Main Menu
User Menu

Čestný odznak srbského senátora

Senátorský odznak


Nejenom v Srbsku, ale koncem 19. století bylo zcela samozřejmé nošení řádu či vyznamenání. V carském Rusku, které bylo Srbsku partnerem i vzorem existovalo velké množství čestných odznaků, určených k nošení na civilním oděvu ( absolventi vysokých škol, právníci, lékaři, veter. lékaři, technici ). Dále množství odznaků, které zcela jasně specifikovali postavení a funkci pro kterou má dotyčný předpoklady a kterou i zastává. Tyto odznaky byli zhotoveny vždy minimálně ze stříbra a podobali se více než odznakům klenotům. Jejich účel bylo mimo jiné i zdobit dotyčného. Aby toho nebylo málo, k těmto odznakům se vyráběli i malé miniaturky určené ke každodennímu nošení na oděvu .


V Srbsku to byl například odznak "Senátora ", který zcela jasně specifikoval postavení a zastávanou funkci dotyčného poslance .


Odznak je vyroben ze stříbra, celková váha 24, 42 g. Oválný odznak má rozměr 56 mm x 40 mm. Při prvním letném pohledu dekorace připomíná nejvíce odznak pro absolventy Srbské královské vojenské vysoké školy GŠ .


POPIS ODZNAKU :


Odznak je tvořen oválným věncem z dubových listů. Na střed odznaku je položen královský srbský znak převýšený královskou korunou. Kolem této dvouhlavé orlice státního znaku, na modře smaltovaném mezikruží je rozložen nápis :


SENÁT KRÁLOVSTVÍ SRBSKA


Zadní strana je hladká s jehlicí, která slouží k připevnění na oděv. Na sponě je vyznačena ryzost stříbra 800/1000 a značka výrobce v azbuce " P " .


Odznak je pečlivě vyrobený a jde o klenotnickou práci. Dubové listy, orlice, vše pečlivě klenotnicky opracované, prořezávané a leštěné. Odznak je ve sbírkách ojedinělý a v Srbsku velmi hledaný. V současné době je známo jen několik kusů nacházejících se ve faleristických sbírkách .


Literatura :
Srbský časopis ORDEN č. 5 z roku 2005 ( sbírka Džananovič )


Obrázek odznaku je z privátní sbírky Alt. A je možno jej dále používat .Poznámka :
Tento odznak je velmi vzácný, jako příklad , je vzácnější než např. velkokříž řádu Sv. Sávy.
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-srbskeho-senatora-t91723#342671Verze : 0
Obrázek Senátora vzbudil mezi znalci této problematiky velkou a zaslouženou pozornost , neb jde opravdu o unikátní faleristickou památku .


Zásluhou srbského sběratele , žijícího ve Švýcarsku , který na našich stránkách tento odznak viděl máme tedy jedinečnou možnost vidět další podobnou lahůdku , která je na stejném stupni vzácnosti .


Již letmým pohledem vidíme , že odznaky mají podobný tvar ale liší se jen nápisem :


NARODNA SKUPŠTINA KRALEVINE SRBIJE


( Národní skupština království Srbského )


Snad přesněji ve významu Národní shromáždění Srbského Království .


Obrázek odznaku byl poskytnut jen pro potřeby našich stránek , prosím další šíření není povoleno !


Literatura a prameny jsou uvedeny v první části článku .
Čestný odznak srbského senátora - Pro posouzení velikosti odznaku a příbuznosti s tímto odznakem .

Pro posouzení velikosti odznaku a příbuznosti s tímto odznakem .
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-srbskeho-senatora-t91723#347294Verze : 0