Main Menu
User Menu

Chvalkovský, František

JUDr. František Chvalkovský* 30.7.1885, Jílové u Prahy
+ 25.2.1945, Berlín


- československý diplomat a politikPo ukončení štúdia na pražskom gymnáziu v roku 1903 študuje na právnickej fakulte UK, ktorú absolvuje o päť rokov neskôr. Následne študuje po dobu dvoch rokov (1912-1914) na Vysokej škole obchodnej v Londýne (Pittmanns Commercial-School), aby sa neskôr stal riaditeľom právneho oddelenia pobočky Živnostenskej banky v Krakove (1911-1913).


Počas prvej svetovej vojny je samostatným advokátom (1.1.1918 - jún/červen 1919) v Prahe a po vzniku Československa sa stáva osobným tajomníkom vtedajšieho ministra vnútra Antonína Švehlu a parlamentným referentom Revolučného národného zhromaždenia.


K zahraničnej službe sa Chvalkovský dostáva už v roku 1920, kedy sa ako vedúci politického oddelenia ministerstva zahraničia stáva členom čs. delegácie v Trianone, kde sa prejednáva mierová zmluva s Maďarskom. Potom je vyslancom v Japonsku (1921-1923) a USA (1923-1925). Dňa 15.11.1925 je zvolený za poslanca Národného zhromaždenia za agrárnu stranu a k diplomacii sa vracia až v roku 1927, kedy je vymenovaný za vyslanca v Nemecku, v ktorej funkcii pôsobí až do roku 1932. Dňa 1.7.1932 je preložený do Ríma, kde je vyslancom do roku 1938.
Pre zaujímavosť - Chvalkovský je pre diplomatickú službu výborne disponovaný o.i. i jazykovo – ovláda v tom čase 9 (!) živých jazykov


Od roku 1938 do 1939 je ministrom zahraničia a spoločne s Emilom Háchom je donútený v Berlíne podpísať dňa 15.3.1939 vyhlásenie o pripojení Čiech a Moravy k nemeckej ríši. Neskôr vykonáva viac menej formálnu funkciu vyslanca Protektorátu Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren) pri ríšskej vláde v Berlíne, do ktorej funkcie je vymenovaný dňa 13.7.1939.


Zahynul koncom vojny pri nálete Američanov na diaľnici pri Berlíne.
URL : https://www.valka.cz/Chvalkovsky-Frantisek-t23943#89167Verze : 0
MOD
foto
URL : https://www.valka.cz/Chvalkovsky-Frantisek-t23943#123329Verze : 0
MOD