené spoločnosti obchodujúce s Amerikou a západnou Afrikou. Z viacero existujúcich spoločností sa postupne vyprofilovali dve veľké - pre oblasti Atlantického oceánu to bola Dánska západoindická spoločnosť a pre oblasť Indckého oceánu zas obnovená Dánska východoindická spoločnosť.


V oblasti Ameriky sa v roku 1672 (resp. 1668) Dánska západoindická spoločpnosť usídlila na ostrove sv. Tomáš (dnes súčasť Amerických panenských ostrovov) v Karibskom mori a následne v roku 1694 expandovala aj na ostrov Sv. Jána. V roku 1733 odkúpila od obdobnej Francúzskej spoločnosti aj ostrov Sv. Kríž (St. Croix). V roku 1754 sa ostrovy stali dánskou kráľovskou kolóniou (s názvom Jomfruøerne) a v roku 1775 prevzalo kráľovstvo aj všetky vojenské inštalácie, ktoré spoločnosť v kolónii používala. Počas 1. svetovej vojny z obavy pred obsadením ostrovov Nemeckom ponúkli USA odkúpenie ostrovov. Dánsko sa s USA dohodlo na sume 25 miliónov dolárov, v roku 1916 prebehlo na ostrovoch referendum a príslušná dohoda bola ratifikovaná 17.01.1917. USA oficiálne ostrovy prevzali k 31.03.1917 a premenovali na Americké Panenské ostrovy.


Okrem Dánskej západnej indie (ako sa ostrovy vo všeobecnosti nazývali) podnikala spoločnosť aj v oblasti Guinejského zálivu v tzv. Dánskom Zlatonosnom pobreží.


Zdroj: sk.wikipedia.org
en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Danish_West_Indies
URL : https://www.valka.cz/Danske-kralovstvi-Dansko-t84180#565122Verze : 1
MOD
Státní útvary Datum Událost


11.4.1940 Německá vojska dokončila okupaci dánského poloostrova Jylland.


17.5.1940 Na Island dorazili ďalšie britské okupačné jednotky (cca 4000 mužov).5.5.1945 V Kodani došlo k pouličním bojům. Do města letecky dopravena britská vojska. Německá vojska kapitulovala.


16.5.1945 SSSR obnovil diplomatické styky s Dánskem

25.9.1964 Založen kýl lodi Peder Skram

2.5.1965 Loď Peder Skram spuštěna na vodu

25.5.1966 Loď Peder Skram uvedena do služby

5.7.1990 Loď Peder Skram vyřazena ze služby

21.6.2004 Loď Esbern Snare spuštěna na vodu

18.4.2005 Loď Esbern Snare uvedena do služby

12.3.2009 Založen kýl lodi Peter Willemoes

21.12.2010 Loď Peter Willemoes spuštěna na vodu

22.6.2011 Loď Peter Willemoes uvedena do služby
URL : https://www.valka.cz/Danske-kralovstvi-Dansko-t84180#645258Verze : 0
MOD