Main Menu
User Menu

Chmelař, Evžen

Evžen Chmelař (1856-1945)


generál III. hodnostní třídy ve výslužbě (1920)
armádní generál ve výslužbě (16. prosinec 1927)


Informace o službě v rakousko-uherské armádě naleznete zde.
URL : https://www.valka.cz/Chmelar-Evzen-t60463#218007Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Důchodové listy vojenských osob
Vojenský ústřední archív Praha, fond Přihlášky do československého vojska


Literatura:
Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita - biografie. Armádní generálové. Praha, HÚ AČR 1995.
URL : https://www.valka.cz/Chmelar-Evzen-t60463#218008Verze : 0
MOD