Main Menu
User Menu

Čombor, Igor

     
Příjmení:
Surname:
Čombor
Jméno:
Given Name:
Igor
Jméno v originále:
Original Name:
Igor Čombor
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr., PhD., h. doc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.01.1945 Rimavská Píla (dnes Tisovec) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník Vojenskej nemocnice v Ružomberku (1990-RRRR)
- náčelník Štábu vojenského zdravotníctva GŠ ASR (2000-2001)
- náčelník Odboru riadenia vojenského zdravotníctva Služobného úradu MO SR (2001-2004)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku (2005-2012)
- poradca Ministra obrany (2012-RRRR)
- primátor mesta Ružomberok (2014-)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Combor-Igor-t117741#405937Verze : 3
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Čombor
Jméno:
Given Name:
Igor
Jméno v originále:
Original Name:
Igor Čombor
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Základná škola, Tisovec
DD.MM.RRRR-DD.MM.1962 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Hnúšťa
DD.MM.1962-DD.MM.1968 Lekárska fakulta Karlovej univerzity, Hradec Králové
DD.MM.1972-DD.MM.1972 atestačný kurz z epidemiológie a hygieny, Lekárska fakulta Karlovej univerzity, Hradec Králové
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenský lekársky a výskumný doškoľovací ústav, Hradec Králové
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1965 podporučík
01.08.1967 poručík
15.12.1968 nadporučík
01.12.1973 kapitán
01.12.1978 major
01.05.1983 podplukovník
01.05.1988 plukovník
01.09.1999 generálmajor
31.12.2004 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1994-31.08.1999 Velitel : Ústřední vojenská nemocnice Slovenského národního povstání
01.09.1999-31.12.2004 Velitel : Ústřední vojenská nemocnice Slovenského národního povstání
01.01.2004-DD.08.2012 Velitel : Ústřední vojenská nemocnice Slovenského národního povstání

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1968-DD.MM.1970 lekár, Vojenská nemocnica, Bratislava
DD.04.1970-DD.08.1973 náčelník skupiny komunálnej hygieny, Okruhový hygienicko-epidemiologický oddiel, Bratislava
DD.MM.1973-DD.MM.1977 starší sekundár Infekčného oddelenia, Vojenská nemocnica Ružomberok
DD.MM.1977-DD.MM.1978 náčelník Infekčného oddelenia, Vojenská nemocnica Ružomberok
DD.MM.1978-DD.MM.1979 náčelník Oddelenia pre nervové choroby, Vojenská nemocnica Košice
DD.MM.1979-DD.MM.1980 náčelník Oddelenia pracovného lekárstva a chorôb z povolania, Vojenská nemocnica Ružomberok
DD.MM.1980-DD.MM.1983 zástupca náčelníka Neurologického oddelenia, Vojenská nemocnica Ružomberok
DD.MM.1983-DD.MM.RRRR náčelník Neurologického oddelenia, Vojenská nemocnica Ružomberok
DD.MM.1990-DD.MM.RRRR náčelník Vojenskej nemocnice / Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok
01.01.2000-31.09.2001 náčelník Štábu vojenského zdravotníctva GŠ ASR
01.10.2001-03.07.2004 náčelník Odboru riadenia vojenského zdravotníctva Služobného úradu MO SR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1978

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1983

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1985

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1990

Medaile za zásluhy o ČSLA - 2. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 2nd Class
-

DD.MM.1994

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.1995

Pamětní medaile při 50. výročí osvobození Slovenska a konce 2. světové války
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the liberation of Slovakia and the end of the World War II
Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny
-

DD.MM.1998

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.1999

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 3rd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupňa
-

DD.MM.1999

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 1st Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupňa
-

DD.MM.1999

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 2nd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupňa
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

14.08.2012

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 1st Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 3rd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-


Poznámka:
Note:
01.01.2005-30.07.2012 riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku
DD.MM.2012-DD.MM.RRRR poradca Ministra obrany
12.12.2014-DD.MM.RRRR primátor mesta Ružomberok

Podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.uvn.sk
www.wikipedia.org
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
https://www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/primator
https://www.szpb.sk/predsednictvo-ur-szpb/
URL : https://www.valka.cz/Combor-Igor-t117741#405938Verze : 4
MOD
ďalšie fotografie:
URL : https://www.valka.cz/Combor-Igor-t117741#537513Verze : 0
MOD