Main Menu
User Menu

>Čínske protilietadlové guľomety

Prehľadové fórum

12,7 mm protilietadlový guľomet je štandartná protivzdušná zbraň peších práporov PLA. Každý prápor má vo svojej štruktúre guľometnú rotu so šiestimi 12,7 mm protilietadlovými guľometmi (okrem inej guľometnej výzbroje)


Type 54 (1x12,7 mm)
Type 59 (1x12,7 mm) - určený pre montáž na bojovú techniku
Type 77 (1x12,7 mm)
Type 85 (1x12,7 mm)
W85 (1x12,7 mm) - určený pre montáž na bojovú techniku
Type 89 (1x12,7 mm)


14,5 mm protilietadlové guľomety:
Type 56 (4x14,5 mm)
Type 58 (2x14,5 mm)
Type 75 (1x14,5 mm)
Type 80 (1x14,5 mm)
URL CZ: https://www.valka.cz/Cinske-protilietadlove-gulomety-t39651#150886Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Prehladove-forum-t39651#150886Version : 0
MOD