Main Menu
User Menu

Clancy, John Anthony

     
Příjmení:
Surname:
Clancy
Jméno:
Given Name:
John Anthony
Jméno v originále:
Original Name:
John Anthony Clancy
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.08.1918 Walkerton, Ontario /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.03.2008 Salt Spring Island, British Columbia
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 3. čaty A roty 1. Kanadského parašutistického praporu
zástupca velitela roty A 1. Kanadského parašutistického praporu
velitel 2. praporu Královského Kanadského pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.federationgenealogie.qc.ca
www.forces-war-records.co.uk
www.collectionscanada.gc.ca
www.pegasusarchive.org
URL : https://www.valka.cz/Clancy-John-Anthony-t168973#506046Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Clancy
Jméno:
Given Name:
John Anthony
Jméno v originále:
Original Name:
John Anthony Clancy
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR univerzita Toronto
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel 3. čaty A roty 1. Kanadského parašutistického praporu
DD.MM.RRRR-24.03.1945 zástupca velitela roty A 1. Kanadského parašutistického praporu
24.03.1945-15.04.1945 POW
15.04.1945-DD.MM.RRRR utiekol zo zajatia
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel 2. praporu Královského Kanadského pluku
Vyznamenání:
Awards:

19.04.1945

Vojenský kříž
Military Cross
-

12.06.1953

Řád Britského Impéria 5. třída (MBE)
Order of British Empire 5th Class (MBE)
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Korejská medaile
Korea Medal
-

DD.MM.RRRR

Odznak Kanadských sil
Canadian Forces Decoration
-

OSN / UNO DD.MM.RRRR

Korejská medaile OSN
United Nations Service Medal for Korea
United Nations Service Medal for Korea (UNKM)
-

Poznámka:
Note:
osobné al. plukovné číslo: ZB1125
Zdroje:
Sources:
www.federationgenealogie.qc.ca
www.forces-war-records.co.uk
www.collectionscanada.gc.ca
www.pegasusarchive.org
discovery.nationalarchives.gov.uk
www.london-gazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Clancy-John-Anthony-t168973#506049Verze : 0
MOD
Narodil sa 27.8.1918 v Walkerton, Ontario.


Roku 1940 ukončuje štúdiá na Univerzity of Toronto.


Počas 2. sv. vojny slúži u 1. Kanadského parašutistického praporu ako velitel 3. čaty A roty. Počas bojov upadne do zajatia z ktore unikne. Za boje v severozápadnej Europe je ocenený vojenským krížom.


Po ukončení vojny sa účastní mierovej operácie v Korei, kde je velitelom praporu Královského kanadského pluku London.


Umiera 17.3.2008 v Salt Spring Island, B.C.Vojenský kríž je mu udelený za:


Za oddanosť a mimoriadnu odvahu v Normandii v čase od 1.8.-5.9.1944.


Tento dôstojník svojim osobným príkladom bol mimoriadnou inšpiráciou pre príslušníkov svojej roty počas celej kampane.Nedbajúc osobného bezpečia vedol rotu v ťažkých situáciách.


18.8.1944 o 22,30 u Goustranville, maja rota A ako ciel útok na most cez rieku Dives na východnej strane.
Kpt. Clancy bol v tom čase povereným zástupcom velitela roty Viedol 3. čatu do útoku proti pozícii kulometného postavenia a po zničení tejto pozície zaútočil s malou skupinou svojich vojakou granátmi na ďalšiu pozíciu nepriatela, pričom zajali 5 nepriatelskích vojakov.


Tieto úspechy vytvorili dobrú pozíciu a moemn, ktoré využijúc obsaďuje s čatou most pred tým ako ho nepriatel je schopný zničiť.


Pri tomto bolo zajatých množstvo nepriatelskích vojakov ako aj zbraní a material.Táto odvaha, inciatíva a líderstvo bolo charakteristické pre celé jeho pôsobenie počas tejto kampane.


www.pegasusarchive.org
URL : https://www.valka.cz/Clancy-John-Anthony-t168973#506050Verze : 0
MOD