Main Menu
User Menu

Čachtice (ruina hradu)

SVK - Hrad Čachtice (ruina hradu)
Čachtice Castle
Burg Čachtice


Nachádza sa na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji a v nitrianskej Stolici nad prielomom potoka Jablonka v najsevernejšej časti Malých Karpát viditeľné zrúcaniny hradu na vápencovo-dolomitickom vrchu v Čachtickom krase, medzi obcami Čachtice a Višňové vo výške okolo 350 metrov nad morom.


Jeho ďalšie názvy, ktoré sa vyskytujú v kronikách a dobových spisoch sú Chehte; Čachtice.


Čachtický hrad vznikol v 13. storočí na už predtým v praveku obývanom hradnom návrší. Postavil ho Kazimír z rodu Hunt – Poznanovcov v rokoch 1263 – 1276. Patril medzi prvé hrady, ktoré zabezpečovali západnú hranicu Uhorska, najmä v 13. storočí, keď ho spravoval hradný kráľovský kastelán. V roku 1273 ho napadol a veľmi poškodil český kráľ Přemysl Otakar II. Prvá písomná zmienka o hrade sa zachovala z roku 1276, keď patril medzi kráľovské pohraničné pevnosti. Jadro hradu bolo na najvyššej časti kopca. Medzi prvými pánmi hradu boli Peter a Pongrác z rodu Hunt-Poznanovcov. Na určitý čas sa ho v deväťdesiatich rokoch zmocnil aj Matúš Čák Trenčianský po ktorého smrti ho naďalej spravovali ďalších sedemdesiat rokov kráľovský kasteláni. Na najvyššom mieste hradného brala postavili palác s hranolovou a podkovovitou vežou, v ktorej bola umiestnená aj kaplnka. Okolo horného nádvoria vznikali postupne v 14.storočí ďalšie budovy, zatiaľ čo veľké nádvorie stredného hradu iba na okraji lemovali hospodárske budovy.


V 07.03.1392 prešiel do majetku Ctibora zo Ctiboríc, ktorý vlastnil väčšie množstvo hradov na Považí ako dar od kráľa Žigmunda Luxemburského /Zikmund I./ ako dar za vernosť. Keď Ctibor zomrel v roku 1414 hrad po ňom zdedil jeho syn Ctibor II. ktorý ho mal v držaní do smrti v roku 1434.Ten bol kapitánom Považia a neskôr hlavným kapitánom vojska bojujúceho proti husitom a županom Nitrianskej stolice. Z čias Ctiborovských úprav pochádza ďalší palác a kaplnka. Dolné nádvorie, ktoré slúžilo najmä obrane, bolo prístupné z horného hrebeňa ponad priekopu vysekanú v skale. V roku 1436 kráľ /Žigmund/daroval hrad svojmu prívržencovi a taverníkovi Michalovi Orságovi, ktorý bol v čase vlády Mateja Korvína stal palatínom. Ďaľší príslušník rodiny Orságovcov František v roku 1510 dostal od Vladislava II. potvrdenie o oslobodení Čachtíc od daní. Poslednými členmi tohto rodu boli Ladislav a jeho syn Krištof. Pretože Krištof zomrel v roku 1567 bez potomkov hrad prešiel do majetku kráľa. V roku 1467 /1568/ pred popravou väznili na hrade husitského veliteľa Jána Švehlu.


Kráľ Maximilián I. dal hrad 04.04.1569 do zálohy Uršule Kanižajovej, vdove po Tomášovi Nádašdym, a jeho synovi Františkovi Nádašdymu za 50 000 zlatých. František ho dostal Čachtice do trvalého vlastníctva až 22.08.1602. František 04.01.1604 zomrel a Čachtický hrad zdedila jeho vdova Alžbeta Báthoryová, ktorá ho aj smutne preslávila viď. legenda dole. Po jej smrti hrad zdedili jej deti ktoré už na ňom ani ich potomkovia spravidla nebývali a slúžil už iba ako pevnosť a ubytovanie pre vojakov a drábov. Medzi dolným dvorom a renesančným nádvorím bol v druhej polovici 16. storočia dlhý spojovací tunel. V prvej polovici 16. storočia vznikol pod hradom kaštieľ, nazývaný aj hradný kaštieľ.
František Nádašdy po udalostiach v roku 1663 a 1664 keď Považie prepadli turecké vojska opravil hrad a v rokoch 1664 – 1670. Po odhalení Vešeleního povstania proti Leopoldovi I ktorého účastník bol aj František Nádašdy bol hrad skonfiškovaný a slúžil ako cisárska pevnosť v ktorej bola posádka.
V roku 1708 dobyli hrad vojská Františka Rákócziho II. Neskôr opäť padol do cisárskych rúk a odvtedy začal pustnúť, aj keď začas slúžil ako väzenie. V roku 1772 vyhorel a postupne sa stala z neho zrúcanina aj keď niekedy slúžil ako väzenie. Druhýkrát vyhorel v roku 1799 a to už bol jeho definitívny koniec.


Zrúcaniny Čachtického hradu tvoria dodnes dobre identifikovateľné budovy, postupne sa dvíhajúce na hornom, strednom a dolnom hrade. Opevnenia si zachovali zvyšky štítkových renesančných atík, na hornom hrade sú fragmenty pôvodných omietok s maľbami. Na starších fotografiách môžete hrad vidieť s vežou, v súčasnosti stojí bohužiaľ už iba jeden jej múr.


Alžbeta Báthoryová, ktorá preslávila hrad ukrutnou vášňou sadizmu sa dopustila zločinov, ktoré nemali obdoby. Medzi jej obeťami boli prevažne mladé dievčatá a ženy. Predpokladá sa že ich bolo okolo 650. Tieto zločiny páchala dokázateľne celé štvrťstoročie, a to v rokoch 1585 – 1610. Po odhalení jej zločinov bola Alžbeta Báthoryová Stavovským súdom, ktorému predsedal krajinský palatín Thurzo odsúdená na doživotný pobyt na Čachtickom hrade kde aj 21.08.1614 zomrela a jej pomocníci boli popravený.


O legende je aj známy román ktorý napísal Jožo Nižnánský - Čachtická pani.
Zdroj :
(Kamenní strážcovia, Miroslav Slámka, Slovenský skauting, Bratislava 2004, vydanie druhé)
http://www.bathory.sk/excursion/index.htm
http://www.zamky.sk/?q=node/3&mon=3041200
http://www.muzeumtn.sk/expozici3.htm
www.slovakiatravels.com
http://www.hrady.sk/cachtice.php
URL : https://www.valka.cz/Cachtice-ruina-hradu-t48318#188617Verze : 0
Pridám pár fotiek.


Zdroj: Archív autora
URL : https://www.valka.cz/Cachtice-ruina-hradu-t48318#253740Verze : 0
Čachtice


Zdroj: Archív autora
URL : https://www.valka.cz/Cachtice-ruina-hradu-t48318#253741Verze : 0
Čachtice


Zdroj: Archív autora
URL : https://www.valka.cz/Cachtice-ruina-hradu-t48318#253742Verze : 0
Čachtice


Zdroj: Archív autora
URL : https://www.valka.cz/Cachtice-ruina-hradu-t48318#253743Verze : 0
Poznámka : V súčastnej dobe hrajú v kinách Film Bathory, ktorý je filmovým spracovaním režiséra Juraja Jakubiska legendy o krvavej Čachtickej grófke.


Zdroj:
www.bathory.cz
URL : https://www.valka.cz/Cachtice-ruina-hradu-t48318#282349Verze : 0