Main Menu
User Menu

>> Česko-polsko-anglický slovník terminologie polských jednotek 1914-1939

Vážení,
tento slovníček zpracovávám pro využití při vyplňování nově platných tabulek pro sekci Jednotky. Slovníček není úplný a z časem bude doplňován. Budu vděčný za připomínky a opravy v označení jednotek v češtině a angličtině.
Česky Polsky Anglicky
Armáda Armia Army
Armáda "Karpaty" Armia "Karpaty" Karpaty Army
Armáda "Krakov" Armia "Kraków" Kraków Army
Asistenční rota Kompania asystencyjna Assistance Company
Bombardovací brigáda Brygada Bombowa Bomber Brigade
Bombardovací letka Eskadra bombowa Bomber Flight
Brigáda Brygada Brigade
Brigáda polské légie Brygada Legionów Polskich Brigade of the Polish Legions
Cyklistická rota, u jezdectva cyklistická četa nebo eskadrona Kompania cyklistów, w kawalerii pluton (szwadron) cyklistów Bicycle Company (Platoon or Squadron)
Divize Dywizja Division
Doprovodná letka Eskadra towarzysząca Accompany Flight
Eskadrona obrněných automobilů Szwadron samochodów pancernych Armoured Car Squadron
Eskadrona tančíků Szwadron czołgów rozpoznawczych Reconnaissance Tank Squadron
Front Front Front
Generální inspektorát branné moci Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych General Inspectorate of Armed Forces
Generální štáb polské armády Sztab Generalny Wojska Polskiego General Staff Polish Army
Hlavní štáb polské armády (do 01.09.1939) Sztab Główny Wojska Polskiego (do 01.09.1939) Headquarters Polish Army
Hlavní velitelství polské armády (od 01.09.1939) Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (od 01.09.1939) Headquarters Polish Military
Horská brigáda Brygada górska Mountain Brigade
Horská pěší divize Dywizja piechoty górskiej Mountain Infantry Division
Horská střelecká brigáda Brygada strzelców górskich Mountain Rifle Brigade
Hulánský pluk Pułk ułanów Lancers (Uhlans?) Regiment
Intervenční sbor Korpus Interwencyjny Interventional Corps
Jezdecká brigáda Brygada kawalerii Cavallery Brigade
Jezdecká dělostřelecká baterie Bateria artylerii konnej Horse Artillery Battery
Jezdecká eskadrona Szwadron kawalerii Cavalry Squadron
Jezdecká korouhev Dywizjon kawalerii Cavallery Battalion
Jezdecký dělostřelecký oddíl Dywizjon artylerii konnej Horse Artillery Battalion
Kabelová telefonní rota Kompania telefoniczna kablowa Cable Telephone Company
Korouhev (jezdectvo) Dywizjon (kawaleria) Battalion
Kulometný prapor Batalion ciężkich karabinów maszynowych (ckm) Heavy Machinegun Battalion
Kurýrní četa Pluton łącznikowy Communications Platoon
Legionářská divize Dywizja Legionów Legions Infantry Division
Legionářský pěší pluk Pułk piechoty legionów Legions Infantry Regiment
Lehká bombardovací letka Eskadra bombowa lekka Light Bomber Flight
Lehká dělostřelecká baterie Bateria artylerii lekkiej Light Artrillery Battery
Lehký dělostřelecký pluk Pułk artylerii lekkiej Light Artrillery Regiment
Letectvo armády "Modlin" Lotnictwo armii "Modlin" Aviation of the Modlin Army
Letka Eskadra Flight
Letka Eskadra lotnicza Aerial Flight
Litevsko-běloruská divize Dywizja Litewsko-Białoruska Lithuanian-Belarussian Division
Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu "A" Bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typu "A" Motorized Antiaircraft Artillery Battery type "A"
Motorizovaný dělostřelecký oddíl Dywizjon artylerii motorowej Motorized Artillery Battalion
Motorizovaný protiletadlový dělostřelecký oddíl Dywizjon zmotoryzowany artylerii przeciwlotniczej Motorized Antiaircraft Artillery Battalion
Motorizovaný ženijní prapor Zmotoryzowany batalion saperów Motorized Engineering Battalion (Sapper Battalion)
Náhradní prapor Batalion zapasowy Replacement (Depot) Battalion
Náhradní středisko Ośrodek zpasowy Reserve Centre
Národní obrana Obrona Narodowa National Defence
Obranný úsek Odcinek Defence Sector
Obrněná korouhev Dywizjon pancerny Armoured Unit
Oddíl (dělostřelectvo) Dywizjon (artyleria) Battalion
Oddíl obrněných vlaků Dywizjon pociągów pancernych Armoured Trains Unit
Odřad Oddział wydzielony Detachment
Operační skupina Grupa operacyjna Operational Group
Opevněný prostor Obszar warowny Fortress Area
Opevňovací skupina Grupa fortyfikacyjna Rampart Group
Peruť (letectvo) Dywizjon (lotnictwo) Squadron
Pěší brigáda Brygada piechoty Infantry Brigade
Pěší divize Dywizja piechoty Infantry Division
Pěší pluk Pułk piechoty Infantry Regiment
Pevnostní skupina Grupa forteczna Fortress Group
Pluk Pułk Regiment
Pluk jízdních střelců Pułk strzelców konnych Mounted Rifles Regiment
Pluk motorizovaného dělostřelectva Pułk artylerii motorowej Motorized Artillery Regiment
Pluk pěších střelců Pułk strzelców pieszych Foot Rifle Regiment
Pluk podhalanských střelců Pułk strzelców podhalańskich Podhalanian Rifle Regiment
Pluk polního dělostřelectva Pułk artylerii polowej Field Artillery Regiment
Polní četnictvo Żandarmeria wojskowa Military Police
Polní nemocnice Szpital polowy Field Hospital
Polobrigáda Półbrygada Half-Brigade
Polosstálá protiletadlová dělostřelecká četa Pluton półstały artylerii przeciwlotniczej Semistationary Antiaircraft Artillery Platoon
Polostálý protiletadlový dělostřelecký oddíl Dywizjon półstały artylerii przeciwlotniczej Semistationary Antiaircraft Artillery Battalion
Polská střelecká divize Dywizja Strzelców Polskich Polish Rifle Division
Polský sbor v Rusku Korpus Polski w Rosji Polish Corps in Russia
Pozorovací letka Eskadra obserwacyjna Observation Flight
Prapor Batalion Battalion
Prapor lehkých tanků Batalion czołgów lekkich Ligh Tank Battalion
Prapor útočné vozby Batalion pancerny Armoured Battalion
Protiletadlový dělostřelecký pluk Pułk artylerii przeciwlotniczej Antiaircraft Artillery Regiment
Průzkumná letka Eskadra rozpoznawcza Reconnaissance Flight
Přezvědný oddíl Dywizjon rozpoznawczy Reconnaissance Battalion
Rádiová rota Kompania radio Radio Company
Rota Kompania Company
Rota KPÚV Kompania przeciwpancerna Light Ani-tank Company
Rota lehkých tanků Kompania czołgów lekkich Light Tank Company
Rota obrněných automobilů Kompania samochodów pancernych Armoured Car Company
Rota průzkumných tanků Kompania czołgów rozpoznawczych Reconnaissance Tank Company
Samohybný protiletadlový dělostřelecký oddíl Dywizjon samochodowy artylerii przeciwlotniczej Self-propelled Antiaircraft Artillery Battalion
Samostatná operační skupina Samodzielna grupa operacyjna Independent Operational Group
Samostatná rota průzkumných tanků Samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych Independent Reconnaissance Tank Company
Samostatný střelecký prapor Samodzielny batalion strzelców Independent Rifle Battalion
Sbor Korpus Corps
Sbor pohraniční ochrany Korpus Ochrony Pogranicza Border Defence Corps
Sborová oblast Okręg korpusu Corps District
Sloučená jezdecká brigáda Zbiorcza brygada kawalerii Combined Cavalry Brigade
Spojovací rota Kompania łączności Signal Company
Staniční spojovací rota Kompania stacyjna łączności Station Signal Company
Stavební telefonní rota Kompania telefoniczna budowlana Building Telephone Company
Stíhací brigáda Brygada Myśliwska Pursuit Brigade
Stíhací letka Eskadra myśliwska Fighter Flight
Střelecký pluk Pułk strzelców Rifle Regiment
Střelecký prapor Batalion strzelców Rifle Battalion
Štáb vrchního velitele (od 01.09.1939) Sztab Naczelnego Wodza (od 01.09.1939) Staff of the Polish Commander-in-Chief
Štábní letka Eskadra sztabowa Staff Flight
Švališerský pluk Pułk szwoleżerów Chevaulegers Regiment
Technicko-hospodářská rota Kompania techniczno-gospodarcza Maintenance Company
Těžký dělostřelecký oddíl, Oddíl hrubého dělostřelectva Dywizjon artylerii ciężkiej Heavy Artillery Battalion
Těžký dělostřelecký pluk, Pluk hrubého dělostřelectva Pułk artylerii ciężkiej Heavy Artillery Regiment
Těžká dělostřelecká baterie Bateria artylerii ciężkiej Heavy Artillery Battery
Varšavská tanková a motorizovaná brigáda Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa Warsaw Armored-Motorised Brigade
Velitel Dowódca Commander
Velitelství sborové oblasti Dowództwo Okręgu Korpusu Corps District Command
Volyňská jezdecká brigáda Wołyńska Brygada Kawalerii Wołyńska Cavallery Brigade
Záložní pěší divize Dywizja piechoty rezerwy Reserve Infantry Division
Záložní ženijní rota Rezerwowa kompania saperów Reserve Engineering Company
Zvědná letka Eskadra wywiadowcza Intelligence Flight
Ženijní eskadrona Szwadron pionierów Engineering Squadron
Ženijní prapor Batalion saperów Engineering Battalion (Sapper Battalion)
Ženijní rota Kompania saperów Engineering (Sapper) Company
URL : https://www.valka.cz/Cesko-polsko-anglicky-slovnik-terminologie-polskych-jednotek-1914-1939-t88806#330862Verze : 0
MOD
Přikládám k opřipomínkování další část, tentokrát jednotek námořnictva, a děkuji Martinovi Smíškovi za pomoc.

Název instituce nebo jednotky Český překlad názvu Anglický překlad názvu
1 Batalion Morski 1. námořní prapor 1st Marine Battalion
1 Dywizjon Bojowy 1. bojový oddíl 1st Combat Group
1 Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1. námořní protiletadlový dělostřelecký oddíl 1st Marine Anti-Aircraft Artillery Battalion
1 Morski Pułk Strzelców 1. námořní střelecký pluk 1st Marine Rifle Regiment
2 Batalion Morski 2. námořní prapor 2nd Marine Battalion
2 Dywizjon Bojowy 2. bojový oddíl 2nd Combat Group
2 Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 2. námořní protiletadlový dělostřelecký oddíl 2nd Marine Anti-Aircraft Artillery Battalion
2 Morski Pułk Strzelców 2. námořní střelecký pluk 2nd Marine Rifle Regiment
3 Dywizjon Bojowy 3. bojový oddíl 3rd Combat Group
Batalion Marynarzy Námořnický prapor Sailors Battalion
Batalion przeciwlotniczych karabinów maszynowych Protiletadlový kulometný prapor Anti-Aircraft Machine-Gun Battalion
Batalion saperów Ženijní prapor Engineer Battalion
Baza Wysunięta z Pogotowiem Technicznym Předsunutá základna s technickou pohotovostí Forward Base with Technical Readiness
Czerwoni Kosynierzy Rudí kosyníři Red Kosyniers
Dowództwo Floty Velitelství loďstva Fleet Command
Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej Oddíl pobřežního dělostřelectva Coastal Artillery Battalion
Dywizjon Kontrtorpedowców Oddíl torpédoborců Destroyer Flotilla
Dywizjon Minowców Oddíl minolovek Minesweeping Flotilla
Dywizjon Okrętów Podwodnych Ponorkový oddíl Submarine Flotilla
Flotylla Rzeczna [1939-1939] Říční flotila River Flotilla
Główna Składnica Materiałowa Marynarki Hlavní materiální sklad námořnictva Main Material Depot of Navy
Grupa Kutrów Skupina člunů Boat Group
I Batalion Rezerwowy I. záložní prapor Ist Reserve Battalion
II Batalion Rezerwowy II. záložní prapor 2nd Reserve Battalion
III Batalion Rezerwowy III. záložní prapor 3rd Reserve Battalion
IV Batalion KOP "Hel" IV prapor SOP "Hel" 4th BDC Battalion "Hel"
Kadra Floty Kádr loďstva Fleet Cadre
Kadra Flotylli Rzecznej Kádr říční flotily River Flotilla Cadre
Kierownictwo Marynarki Wojennej Velení válečného námořnictva Naval Command
Kolumna Samochodów Lądowej Obrony Wybrzeża Automobilní kolona Pozemní obrany pobřeží Motor Convoy of Land Coastal Defence
Komenda Portu Wojennego Gdynia Velitelství vojenského přístavu Gdyně Naval Harbour Gdynia Command
Komenda Portu Wojennego Pińsk Velitelství vojenského přístavu Pinsk Naval Harbour Pinsk Command
Lądowa Obrona Wybrzeża Pozemní obrana pobřeží Land Coastal Defence
Morska Brygada Obrony Narodowej Námořní brigáda Národní obrany Naval Brigade of National Defence
Morska Kompania Łączności Námořní spojovací rota Naval Signal Company
Morska Kompania Reflektorów Námořní světlometná rota Naval Searchlight Company
Morska Obrona Wybrzeża Námořní obrana pobřeží Naval Coastal Command
Morski Dywizjon Artylerii Lekkiej Námořní lehký dělostřelecký oddíl Naval Light Artillery Battalion
Morski Dywizjon Lotniczy Námořní letecká peruť Naval Air Squadron
Morski Dywizjon Żandarmerii Námořní oddíl polního četnictva Naval Military Police Battalion
Morski Pluton Gazowo-Chemiczny Námořní plynově-chemická četa Naval Gas-Chemical Platoon
Oddział Łączności Spojovací jednotka Signal Unit
Oddział Minowo Gazowy Minovací a plynová jednotka Mine and Gas Unit
Oddział Obrony Lądowej Morskiego Dywizjonu Lotniczego Jednotka pozemní obrany Námořní letecké peruti Land Defence Unit of Naval Air Squadron
Oddział Wydzielony na Prypeci Vyčleněná jednotka na Pripeti Detached Unit at Pripeti
Pluton kolarzy Lądowej Obrony Wybrzeża Cyklistická četa Pozemní obrany pobřeží Bicycle Platoon of Land Coastal Defence
Pluton Łącznikowy Dowództwa Lądowej Obrony Wybrzeża Kurýrní četa Velitelství pozemní obrany pobřeží Courier Platoon of Land Coastal Command
Rejon Umocniony "Hel" Opevněná oblast "Hel" Hel Fortified Area
Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej Kadetní škola válečného námořnictva Cadet School of Navy
Szwadron "Krakusów" Obrony Narodowej Jezdecká eskadrona Národní obrany Cracovien Cavalry Squadron
Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej Přístavní dílny válečného námořnictva Harbour Workshops of Navy
Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte Vojenské tranzitní skladiště na Westerplatte Military Transit Depot at Westerplatte
URL : https://www.valka.cz/Cesko-polsko-anglicky-slovnik-terminologie-polskych-jednotek-1914-1939-t88806#332774Verze : 0
MOD
Diskuse
Já nevím, jestli je dobrá cesta dělat toto:


Armáda "Karpaty" = Carpathian Army


tj. z podstatného jména v polském zápisu dělat přídavné jméno v anglické verzi. Nebylo by lepší Army Karpaty nebo tak něco? Alespoň takto jsem se s tím setkal v angličtině.

Dále mi přijde trochu zavádějící ten překlad švališérů jako light horse. Oni sice náležely k lehkému jezdectvu, ale nejen oni. Takže ten aglický termín mi přijde příliš moc obecný. Nešlo by Chevaulegers Regiment?
URL : https://www.valka.cz/Cesko-polsko-anglicky-slovnik-terminologie-polskych-jednotek-1914-1939-t88806#330868Verze : 0
MOD
To RoBoT: díky za připomínky. Co se týče názvu armády, tak problém chápu ve dvou rovinách:
1) Pokud se jedná o název armády určený číslem, je vše jasné - třeba 10th Army atd.
2) Pokud se jedná o slovní název armády, tak jsem zjistil dvě tendence:
a) jedna se objevuje třeba v práci Stevena J. Zalogi Poland 1939, The bird of Blitzkrieg - kde se opravdu objevují názvy dle polské terminologie - Army Karpaty, Army Krakow atd. S tím se váže další otázka. Jak psát vlastní jména. V češtině to je jasné. Kraków je Krakov, Pomorze jsou Pomořany, Warszawa je Varšava atd. Jak to psát ale v angličtině? Anglickou, nabo polskou transkripcí?
b) druhou tendencí je pojmenování dle zvyklostí (mým soudem) anglické terminologie - tedy np. Indian Army - přídavné jméno před podstatným jménem. Nevím ovšem jestli to je pravidlem, že se armády pojménovávají tímto stylem, ale na anglicky psaných polských stránkách jsem se setkal s pojmem třeba Carpathian Army.


S pojmem Chevaulegers Regiment máš asi pravdu. Podíval jsem se podrobněji na anglické stránky a zjistil jsem, že je to možné. Na anglicky psaných polských stránkách jsem tento pojem ovšem nenašel.
URL : https://www.valka.cz/Cesko-polsko-anglicky-slovnik-terminologie-polskych-jednotek-1914-1939-t88806#330979Verze : 0
MOD
K té armádě: neodvažuji se soudit, která cesta je správná (lepší). Sám jsem se setkal vesměs s překladem á la Army Karpaty, méně pak Army "Carpathians" či Carpathian Army. Proto to upoutalo moji pozornost a řekl jsem si, že bude lepší si to vyjasnit dříve, než to bude ve stovkách tabulek Smile .


Taky si nejsem moc jist tím letka = escadrille, ale jediné letectvo, které mě nějak zajímalo je americké Strategic Air Command v čele s LeMayem, a to jen kvůli jaderným zbraním Smile . Takže tady se necítím vůbec povolán to nějak řešit Smile .
URL : https://www.valka.cz/Cesko-polsko-anglicky-slovnik-terminologie-polskych-jednotek-1914-1939-t88806#330985Verze : 0
MOD

Citace - stary :


2) Pokud se jedná o slovní název armády, tak jsem zjistil dvě tendence:
a) jedna se objevuje třeba v práci Stevena J. Zalogi Poland 1939, The bird of Blitzkrieg - kde se opravdu objevují názvy dle polské terminologie - Army Karpaty, Army Krakow atd. S tím se váže další otázka. Jak psát vlastní jména. V češtině to je jasné. Kraków je Krakov, Pomorze jsou Pomořany, Warszawa je Varšava atd. Jak to psát ale v angličtině? Anglickou, nabo polskou transkripcí?
b) druhou tendencí je pojmenování dle zvyklostí (mým soudem) anglické terminologie - tedy np. Indian Army - přídavné jméno před podstatným jménem. Nevím ovšem jestli to je pravidlem, že se armády pojménovávají tímto stylem, ale na anglicky psaných polských stránkách jsem se setkal s pojmem třeba Carpathian Army.Jestli můžu tak bych se přidal k variantě :


Kraków Army (Armia Kraków)
Łódź Army (Armia Łódź)
Prusy Army (Armia Prusy)
atd...


U již zmiňované Karpaty Army (Armia Karpaty) jsem se taky setkal se slovem Carpathian (Karpatský) - je zajímavé, že pouze a jenom u té jediné... nikde jsem nečetl np. Krakowian Army nebo něco podobného. Možná se právě u těch "Karpatczyków" jedná o chybu která se dál množí webem. Carpathian samozřejmě patří do názvu, ale pouze jako překlad slova "Karpackich" : 3rd Carpathian Rifle Division ( 3 Dywizja Strzelców Karpackich ).
URL : https://www.valka.cz/Cesko-polsko-anglicky-slovnik-terminologie-polskych-jednotek-1914-1939-t88806#330988Verze : 0
MOD
Možná dochází ke komolení také kvůli tomu, že Carpathian = karpatský a Carpathians = Karpaty (jinak v angličtině též v delší podobě Carpathian Mountains). To, co píšeš Zbycho, mi přijde dobré a logické.
URL : https://www.valka.cz/Cesko-polsko-anglicky-slovnik-terminologie-polskych-jednotek-1914-1939-t88806#330990Verze : 0
MOD
Vážení,
tu:
www.unithistories.com
jsem se setkal i s jinými názvy.
Samozřejmě se nebráním použití polské transkripce. Jde jenom o to, aby ta později nebyla zpochybňována jinými kolegy.Box
URL : https://www.valka.cz/Cesko-polsko-anglicky-slovnik-terminologie-polskych-jednotek-1914-1939-t88806#330997Verze : 0
MOD
Mám dotaz jak mám převádět jednotku nazvanou
Szwadron jako četu nebo rotu ?
URL : https://www.valka.cz/Cesko-polsko-anglicky-slovnik-terminologie-polskych-jednotek-1914-1939-t88806#331012Verze : 0

Citace - MilanM :

Mám dotaz jak mám převádět jednotku nazvanou
Szwadron jako četu nebo rotu ?Kompania (bateria, szwadron, eskadra, okręt III rangi) - rota
URL : https://www.valka.cz/Cesko-polsko-anglicky-slovnik-terminologie-polskych-jednotek-1914-1939-t88806#331075Verze : 0
MOD